Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Bilimsel Organizasyonlar

Google+ ile paylaş

Kent ve Sağlık Sempozyumu

Eğitim ve bilim kenti Nilüfer'de hem bilimsel çalışmalardan haberdar olarak vizyon geliştirmek hem de deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla, kentlilik ve sağlık kavramlarının her yönüyle tartışıldığı uluslararası sempozyumlara imza attık. Ana teması “sağlıklı bir çevrede yaşamak” olan ve ilki 2006 yılında düzenlenen sempozyumlarda, ”kırdan kente göçün yarattığı toplumsal dönüşüm”, “sağlığın sosyal belirleyicileri”, çevre sorunları ve başta temel sağlık hizmetleri olmak üzere kentlerdeki sağlık hizmetleri” ana başlıkları oluşturdu. Yurt içi ve yurt dışından şehir planlamacıları, mimar, mühendis ve sağlık uzmanları gibi farklı meslek gruplarından insanları bir araya getiren sempozyum süresince ayrıca, billboardlar ve bildiriler aracılığıyla kent sağlığı kentlinin gündemine taşınıyor.

 

Meslek Hastalıkları Sempozyumu

Sağlık alanında deneyimlerin, bilginin paylaşılması ve bunun sonucunda kentlere ve halkın sağlığına yansıyacak yeni vizyonlar edinmek amacıyla sağlık alanında düzenlediğimiz bir diğer sempozyum da Meslek Hastalıkları Sempozyumu oldu. Nilüfer İşçi Sağlığı Merkezi tarafından ilki 2007 senesinde gerçekleştirilen sempozyumda, “çalışma ortamı ve çalışma koşullarının sağlığa etkileri”, “meslek hastalıklarında Türkiye'deki durum”, “Dünya’da meslek hastalıkları”, “küreselleşme sürecinde meslek hastalıklarındaki değişim ve meslek hastalıkları tanısında yaşanan problemler” ele alındı. Konuyla ilgili pek çok bilim insanı, akademisyen ve iş dünyasından temsilciler tarafından bilimsel ve teknik gelişmelerin ve sahadaki uygulama örneklerinin sunulduğu sempozyumun sonuç bildirgesinde, güçlü bir sanayi kenti olan Bursa’nın her geçen daha yakıcı biçimde kendini hissettiren “meslek hastalıkları hastanesi” ihtiyacı vurgulandı.

 

Sağlık Reformlarının Sağlık Yönetimine Etkileri Sempozyumu

Türkiye'de sağlık hizmetleri alanında yaşanan dönüşüm süreci ile bu yeni yapılanmanın güncel sıkıntılarının ele alındığı ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Tabip Odası'nın işbirliğiyle düzenlenen sempozyum süresince, “neoliberal sağlık reformlarının sağlık yönetiminin temel ilkelerine etkileri ve SARS, Kuş Gribi, Domuz Gribi, Kırım Kongo Kanamalı ateşi gibi olgu örnekleri ile ilişkisi, Türkiye'de sağlık yöneticilerinin yetiştirilmesi, yönetim anlayış ve değişiklikleri, sorun ve çözüm önerileri” konu başlıkları arasındaydı.

 

Gölyazı Çalıştayı

Nilüfer ilçesindeki en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan ve hem ekolojik yapısı, hem de tarihi yönüyle değerlendirilerek turizme kazandırılması gereken Gölyazı'nın sorunlarını tespiti ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen çalıştaya mimarlık, şehir-bölge planlama ve iç mimarlık öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen, meslek odası temsilcisi ile Gölyazılı vatandaşlar katıldı. Ana temasını ''Nasıl bir Gölyazı istiyoruz?'' sorusunun oluşturduğu çalıştay süresince, Gölyazı'nın mimari, tarihi ve arkeolojik yapısı, kültürel varlıkları, çevre sorunları, kentsel planlama süreci ile Uluabat Gölü'nün durumu, bölgede tarım, balıkçılık, ekonomik, altyapı ve ulaşım sorunları ile istihdama dair sorunlar ele alındı. Ayrıca önemli bir tarih turizmi potansiyeline sahip olan Gölyazı'nın nasıl tanıtılacağı ve turizme nasıl kazandırılacağı konusu ele alındı.


Uluslararası Osmanlı Dönemi Türk Musikisi Sempozyumu

Kültür-sanat alanındaki etkinliklerimize, Türkiye'nin ilk ''Osmanlı dönemi Türk musikisi” konulu sempozyumunu ekledik. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda seçkin bilim insanları, uzman ve araştırmacıların katılımıyla Osmanlı müziğinin ilk kez bilimsel bir zeminde ele alındığı sempozyum, eski ve yeni çalgılardan oluşan konser ve gösterilerle zenginleşti. Sempozyumun sonuç bildirgesinde, bir Osmanlı Müziği Araştırma Merkezi oluşturulması, bu Merkezde yapılacak çalışmalara kaynak yaratılması ve Türkiye'de mevcut tüm arşivlerin araştırmacıların kullanımına açılması gerektiği yer aldı.

 

Adnan Saygun Sempozyumu

Besteci ve folklor araştırmacısı olarak müzik alanında son derece önemli çalışmalara imza atmış Ahmed Adnan Saygun'a atfettiğimiz sempozyum ile pek çok müzisyen, müzik emekçisi ve müziksever bir araya geldi. Saygun'un ve çalışmalarının her yönüyle anıldığı sempozyum kapsamında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri ve Amerikalı piyanist Kathryn Woodard'ın dinletisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

 

Kırsal Alan Çalıştayı

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Bursa Kolaylaştırıcı Derneği işbirliğiyle hazırlanan çalıştayda, kırsal alan alan politikaları ve planlaması, Prof. Dr. Şükran Şahin, Prof.Dr. İsmet Arıcı, Doç. Dr. Aliye Ahu Akgün ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı’nın katılımıyla değerlendirildi.

 

Sabahattin Ali Sempozyumu

Belediye’miz tarafından “yılın yazarı” olarak belirlenen Sabahattin Ali’ye atfen düzenlediğimiz “Dışımızdaki masum: Sabahattin Ali Sempozyumu’na çok sayıda yazar ve akademisyen katıldı. Yıl boyunca Nilüferliler’in beğenisine sunulan Sabahattin Ali etkinlikleri ile Ali’nin şiir, öykü ve romanları hakkında değerlendirmeler sempozyumun konusunu teşkil etti.

 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Bilimsel Organizasyonlar
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler

İlginizi Çekebilir