Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Kararları

1028 - 1/1000 Ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 747 ada, 3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği

1029 - Ataevler Mahallesi, Ata Caddesi'nin Işıktepe Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak Sahil Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan hattın, İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesi.

1030 - Mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Mahallesi, 1342 ada, 3 sayılı parselde yer alan kültürel amaçlı tesisin Belediyemizce uygun bulunan proje kapsamında gerekli tadilatların yapılarak kullanılır hale getirilmesi planlandığından, Belediyemiz kaynaklarının kullanılmaksızın Belediyemiz ile yüklenici arasında yapı kullanım alanlarının belirlenmesi ve gerekli ihale kararının alınması.

1031 - Ahmet Yesevi Mahallesi 6789 ada 1 sayılı parseldeki taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 10 yıllığına kiralanması için ihaleye çıkarılması.

1032 - Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen periyodik kontrol ücretlerinin ilgili idare payı alınmaksızın taban fiyattan uygulanması ve A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalanmak üzere Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY’ e yetki verilmesi.

1033 - 1/1000 Ölçekli Görükle Armutluk Mevkii Uygulama İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Akçalar Uygulama İmar Planı dahilinde kalan muhtelif ada parsellerde Trafo Alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği.

1034 - Mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait ve 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 1027 ada 11, 12, 13 ve 14 sayılı parsellerde uygulama imar planı değişikliği.

1035 - Mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait ve 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 2378 ada, 11 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

1036 - Mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait ve 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 2378 ada, 9 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

1037 - Mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait ve 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Yeni Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 2298 ada, 10 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

1038 - Mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait ve 1/1000 Ölçekli Beşevler Küçük Sanayi Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 3008 ada, 3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

1039 - 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında; 6324 adanın güneydoğusundan geçen 12 metrelik yolun karşı cephesindeki Park Alanı’na, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı kapsamında; 4207 ada, 3 sayılı parselin batısındaki Resmi Kurum Alanı’na, 2665 ada, 2 sayılı parselin kuzeydoğusuna, 6668 ada, 1 sayılı parselin doğusundaki Park Alanı’na Trafo Alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği.

1040 - 1/1000 Ölçekli Odunluk Uygulama İmar Planı kapsamında; 4680 ada doğusundaki Park Alanı’na ve 4647 ada, 1 sayılı parselin doğusundaki Park Alanı’na, 1/1000 Ölçekli Kayapa Sanayi Uygulama İmar Planı kapsamında; 6124 adanın kuzeyindeki Park Alanı’na Trafo Alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği.

1041 - 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4115 ada, 4 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

1042 - 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 1021 ada, 5 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

1043 - 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 1168 ada, 6 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

1044 - 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 1027 ada, 9 sayılı parselde plan notu eklenmesi yönünde uygulama imar planı değişikliği.

1045 - 1/1000 Ölçekli Ataevler Mevzii İmar Planı dahilinde kalan 1407 ada, 4 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

1046 - 1/1000 Ölçekli Gümüştepe Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Eski:6578 ada 16 sayılı parsel Yeni:7348 ada, 16 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

1047 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 18.07.2016/995 sayılı kararı ile uygun görülerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.12.2016/2657 sayılı kararı onaylanan plan değişikliği mahkeme tarafından iptal edilmiş olup, konunun değerlendirilmesi.

1048 - Mazeretler.

 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler