Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Kararları

584 - Yıkımı yapılacak binalarda, Akredite olmuş ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş laboratuarlarca düzenlenmiş ASBEST içeren malzemenin bulunmadığına dair belge ve ölçüm raporlarının yıkım ruhsatı alınması sırasında ilgili belediyeye teslim edilmesi ve yıkım ruhsatının bu belgenin ibraz edilmesi sonrası düzenlenmesi.

585 - 1/1000 Ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4588 ada 3 sayılı parsel, 4586 ada 1 sayılı parsel ve 4400 ada 6 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

586 - 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 1045 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

587 - 1/1000 Ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4401 ada, 8 sayılı parsel ile 4419 ada, 2 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

588 - 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 6233 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

589 - 1/5000 Ölçekli Nilüfer Nazım İmar Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” da bulunan 108 ada, 24-35-38 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı.

590 - 1/5000 Ölçekli Çalı Nazım İmar Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” da bulunan 5859 ada, 5 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı.

591 - Nilüfer Belediye Meclisi'nin 09.01.2017/112 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2017/263 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi.

592 - Nilüfer Belediye Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 1428 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2017/263 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi.

593 - Nilüfer Belediye Meclisi'nin 04.11.2015 tarih ve 1123 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2017/263 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi.

594 - Nilüfer Belediye Meclisi'nin 07.12.2016 tarih ve 1427 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2017/263 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi.

595 - Nilüfer Belediye Meclisi'nin 04.01.2017 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2017/263 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi.

596 - 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 844 ada, 5 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

597 - Mazeretler.

 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler