Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Kararları

326 - 01-03 Şubat 2017 tarihlerinde İngiltere’ye yapılan ziyaret kapsamında hazırlanmış teknik gezi raporu.

327 - 27–31 Ocak 2017 tarihlerinde Belçika’ya yapılan ziyaret kapsamında hazırlanmış teknik gezi raporu.

328 - 01-05 Şubat 2017 tarihleri arasında Almanya’ya yapılan ziyaret kapsamında hazırlanmış teknik gezi raporu.

329 - Karaman Mahallesi, Gürbüzler Caddesi üzerinde bulunan Karaman Parkına, Seyit Onbaşı ( Kocaseyit ) Parkı isminin verilmesi.

330 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif ada parsellerdeki taşınmazların ihale yöntemiyle satışlarının yapılması.

331 - 1/1000 Ölçekli Görükle Armutluk Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan 5735 ada, 1-2 sayılı parsellerde uygulama imar planı değişikliği.

332 - 1/1000 Ölçekli Başköy Büyükbalıklı Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 6900 ada 1 sayılı parsel, 6901 ada 1 sayılı parsel ve 6911 ada 4 sayılı parsellerde uygulama imar planı değişikliği.

333 - 1/1000 Ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 1930 ada, 11 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

334 - 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Uygulama İmar Planı dahilinde Spor Alanında bulunan ve mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait olan 2813 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

335 - 1/1000 Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planı hükümlerinin 11. Maddesinin yeniden düzenlenmesi yönünde plan hükümleri değişikliğinin değerlendirilmesi.

336 - 1/1000 Ölçekli Dağyenice Mahallesi 137 ada 41 parsel Uygulama İmar Planında, uygulama imar planı değişikliği.

337 - 1/1000 Ölçekli Çalı Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 6022 ada, 4 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

338 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 10.10.2016/1277 sayılı kararı ile uygun görülerek, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.11.2016/2311 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi.

339 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 13.07.2016/921 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.12.2016/2812 (18.11.2016/2311 düzeltme kararı) sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi.

340 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 07.11.2016/1383 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.12.2016/2813 (22.11.2016/2505 düzeltme kararı) sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış plan değişikliğine askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi.

341 - Mazeretler.

 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler