Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Kararları

910 - 1/1000 Ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 345 ada, 1 sayılı parsele dair plan değişikliğinin mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olup, konunun değerlendirilmesi.

911 - 1/1000 Ölçekli Ataevler Mevzii İmar Planı dahilinde kalan 1438 ada, 1 sayılı parsel ve 1439 ada, 1 sayılı parsele dair plan değişikliğinin mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olup, konunun değerlendirilmesi.

912 - Kayapa (Zafer) Mahallesi 6388 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olup, konunun değerlendirilmesi.

913 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 09.11.2015 tarih ve 1158 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.02.2016 tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinin mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olup, konunun değerlendirilmesi.

914 - 1/1000 Ölçekli Ataevler Mevzi İmar Planı dahilinde kalan 1407 ada, 1 ve 6 sayılı parsellere dair plan değişikliğinin mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olup, konunun değerlendirilmesi.

915 - Nilüfer Belediye Meclisi'nin 10.04.2017 tarih ve 497 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.06.2017 tarih ve 2019 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi.

916 - Nilüfer Belediye Meclisi'nin 12.06.2017/705 sayılı kararı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.06.2017/1921 kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, söz konusu plan değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi.

917 - Nilüfer Belediye Meclisi'nin 12.06.2017/707 sayılı kararı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.06.2017/1921 kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, söz konusu plan değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi.

918 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 04.01.2017 tarih ve 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51 sayılı, 09.01.2017 tarih ve 111, 113, 114, 115 sayılı kararlarıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce aynen veya değiştirilerek onaylanan plan değişikliklerinin inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi.

919 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 12.12.2016 tarih ve 1499 sayılı, 01.03.2017 tarih ve 275, 276 sayılı, 06.03.2017 tarih ve 331 sayılı kararlarıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce aynen veya değiştirilerek onaylanan plan değişikliklerinin inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi.

920 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 08.02.2016 tarih ve 277, 278 sayılı, 02.03.2017 tarih ve 341, 345 sayılı, 06.04.2017 tarih ve 472, 480 sayılı , 11.04.2016 tarih ve 572, 573, 574 sayılı, 04.05.2016 tarih ve 633, 636 sayılı kararlarıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce aynen veya değiştirilerek onaylanan plan değişikliklerinin inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi.

921 - 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 2693 ada, 3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

922 - 1/1000 Ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4448 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı parsellerde uygulama imar planı değişikliği.

923 - 1/1000 Ölçekli Çalı Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 6020 ada, 3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

924 - 1/1000 Ölçekli Kayapa İlave Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında Sanayi Alanı dahilinde kalan 7575 adanın kuzeyindeki park alanından çekme mesafelerinin 5 mt. olarak belirlenmesi yönünde uygulama imar planı değişikliği.

925 - 1/1000 Ölçekli Çalı Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 5976 ada, 18 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

926 - Mazeretler

 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler