Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Kararları

216 - 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı dahilinde kalan yeni; 7580 ada, 1 sayılı parsele (Eski:4148 ve 4149 adalar) ilişkin uygulama imar planı değişikliği.

217 - Nilüfer batısından yer alan bölgede yaklaşık 600 hektarlık alanda yeni bir kentsel yerleşme oluşturulması amacıyla hazırlanan plan değişikliğinin değerlendirilmesi.

218 - 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 2813 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

219 - 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 2836 ada, 2 ve 3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

220 - 1/1000 Ölçekli Gümüştepe Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan 7396 ada, 7 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

221 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 06.04.2015/391 sayılı kararı ile uygun görülerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.05.2015/977 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliği mahkeme tarafından iptal edilmiş olup, mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin değerlendirilmesi.

222 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 06.04.2016/488 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.07.2016/1527 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliği mahkeme kararı ile iptal edilmiş olup, konunun değerlendirilmesi.

223 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 02.11.2016/1330 sayılı kararı ile uygun görülerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.12.2016/2657 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği mahkeme tarafından kısmen iptal edilmiş olup, konunun değerlendirilmesi.

224 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 13.07.2016/920 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 31.08.2016/1715 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliği mahkeme kararı ile iptal edilmiş olup, konunun değerlendirilmesi.

225 - Nilüfer Belediye Meclisi’nin 06.04.2016/472 sayılı kararı ile plan değişikliği öncesine dönülmesine karar verilen, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.05.2016/1006 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanan plan değişikliğinin mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olup, konunun değerlendirilmesi.

226 - Nilüfer Belediye Meclisi'nin 04.10.2017 tarih ve 973 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.11.2017 tarih ve 3532 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi.

227 - Nilüfer Belediye Meclisi'nin 04.10.2017 tarih ve 967 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.11.2017 tarih ve 3330 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi.

228 - 1/1000 Ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 1319 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği.

229 - 09/10/2017 tarih ve 1013 sayılı, 11/12/2017 tarih ve 1202 sayılı, 03/01/2018 tarih ve 82 sayılı Meclis Kararlarının iptal edilerek, listede belirtilen 11 adet yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre ihaleye çıkarılması önerisi.

230 - Nilüfer Belediyesi ile BAL-GÖÇ Kültür ve Dayanışma Derneği arasında imzalanan 11/03/2014 tarihli protokolün iptal edilmesi ve Mülkiyeti Nilüfer Belediyesine ait olan Karaman Mahallesi, Kerem Caddesi, No:15-18 adresinde 143 ada, 5 parselde bulunan binanın tamamının 10 yıl süre ile ihale yöntemiyle kiralanması.

231 - Nilüfer Belediye Meclisinin almış olduğu 03/12/2014 tarih ve 933 sayılı kararın iptali, 07/01/2015 tarih ve 56 sayılı Meclis Kararının iptali ve bu karara istinaden Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Belediye Spor Kulübü arasında imzalanan 28/01/2015 tarihli protokolün iptal edilmesi, Nilüfer Belediye sınırları dahilinde tasarrufları Nilüfer Belediyesine ait listede yer ve adetleri belirtilen ATM ünite yerlerinin 4 yıl süre ile ihale yöntemiyle kiralanması.

232 - Mazeretler

 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler