Yönetim Yaklaşımımız


TEMEL GÖREVİMİZ “MİSYONUMUZ”
 

Nilüfer halkına çağdaş yaşam standartlarında güvenilir belediyecilik hizmetleri sunmak, Bursa’nın sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlamak, Türkiye’de yerel yönetimin mükemmelleşmesine öncülük etme yönünde bilgi ve tecrübelerini diğer yerel yönetim kurumları ile paylaşmaktır.

TEMEL HEDEFİMİZ “VİZYONUMUZ”   

Hizmet standartları ve yönetim mükemmelliği ile uluslararası düzeyde tanınan; Türkiye’nin örnek ve lider yerel yönetim kurumu olmaktır. 

 

DEĞERLERİMİZ 


 • İnsan odaklı ve öncelikli hizmet üretmek. 
 • Yaptığımız işi sürekli iyileştirme mantığı ile daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak daha iyi hizmet ulaştırabilmek. 
 • Tüm çalışma süreçlerimizde doğa dostu düşünerek, doğaya mümkün olduğu kadar az olumsuz etki etmek. 
 • Hizmetlerimizde, insanların cinsiyetlerine göre farklı beklentilerinin ve ihtiyaçlarının olabileceğinden hareketle, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmak. 
 • Halka hizmet amacıyla var olan bir kurum olmaktan kaynaklanan toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek. 

 

POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız ; 


İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda;

 • Hizmet süreçlerini iş mükemmelliği modeline göre gözden geçirerek etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi, 
 • Kentsel yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini artırmayı, 
 • Paydaşların yönetime aktif katılımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmayı,
 • Paydaş memnuniyetini artırmayı taahhüt ederiz.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 


İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak için; 

 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumayı ve güvenliğini sağlamayı öncelikli hedef olarak ele almayı,
 • Riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlamak için gerekli kaynakları sağlayarak uygun planlama yapmayı ve bu doğrultuda iş kazalarını azaltmayı,
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, 
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi, 
 • Tüm çalışanların katılımını sağlayacak İSG konularında sürekli iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız;


Çevrenin bütün canlıların ortak varlığı olduğu gerçeğinden hareketle; 

 • Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme için belirlenen politika ve stratejileri uygulamayı, 
 • Yaşam kalitesini artırmak için çevre yönetim sistemini oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı, 
 • Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı, 
 • Toplumun sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına almayı, 
 • Atık oluşumunu kaynağında azaltmayı, geri kazanılmasını sağlamayı, 
 • Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda toplumsal bilincin artırılmasını sağlamayı taahhüt ederiz.


Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız; 

Hizmet ve yaklaşımlarımızda;

 • Ekonomik, toplumsal ve doğal çevre açısından sürdürülebilirliği sağlamayı,
 • Kamu sağlığı, güvenliği ve çevreye etkilerimizi dikkate almayı,
 • Etik standartlar çerçevesinde davranmayı,
 • Paydaşlarımıza ve topluma karşı katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir olmayı taahhüt ederiz.


Ulaşım Politikamız 

 

 • Yayaları, kadınları, bisikletlileri ve dezavantajlı grupları (engelliler, yaşlılar, çocuklar gibi) kapsayan insan odaklı ulaşım hizmeti verilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

 

Eşitlik Politikamız 

Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yarleştirmeye yönelik olarak;

 • “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ne bağlı kalmayı,
 • Kadınların karar mekanizmalarına eşit katılmalarını ve hizmetlere eşit erişmelerini sağlamayı,
 • Hizmetlerimizde ve tüm yaklaşımlarımızda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hareket etmeyi taahhüt ederiz.


Engelli Politikamız 


İnsan haklarının evrenselliğini ve engellilerin bu haklardan ayrımcılığa uğramaksızın yararlanması gerektiğini bilerek;

 • Engelli hakları sözleşmesine bağlı kalmayı,
 • Hizmet ve yaklaşımlarımızda evrensel tasarım ilkelerini benimsemeyi,
 • Engellilerin toplumsal yaşama katılım hakkını gözetmeyi taahhüt ederiz.


İnsan Kaynakları Politikası 


“Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız, karşınızdaki kişiye de öyle davranın” düşüncesi ve ortak bir kurum kültürü ile hareket eden, mutlu çalışanların bizi temel hedefimize ulaştıracağı bilinciyle;

 • Adil ve etik davranmayı
 • Güven ortamı içinde katılımlarını desteklemeyi
 • Karşılıklı iletişime açık olmayı
 • Öğrenme ve gelişim olanakları sağlamayı
 • Daha iyi performans göstermeleri için desteklemeyi
 • İş yaşam dengesini korumayı çalışanlarımıza taahhüt ederiz. 


Revizyon : 5 
Revizyon Tarihi : 19.03.2013

 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler