Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Katı Atık Yönetmeliği

            5393 Sayılı Belediye Kanununda, temizlik ve katı atık, evsel atıkların toplanması hizmeti Belediyelerin yerine getirmeleri gereken asli görevleri olduğu belirtilmiştir.

          21/05/2015 tarih ve 2015/211 Esas no ve 968 Karar nolu Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile orta, büyük, küçük ölçekli işletmeler için tarifeler yapılarak ücretlendirme ve tahsil yetkisi İlçe Belediyelere devredilmiştir.

   Katı Atık Katı Yönetmeliğinin” Kirleten öder ilkesi ” ilkesince ve Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu meclis kararına istinaden; Belediyemiz ilçe sınırlarında bulunan işyerleri için “ Katı Atık Bedeli “tahakkuk ettirilip; Emlak vergilerinin ödeme günlerinde 2 eşit taksitle tahsilatı yapılacaktır.


Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 2015 Yılı Evsel Atık Tarife Raporu

Katı Atık Tarife • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler