BURSA VALİLİĞİ

İlimiz Nilüfer İlçesi, Görükle Mahallesi’nde tapunun H21C02C1A pafta, 5617 ada, 4 no.lu parselinde kayıtlı 5.664,21 m2 alan üzerinde 2.788,17 m2 kapalı alanda Kromasis Kataforez Kaplama Sistemleri ve Yan San. Tic. A.Ş. Toz Boya Şubesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Metal Kaplama ve Boyama Tesisi (Toplam Havuz Hacmi:34,8 m3)” projesi ile ilgili olarak proje sahibi tarafından, 25.11.2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, Elinsan Çevre Teknolojileri Danışmanlık Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş.'ye hazırlatılan Proje Tanıtım Dosyası incelenerek değerlendirilmiş olup, Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 14.10.2021 tarih ve E-2021415 no.lu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.