Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Kararları

565 - 1/1000 Ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4586 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

566 - 1/1000 Ölçekli Gümüştepe Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 7370 ada, 5-6-7 sayılı parseller ve 7364 ada, 3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

567 - 1/1000 Ölçekli Fethiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 113 ada, 9 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

568 - 1/1000 Ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan 4760 ada 2-21 sayılı parsellere plan notu eklenmesi yönünde uygulama imar planı değişikliği.

569 - 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 1103, 1104, 1092, 1093 adalar arasında bulunan yol ve park alanlarının mevcut durum dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi yönünde uygulama imar planı değişikliği.

570 - 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4197 ada, 3 sayılı parsel ve 2554 ada, 2 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

571 - 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4163 ada, 9 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

572 - 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 2378 ada, 6 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

573 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarih ve 99 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.01.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi.

574 - Nilüfer Belediye Meclisi'nin 02.03.2016/343 sayılı kararı ile uygun görülerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.07.2017/2094 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi.

575 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 08.01.2018/98 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2018/474 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi.

576 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 03.01.2018/42 sayılı kararı ile uygun görülerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2018/296 sayılı kararı onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi.

577 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 02.10.2013/858 sayılı kararı ile uygun görülerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.11.2013/1235 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği mahkeme tarafından iptal edilmiş olup, konunun değerlendirilmesi.

578 - Mazeretler.

 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler