haber

Atık Yağ Toplama Projesi

İlgili Yönetmelik:

Resmi Gazete’nin 19/04/2005 tarih ve 25791 no’lu sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile atık yağların olduğu gibi doğaya bırakılması ve kanalizasyona dökülmesi yasaklanmıştır.

 

Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri : 

 • 1 litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu, yani 15 kişinin bir yılda alması gereken suyu içilmez hale getirir.
 • Kullanılmış bitkisel yağlar atık su kirliliğinin %‘ini oluşturmaktadır.
 • Atık yağlar, atık su giderlerinde ve kanalizasyon hatlarında birikerek boru kesitlerinin daralmasına ve tıkanmalara sebep olmaktadır.
 • Atık yağlar, atık su arıtma tesislerinin yoğun ve hızlı bir şekilde kirlilik yükünü artırarak işletme maliyetini yükseltir.
 • Evsel atıklarla karıştırılan atık yağlar, katı atık depolama sahalarında yangınlara neden olmaktadır.
 • Bitkisel atık yağların kalorileri çok yüksektir. Bu atık yağlar suya, kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplar su sistemine zarar verir, güneş ışığını engeller ve havadan suya oksijen transferini önler. Zamanla suda bozunarak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır.
 • Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine zarar vermektedir.
 • Kullanılmış bitkisel atık yağlar atık su kirliliğinin %’ini oluşturur.
 

Kızartma İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: 

 • Kızartma işlemi mümkünse sabit sıcaklık şartları sağlayan fritöz gibi kaplarda yapılmalıdır.
 • Kızartma işlemlerinde yağ sıcaklığı maksimum 190oC olmalıdır.
 • Zeytin yağ ile kızartma yapılacaksa maksimum sıcaklık 160oC olmalıdır.
 • Kızartma yağlarını uzun süre verimli kullanabilmek için zaman zaman filtre edilmelidir.
 • Kızartmalık yağlar birden fazla kullanılması halinde kanserojen özellik taşıyacağından bir defadan fazla kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
*Kızartmada kullanılan yağ parlama noktasına ulaştığında yağ yüzeyinde sıçrama başlar. Yağ parlama noktasından alevlenme noktasına ulaşır ve yağ yüzeyinde yanma başlar.
*Yanmış yağın yemeklerde kullanılması ve bu yağlarla yemek pişirmek sağlık açısından çok tehlikelidir.
 
Kızartma yağının duman oluşturmasını etkileyen faktörler; 
*Bitkisel yağın bileşeni                                                      
*Yabancı maddelerin oranı
*Yağdaki tuz miktarı
*Yağın kullanım sayısı
*Yağın ısıtılma sıcaklığı
*Yağın sıcak tutulma süresi

Kızartmalık Bitkisel Atık Yağların Duman Oluşma Noktası

Bitkisel Yağlar Duman Oluşma Sıcaklığı (oC)
Ayçiçeği yağı 246
Soya yağı 241
Kanola yağı 238
Mısırözü yağı 236
Susam yağı 215
Zeytin yağı 190

Bitkisel Atık Yağların Geri Kazanılması 
Türkiye’de yılda yaklaşık 1.500.000 ton bitkisel yağ tüketilmektedir. Kızartma işleminde yaklaşık 350.000 ton atık yağ üretilmektedir.
2005 yılında 1.300 ton, 2006 yılında ise 1.680 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır.
Yılda toplanan yağ miktarı 1 yılda tüketilen yağ miktarının neredeyse % 1’ini oluşturmaktadır. Kullanılmış bitkisel yağlar biyodizel işleme lisansı olan firmalar tarafından biyodizele dönüştürülmektedir.
Biyodizel, kullanılmış bitkisel yağlar, kanola, soya yağı gibi bitkisel yağlardan elde edilen dizel motorlarda kullanılan yenilenebilir bir yakıttır. 

Biyodizel kullanımı ile
Karbondioksit gibi sera gazlarının etkisi,
Yanmamış hidrokarbon emisyonu,
Su kaynaklarının daha fazla kirlenmesi önlenecektir.
*Bir ton biyodizel kullanılması halinde üç ton karbondioksit emisyonu azalır.

Çevreye Duyarlı Bir Vatandaş Olarak;
 • TİCARİ AMAÇLA ALINIP SATILMASI YASAK OLAN kullanılmış kızartmalık yağları diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta biriktiriniz.
 • Kullanılmış kızartmalık yağları, kanalizasyona ( lavaboya), toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara kesinlikle dökmeyiniz.
 • Bu yağları Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı kullanılmış kızartmalık yağ toplayıcılarına veya Belediyemiz Merkezlerine teslim ediniz.
 
Nilüfer Belediyesi Bitkisel Atık Yağ Faaliyetleri 
21 Şubat 2008 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Belediyemize 19/04/2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yetki paylaşımı yapılmıştır.
 
Bitkisel Atık Yağların Hanelerden Toplanması 
Resmi Gazete’nin 19/04/2005 tarih ve 25791 no'lu sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği şartları gereğince, 2008 yılı Ocak ayından itibaren hanelerden bitkisel atık yağların toplanması zorunlu hale getirilmiştir. Nilüfer ilçesinde bulunan site yönetimlerine 2007 kasım ayında Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yağların hanelerden toplanacağına dair yazı imza karşılında teslim edilmiştir. 2008 Mart ayında site yönetimlerine 2. tebligatta bulunulmuş olup Nilüfer ilçesindeki 611 siteye bidon bırakılmış olup sitelerin isimleri belediyemiz web sayfasında yayınlanmaktadır. Bitkisel atık yağ toplama bidonu bırakılan sitelerdeki her haneye konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz bilgi broşürleri dağıtılmış olup ayrıca duyuru panolarına da afişlerimiz asılmıştır. Apartman giriş kapılarına yapıştırılan sticker ile apartmana gelen misafirlere de bitkisel atık yağ toplama çalışmasının duyurulması ve teşvik edilmesi amaçlanmış olup uygulama dahilindeki sitenin de çevreye duyarlılığı vurgulanmaktadır.
Bitkisel atık yağ toplama projesine katılmak isteyen apartman yada site yöneticilerinin Nilüfer Belediyesi Çevre Bürosu ile iletişime geçmeleri yeterlidir. 

Bitkisel Atık Yağların Toplanması Yarışması ve Bitkisel Atık Yağ Eğitim Projesi:

 

 

Belediye olarak yaşanabilir, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentsel çevre için Nilüfer’de yaşayanları etkileyen çevre sorunlarının tespit edilerek, bu sorunlara müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, kirlilik kaynaklarının denetim altına alınması, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü yönetmeliği çerçevesinde 2008 yılında yetki Belediyemize devredilmiştir.

            2016 yılı itibariyle ise 780 site ve apartmanda ayrıca 64 mahalle muhtarlığında bitkisel atık yağ bidonumuz mevcut olup, hanelerden ve işletmelerden yaklaşık bugüne kadar 916 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır.

            Haneler, okullar ve iş yerlerinden Bitkisel Atık Yağların Toplanması çalışması ile eş zamanlı olarak İlçemizdeki okullarda da öğrencilere yönelik verilen eğitimler ve düzenlenen yarışmalar ile bitkisel atık yağların toplanması konusunda farkındalık yaratmak, atık yağların tekrar tekrar kullanımının önüne geçerek insan sağlığının korunmasına katkı sunmak, atık yağların kontrollü bertarafı ile yeniden üretim sürecine girmesini engellemek ve çevreci bir yakıt olan biodizele dönüşmesini sağlamaya çalışmaktayız.

            Nilüfer ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bakanlıktan lisans almış Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Belediyemiz işbirliği ile bu yıl 5.’incisi düzenlediğimiz ‘Okullar arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’nı başarıyla sonlandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz

            2015-2016 öğretim yılı süresince 139 okulda 12.990 öğrenciye verilen eğitimler ve yaklaşık 9 ay boyunca sürdürdüğümüz yarışma sonucunda 3 devlet, 3 de özel okulumuz ödüllendirilecek olup, en çok atık yağ toplayan 3’er öğrenci de ödüle değer görülmüştür 139 okulumuzun katıldığı yarışma sonucunda 11740 kg ( 11.74 ton ) bitkisel atık yağ toplanarak Lisanslı Firmamıza teslim edilmiştir. Her yıl toplanan yağ miktarlarının giderek artması, öğrencilerimize verilen eğitimlerin ne kadar faydalı olduğunun ve öğrencilerdeki duyarlılığın giderek arttığının göstergesidir. (2015’te 11310 kg, 2014 de yaklaşık 9900 kg, 2013’de 5200 kg, 2012’de 2500 kg atık yağ toplanmıştır. )

 

 

Yarışmada dereceye giren okullarımız,

 

Özel Okullar;

1.Özel Final İlkokulu Ortaokulu ve Fen Anadolu Lisesi

2.Özel Kültür İlkokul ve Ortaokulu                                            

3.Özel Osmangazi İlkokulu ve Ortaokulu    

 

 

Devlet Okulları;

1.Süleyman Cura İlkokulu ve Ortaokulu

2.Çalı İlkokul, Ortaokulu ve İmamhatip      

3.Nur Hayati Kurtcan MTL                   

 

Nilüfer İlçesi Orta Okulları ve Liseleri kapsayan "Bitkisel Atık Yağların Tolanması" konulu yarışma Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Lisanslı Toplayıcı firma KOLZA Biodizel Yakıt ve Petrol Ür.San.Tic.A.Ş. tarafından düzenlenmiş olup, 10.02.2014 - 16.05.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yarışma ödül töreni dünya çevre günü olan  05.06.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yarışma kapsamında 9968 kg yağ toplanmıştır. 9 okul hiç yağ toplamamıştır. Yarışmaya 83 okul katılmıştır. 3 okul katılmamıştır. Devlet okulları ve özel okullar ayrı ayrı ödüllendirilmiş olup ilk 3’er okul ödül almıştır. Öğrenci başına düşen atık yağ miktarına göre dereceye giren okular aşağıdaki gibidir.

Özel okullar dereceye giren okullar:

1. Özel Yönder Ortaokulu

2. Özel Melike Pınar Ortaokulu

3. Özel Birey Ortaokulu

 

Devlet Okulları dereceye giren okullar:

1. Çalı Ortaokulu

2. Vahide Aktuğ Ortaokulu

3. Gümüştepe Ortaokulu

 

    2014-2015 Öğretim yılı içerisinde Nilüfer ilçesindeki İlköğretim ve liseleri kapsayan Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması’nın 4.’sü düzenlenmiştir. Yarışma Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Lisanslı Toplayıcı firma KOLZA Biodizel Yakıt ve Petrol Ür.San.Tic.A.Ş. tarafından düzenlenmiş olup, 15.09.2014 – 22.05.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yarışma ödül töreni 05.06.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

    Yarışma kapsamında 11310 kg yağ toplanmıştır. Yarışmaya 98 okul katılmıştır. 5 okul katılmamıştır. Devlet okulları ve özel okullar ayrı ayrı ödüllendirilmiş olup ilk 3’er okul ödül almıştır. Öğrenci başına düşen atık yağ miktarına göre dereceye giren okular aşağıdaki gibidir.

Özel Okullar dereceye giren okullar:                    Devlet Okulları dereceye giren okullar:

1. Özel Kültür Okulları                                              1. Çalı  Ortaokulu ve İmam Hatip  Lisesi

2. Özel  Sınav Okulları                                              2.  Koç Ortaokulu

3. Özel Final Okulları                                                3. Otomotiv End. İhr.  Bir. Mes.


İş yerlerinin lisanslı toplayıcılarla sözleşme yapması;
Nilüfer Belediyesi yetki ve sorumluluk alanı dahilindeki iş yerlerinin mutfaklarından çıkan bitkisel atık yağların Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından toplama lisans verilmiş işletmelere teslim edilmesi ve bu firmalarla sözleşme yapmaları konusunda gerekli işlemler yapılır. Sözleşme yapmayan iş yerleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilir.

Bitkisel atık yağ toplanan siteler
 
AHMET YESEVİ MAHALLESİ:
1. Adress Balat Evleri
2. Ergin Evler Sitesi*2
3. Hünkar Yapı Koop.
4. Ergin Uygarkent sitesi
5. Flora Sitesi
6. Geçitpark Sitesi*2
7. Bakgör cıty Sitesi
   
   
   
ALTINŞEHİR MAHALLESİ:
1. Altınova Sitesi
2. Çağdaşkent Sitesi
3. Bakgör Yaşam 2 Sitesi
4. BTG Moda Evleri
5.  E. Bostancı Sitesi
6. Egem Çınar Evleri
7. Ertuğrul Evleri
8. Foreli 4 Evleri
9. Fıratlar Sitesi
10. Haskent Sitesi
11. İnesia Evleri
12. Kardelen Sitesi
13. Karnur Yeşil Sitesi
14. Kirazlı Kent
15. Kuğu Evleri
16. Kültür Sitesi
17. Meliskent 1 Sitesi
18. Meliskent - 2 Sitesi
19. Mescioğlu Apartmanı
20. Altınşehir Villaları
21. Me-İş Villaları
22. Me-İş Villaları
23. Moda Evleri
24. Naz Evleri
25. Özen 1 Sitesi
26. Park Vital Sitesi
27. Poyraz Kent
28. Taşyakan Sitesi
29. Sultanımkent Sitesi
30. Yeni Yaşamkent Sitesi
31. Zorova Sitesi
32. Soluspark Sitesi
33. Solüspark 2 Sitesi
   
   
ATAEVLER MAHALLESİ:
1. Ataevler Sitesi
2. Ak-ses Sitesi
3. Adalet Kent Sitesi
4. Bakış Sitesi
5. Bakgör Residence X2
6. Basın Sitesi x2
7. Bulduk Sitesi,
8. Çağınevi Sitesi
9. Divan Sitesi
10. Eğitimciler Sitesi (2. kez bırakıldı)
11. Emek 13 Sitesi
12. Emek 23 Sitesi
13. Emek 22 Sitesi
14. Eyvan Sitesi
15. Gıpta Sitesi
16. Gülkent Sitesi X3
17. Hakikat Sitesi
18. Hizmet Sitesi
19. Hizmet Sitesi B Blok
20. Işıkkale Aroma Sitesi
21. İlkbahar Sitesi
22. İpeker 1 Apartmanı
23. İpeker 2 Sitesi
24. Karanfil Sitesi
25. Karnur Karhan Sitesix2
26. Mutlukent Sitesi
27. Mühendisler Sitesi
28. Nilkent Sitesi
29. Nilkent Sitesi 6414
30. Onaran Sitesi
31. Ören Sitesi
32. Özatakent Sitesi
33. Özgür Sitesi x2
34. Özsevçamlık Sitesi
35. Seval Sitesi
36. Umut Sitesi
37. Ulaşım Sitesi
38. Uygarkent Sitesi
39. Vadikent Sitesi
40. Yaldız Sitesi
41. Yarenkent Sitesi
42. Yıldız Sitesi
   
BALAT MAHALLESİ
1. Andapark Sitesi
2. Aytı Dikencik Resort
3. Bahadır Apt.
4. Balat Teras Evleri
5. Belen Güleç Konutları
6. Dikencik Country
7. Heybeli Konakları
8. Teras Evler
9. Pak Orman Evleri
10. Paris Evleri Sitesi
11. Sidelya Garden Sitesi
BARIŞ MAHALLESİ:
1. Bahçekent Sitesi
2. Balkar Apartmanı
3. Baturay Sitesi
4. Candan Sitesi
5. Çamlıköşk Sitesi
6. Çınarkent Sitesi
7. Doktorlar Apt.
8. Elintaş Sitesi
9. Fidan Sitesi
10. Gelincik Sitesi
11. İltuğ Onaran Sitesi
12. Konak Sitesi
13. Konak Sitesi
14. Koparan Sitesi(A Blok)
15. Menekşe
16. Megayıldız Apt.
17. Nilkent 26 Sitesi
18. Nilkent 6426 Sitesi
19. Nilkent 6429 Sitesi
20. Nilkent 6425 Sitesi
21. Nilkent 6400 Sitesi
22. Özlem Sitesi
23. Petek Sitesi
24. Sadıkoğlu Barış Apt.
25. Sedir Sitesi
26. Şen Apartmanı
27. Tanıkent sitesi
28. Taş Apartmanı
29. Tropikal Sitesi
30. Ümit 4 Sitesi
31. Yener Sitesi x2
32. Yeşiltepe Sitesi
33. Yücetepe Sitesi
34. 75. Yıl Sitesi
   
BEŞEVLER MAHALLESİ:
1. Açelya Sitesi
2. Adil Sitesi
3. Akgün Apt.
4. Aksoy Kent
5. Alsay Apt.
6. Armakent Sitesi
7. Asdilek Sitesi
8. Ateşoğulları Apt.
9. Atış Apt.
10. Aykent Sitesi
11. Bakgör 2 Sitesi
12. Bakgör  Residence  Sitesi
13. Beyazgül Sitesi  
14. Birlik Sitesi
15. Birlik Apt.
16. Beyazgül Sitesi(C Bl.)
17. Bozdemir Apt.
18. Bulca Sitesi
19. Cankardeş Sitesi  X2
20. Cengiz 2 Sitesi
21. Cingöz Apt.
22. Cumhuriyet Apt.
23. Çağla Sitesi
24. Çakır Apt.
25. Çamdere Sitesi
26. Çelikkarakaya Sitesi
27. Çetin Apt.
28. Cumhuriyet Sitesi
29. Denkbir Sitesi
30. 1.Doğanay Sitesi
31. Doğanay 2 Sitesi
32. Ebru sok. no:2 Müstakil ev
33. Emin Çelik Apt.
34. Ergaz Sitesi
35. Erguvan Sitesi
36. Ev-kon 2 Sitesi
37. Esen 2 Evleri
38. Eşen Apt.
39. Gaye Sitesi
40. Gencal Sitesi
41. Gençidealler Sitesi
42. Gençşenocak Sitesi
43. Gökşin Sitesi
44. Görkem Sitesi
45. İpek-iş Sensa Sitesi
46. İpek-iş Sensa Sitesi (C Blok)
47. İşel Apt.
48. Karakaş Apt.
49. Karnur Çakan Sitesi
50. Karnur Selin Sitesi
51. Kayacan Apt.
52. Kenter Sitesi
53. Kır Apt.
54. Kırlangıç Villaları
55. Konak Sitesi
56. Korkmaz Sitesi
57. Köseoğlu Apt.
58. Kuzey Apt.
59. Kültür Sitesi
60. Mahmutoğlu Apt.
61. Manolya APT.
62. Manolya Sitesi
63. Melihkent Sitesi
64. Melikkent Sitesi
65. Menekşe Sitesi
66. Metin Karagül Apt.
67. Mimoza Sitesi
68. Mutluköy Sitesi
69. Nazar Sitesi
70. Nergis Sitesi
71. Net Apt.
72. Nur Apt.
73. otoğkur önkeskin apt.
74. Ömerağ Apt.
75. Özdemir Apt.
76. Platin Park Evleri
77. Petunya Evleri
78. Poyraz APT. 
79. Poyraz Apt.
80. Sedirpark Sitesi
81. Şahin Apt.
82. Şenocak Sitesi
83. Simay Sitesi
84. Şömine Sitesi
85. Tüzümen Sitesi
86. Utku Sitesi
87. Üçortaklar Apt.
88. Ünen Efe Sitesi
89. Ürkmez Apartmanı
90. Yakapınar Sitesi
91. Yaprak Sitesi
92. Yaşamkent Sitesi
93. Yılmaz Apt.
94. Yol-iş Sitesi
95. Yeni Konak Sitesi
96. Yücelen Apt.
97. Zambakkent Sitesi
   
CUMHURİYET MAHALLESİ:
1. Aktar İhsan Sitesi
2. Akuğur Sitesi
3. Aksoy Apt.
4. Anıtsal Sitesi
5. Artı 2000 Sitesi
6. Aslıhan Apartmanı
7. Asmerve Sitesi
8. Asmerve Sitesi
9. Atalay 3 Sitesi
10. Aydın Apt.
11. Aydınkent Sitesi
12. Beykara-1 Sitesi
13. Birim Sitesi
14. Bisaş Sitesi
15. Buhara Sitesi
16. 13. Çağrıköy Sitesi
17. Çamlık Sitesi
18. Çavuşoğlu Sitesi
19. Çiğdem Sitesi
20. Değerkent Sitesi
21. Demet Sitesi
22. Desen Apt.
23. Doğalkent Sitesi
24. Dokuzgöz Apt.
25. Duru 6 Sitesi
26. Durukent Sitesi
27. Durukent 6-7 Sitesi
28. Erçağın Sitesi
29. Eryılmaz Apt.
30. Edebali Sitesi C Bl.
31. Efeler Sitesi
32. Güleryüz Sitesi 
33. Güleryüz Sitesi B Blok
34. Güçlü Duru Kent Sitesi
35. Gür Sitesi
36. Göksu Sitesi
37. Haksan Apt.
38. Haksun Sitesi
39. Haksun Apartmanı
40. Hisar Sitesi
41. Hürriyet Sitesi
42. Işıklar Sitesi
43. Işıklar Sitesi
44. Işıkkale 5 Sitesi
45. İlhan Uslu Kent 2 Sitesi
46. İnan Sitesi
47. İncikent Sitesi
48. İrem Apartmanı
49. İşbankalılar Sitesi
50. Kamüran Sitesi
51. Korukent Sitesi
52. Martı Sitesi
53. Meriç Sitesi
54. Meriç Sitesi
55. Meskon-1 Apartmanı
56. Mısra Sitesi
57. Nirvana Sitesi
58. Muhasebeciler Sitesi
59. Olgunkent Sitesi
60. Öncüler Sitesi
61. Öykü Sitesi
62. Özhan ApT.
63. Özkarınca Sitesi
64. Papatya Sitesi
65. Rüyamlar Sitesi(A-B Blok)
66. Saadet Apt.
67. Sarısoy 2 İlhan Sitesi
68. Selin Sitesi
69. Simtaş Sitesi (C Blok)
70. Şahin Sitesi
71. Şen Apartmanı
72. Şirinkent 2 Sitesi
73. Turunç Sitesi
74. Türk Metal Sitesi
75. Uyumlu Apartmanı
76. Ünler Sitesi
77. Üstünkaya Sitesi
78. Yasemen Sitesi
79. Yeni Uslukent Sitesi
80. Yeşiltan Sitesi
81. Yöntem Sitesi
82. Toleyis Sitesi
ÇAMLICA MAHALLESİ:
1. 2.Platin Sitesi
2. Akevler Sitesi
3. Altınay Sitesi
4. Bizimevler Sitesi
5. Cevher Sitesi
6. Çamlıca Evleri
7. Çamlıca Sitesi
8. Çamlık Sitesi
9. Doğa Park Konutları
10. Eker eroğlu Sitesi
11. Erdemevler
12. Fırat Sitesi
13. Fırsat Sitesi
14. Gökkaya Sitesi
15. Gümüşevler Sitesi
16. Gümüştepe Sitesi
17. Gümüştepe sitesi
18. Hasan tınç Apt.
19. Hitit Palmiye Sitesi
20. İdealkent Sitesi
21. İpekyolu 2 Sitesi
22. Kavakdere Sitesi
23. Kutlukent Sitesi
24. Kutlukent Sitesi
25. Metrokent-1 Sitesi
26. Misan Park Evleri
27. Onur Sitesi
28. Öztimurlar Sitesi
29. Öztimurlar Elif Kent Sitesi
30. Platin 1 Sitesi
31. Uzmanlar Sitesi( F Bl.)
32. Uzmanlar Sitesi( S Bl.)
33. Yeşilkent Sitesi
34. Yaylalar Site Evleri
35. Özgür Evler Sitesi
   
   
DEMİRCİ MAHALLESİ:
1. Çakır Sitesi
2. Gözütok Sitesi
3. Gümüşevler Sitesi
4. Karadeniz Sitesi
5. Koştular Sitesi
6. Metin-Alp Sitesi
7. Nilüfer Park Sitesix2
8. Onur 2 Sitesi
9. Onur Sitesi
10. Yaren Sitesi
11. Yusufoğlu Sitei
12. Ustaoğlu Sitesi
   
ERTUĞRUL MAHALLESİ:
1. Aksaray Sitesi
2. Bakgör Yaşam Evleri
3. Begümkent
4. Florya sitesi X2
5. Göktaş Sitesi C Blok
6. Gökkuşağı Evleri
7. İhlas Yuva Sitesi
8. İnci Apt.
9. Kavacık Sitesi
10. Mescioğlu Sitesi
11. Meskon Evleri
12. Parge Sitesi
13. Park Bellis Evleri
14. Panaromik Bahçe Sitesi
15. Samatya Sitesi
16. Sehakent Sitesi
17. Serinkent Sitesi
18. Sırdaş Sitesi
19. Taşpınar Sitesi
20. Taşyakan Sitesi
21. Teksalıkent Sitesi
22. Teksarkent Sitesi
23. Otağtur Sitesi
24. Ömer Dallı Sitesi
25. Özbakışkent Sitesi
26. Özer Sitesi
27. Yeni Yaşamkent Sitesi
28. Yiğiteli Sitesi
29. Yurtkent Sitesi
   
ESENTEPE MAHALLESİ:
1. Akssel 2 Yılmaz Sitesi
2. Aziz Erkal Sitesi
3. Ali Bostancı Evleri
4. Bostancı Evleri
5. Bağlık Sitesi
6. Bağlık Sitesi
7. Doğuşpark Sitesi
8. Fatih Sitesi
9. Karçalkent Sitesi
10. Melisa Sitesi
11. Mikat Sitesi
12. Oba Sitesi
13. Özcan Apt.
14. Öztimurlar Ergüzel Sitesi
15. Rüyakent Sitesi
16. Salkım 1 Sitesi
17. Uygar Kent Sitesi
18. Üstünkaya Sitesi
19. Yahyagil Apt
20. Zengin 1 Sitesi
   
FETHİYE MAHALLESİ:
1. Akkent Sitesi
2. Ayaz Sitesi
3. Batuhan Apt.
4. Başaran Sitesi
5. Beykara Sitesi
6. Bilek Apartmanı
7. Çizge Sitesi
8. Çotanak Sitesi
9. Dolunay Sitesi
10. Elit Sitesi
11. Erdem Sitesi
12. Ertuğrul Apt.
13. Fethiye Sitesi(C,D,E Blok)
14. Hüseyin İnan Apt.
15. Karnur Durmaz Apt.
16. Kırmızı Sitesi
17. Meşale Evleri
18. Mısırlı 2 Apt.
19. SZ 9 Apt.
20. Serinkonak Apt
21. Sude Sitesi
22. Osmanlıkent Sitesi
23. Özaydın Apartmanı
24. Topçu Nuri Apt.
25. Veta Faytoncu evleri
26. Yavaş Apartmanı
27. Yörük Apt.
   
DUMLUPINAR MAHALLESİ:
1. Akay Apartmanı
2. Akşemsettin Sitesi
3. Anı-1 Sitesi
4. Anı-2 Sitesi
5. Ayçekent Sitesi
6. Ayçekent Sitesi B Blok
7. Aydın Sitesi
8. Beyazıt Apartmanı
9. Beykoz Apartmanı
10. Boğaziçi Sitesi
11. Burmetsan Sitesi
12. Cevizli Bahçe Sitesi
13. Çamlıca Sitesi
14. Çimkent Sitesi
15. Çiğdem Apt.
16.  Doğa Sitesi
17. Emirgan Sitesi
18. Elif Apartmanı
19. Elit 1 Sitesi
20. Enis Yapı Koop.Elit Sitesi
21. Ersoy Apartmanı
22. Gelibolu Apartmanı
23. Gökalp Apartmanı
24. Görükle Park Sitesi
25. History Apt.
26. İmamoğlu Sitesi
27. Kardeşler Sitesi
28. Kılınçlar Sitesi
29. Koçak 11 Sitesi
30. Make 14 Apt.
31. Maki 23 Sitesi
32. Mine Sitesi
33. Manolya Apt.
34. Övünç Sitesi
35. Sevinç Sitesi
36. Şirirnevler Sietsi
37. Uyarkent Sitesi
38. Uyum Sitesi
39. Üsküdar Apartmanı
40. Yelken Sitesi
41. Yetkin Sitesi
42. Yıldız Sitesi
   
   
HASANAĞA KIZILCIKLI MAHALLESİ:
1. Hasanağa Toki 1. Kısım
2. Hasanağa Toki 2. Kısım
3. Garden Life 1
4. Garden Life 2
5. Garden Life 3
6. Garden Life 4
   
İHSANİYE MAHALLESİ:
1. Aksel Sitesi
2. Ali Bostancı İnşaat
3. Alkent Sitesi(B Blok)
4. Alpima Evleri
5. Altıntepe Sitesi
6. Atalay 6 Sitesi x2
7. Atalay 7 Sitesi x2
8. Atalay Aksoy 9 Sitesi
9. Aslankent 2.kısım
10. Asmutiler Sitesi
11. Aşama Sitesi
12. Aydın Sitesi
13. Balkar Sitesi
14. Barış Sitesi
15. Beykent Sitesi
16. Beş Yıldız Sitesi
17. Bilim Sitesi x2
18. Çapak Apt.
19. Dağlı Evler Sitesi
20. Dilek Sitesi
21. Didim Sitesi
22. Didin Sitesi
23. Demircioğlu Sitesi
24. Dörtyıldız Sitesi x3
25. Erdener Apartmanı x2
26. Eserkent Sitesi
27. Eski Dostlar Sitesi(A,B,C Blok)
28. Evkent Sitesi X2
29. Gençser Aydın Apartmanı
30. Gökkuşaşağı Sitesi
31. Görkem Sitesi
32. Güven Sitesi
33. Hacıömeroğlu Apt.
34. Hakemler Sitesi
35. Hande Sitesi
36. Horos Apt.
37. Işıkkent Sitesi X2
38. İki Yıldız Sitesi
39. İnciler Apartmanı
40. Köşe Apt.
41. Kılıç Sitesi
42. Kurtuluş Sokak
43. Kültür Sitesi
44. Manolya Sitesi
45. Müjde Çelik Sitesi
46. Müjde Çelik Sitesi F Blok
47. Nilüfer Sitesi
48. Nilüfer Apartmanı
49. Oğuz Batu Güven Apt.
50. Orsa Sitesi
51. Ortamkent Sitesi
52. Özay APT.
53. Palmiye Sitesi
54. Palmiye 2 Sitesi
55. Samyeli 1 Apartmani
56. Samyeli Sitesi
57. Samyeli Sitesi B Blok
58. Seren Sitesi
59. Seyhan Sitesi
60. Soysalkent Sitesi x2
61. Şahin Sitesi x2
62. Tarhan Sitesi
63. Uzay Sitesi x2
64. Üçyıldız Sitesi
65. Yasemen Sitesi
66. Yasin Apartmanı
67. Yeşilkent Sitesi
68. Yılvar 1 Sitesi X2
69. Yüksel İnşaat
   
KARAMAN MAHALLESİ:
1. Ahterurgancıoğlu Sitesi
2. Arınık Apt.
3. Atalay 1 Sitesi
4. Birkent Sitesi
5. Deniz Sitesi
6. Deveci Apartmanı
7. Doruk kent Sitesi
8. Etap Mühendislik
9. Genç Osman 3 Sitesi
10. Ilıca-1 Sitesi
11. Ilıca-2 Apt
12. Işıklar Sitesi
13. Karaman Evleri
14. Kelebek Apartmanı
15. Kelebek Sitesi
16. Köseoğlu Sitesi
17. Ormancılar Sitesi
18. Orkent Sitesi
19. Özdoğan Sitesi
20. Pınar Apartmanı
21. Sağlıkkent Sitesi
22. Salihoğlu Sitesi
23. Sertkaya Sitesi
24. Sevgi Sitesi
25. Umutlu Sitesi
26. Ufuk Sitesi
   
KAYAPA ÇAMLIK MAHALLESİ:
1. Kayapa Toki 425-426 Ada
2. Kayapa Toki 435 Ada
   
KAYAPA ZAFER MAHALLESİ:
1. Bahçekent Vilları
   
KONAK MAHALLESİ:
1. Akçay Aparmanı
2. Asude Apartmanı
3. Bayhan Apartmanı
4. Begonya Sitesi
5. Beşgen Sitesi
6. Çiğdem Apartmanı
7. Dermander Misafirhanesi
8. Ekinler Sitesi
9. Elektrikçiler Sitesi
10. Eroğlu Sitesi
11. Fenerci 1 Apartmanı
12. Gökerkent Sitesi
13. Gül Apartmanı
14. Gülsoy Sitesi
15. Hızır Apartmanı
16. İmbat Sitesi
17. İpek Apartmanı
18. Konak Apt.
19. Manolya Ağpt.
20. Manolya Sitesi
21. Matbaacılar Sitesi
22. Maverapark Sitesi
23. Müstakil evler (Nurdan Sok.)
24. Mintaş Apt
25. Murathan Pat.
26. Nazar Sitesi (B Blok)
27. Nezihkent Sitesi
28. Nilüfer Sitesi
29. Nilüfer Hatun Evleri
30. Önkeskin Apt.
31. Özer Sitesi
32. Saklı Kent Sitesi
33. Saklı Kent Sitesi(G Blok)
34. Seçkin Apartmanı
35. Tuğtaş Apartmanı
36. Uzel Apartmanı
37. Üçler Apt.
38. Ünkeskin Sitesi
39. Yaba Sitesi
40. Yücelkent Sitesi
   
BALKAN MAHALLESİ:
1. Aydınlar Sitesi
2. Erkin Sitesi
3. Meganon Sitesi
4. Mako Evleri
5. Suköy Sitesi
6. Yeşil Barış Koop.
   
KÜLTÜR MAHALLESİ:
1. Adakent Sitesi
2. Arturkent Sitesi
3. Bayraklı Sitesi
4. Berrak Sitesi
5. Çevik Apartmanı
6. Doğa Sitesi
7. Ecemevler Sitesi
8. Fatih Sitesi
9. Gençşenocak Sitesi
10. Gökkuşağı Sitesi
11. Güçlü Sitesi
12. Gümüşkent Sitesi
13. Gürsan Sitesi
14. Harika akonut Yapı Koop.
15. Kardelen Sitesi
16. Kozakent Sitesi
17. Kardelen Apt.
18. Kumova Sitesi
19. Kumova Ufuk Sitesi
20. Kumova Bebek Sitesi
21. Mega Sitesi
22. Mevcibey Sitesi
23. Özbek Sitesi
24. Özgülkent Sitesi
25. Özgürkent Sitesi
26. Teras Evleri
27. S.E.S Yapı Cengiz Sitesi
28. Surkent Siteleri
29. Yılmaz Sitesi
   
   
ODUNLUK MAHALLESİ:
1. Doğa Evleri
2. Mescioğlu Sitesi
3. Mihraplı Apartmanı
4. Misiya Sitesi
5. Önkeskin 11 Sitesi (2. kez bırakıldı)
6. Prestijpark Evleri
7. Asrın Evleri 2
   
ÖZLÜCE MAH.
1. Müstakil Villar(side cad. )
2. Aycan Sitesi
3. İpekyol sitesi
   
SAKARYA MAHALLESİ:
1. Ali Güney Apartmanı
2. Artvinliler sitesi
3. Cumhuriyet Sitesi
4. Cumhuriyet Sitesi
5. Etütkent Sitesi
6. Profesörler Sitesi
7. Sönmez Apartmanı
8. Şahin Mehmet Apt.
9. Türker 5 Apartmanı
10. Yıldızkent sitesi
   
YÜZÜNCÜ YIL MAHALLESİ:
1. Aga Sitesi
2. Ali Bostancı Sitesi
3. Arkat Residence
4. Aycan Sitesi
5. Barışıklar Sitesi
6. Başak Sitesi
7. Batukent Sitesi
8. Bedel Sitesi
9. Berkin Sitesi
10. Biaport
11. Bibaha Sitesi
12. Bilginler Sitesi
13. Boncukevler
14. Burç Sitesi
15. Bostancı Mert Sitesi
16. Çamyalı sitesi
17. Çatı Sitesi
18. Çamyalı Sitesi
19. Deha Sitesi
20. Delta Sitesi
21. Dalgıç sitesi
22. Derbent Sitesi
23. Eylül Sitesi
24. Furkan Sitesi
25. Gülçin Sitesi
26. Hasbahçe Sitesi
27. Hasret Koop.
28. Hasretkent Sitesi
29. İdeal Sitesi
30. İlkkent Sitesi
31. İmece Sitesi
32. İnci Sitesi
33. Karina Evleri
34. Karnur Sembol Sitesi
35. Kumova Siteleri
36. Konur Saglık Sitesi
37. Lalezar Sitesi
38. Maraton Sitesi
39. Merkezkent Sitesi
40. Mesan Sitesi
41. Narlıkent Sitesi
42. Nazar Sitesi
43. Ninovapark
44. Omaç Sitesi
45. ORD Kent Sitesi
46. Paşakent Sitesi
47. Plazakent Sitesi
48. Safa Sitesi
49. Sanabel Apt.
50. Sargınkent Sitesi x2
51. Saygınkent Sitesi
52. Sefakent Sitesi
53. Selçuk Koop
54. Selçukkent Sitesi
55. Şengür Sitesi
56. Şenkent Sitesi
57. Şenoba Sitesi
58. Tanyeri Sitesi
59. TES-İŞ Sitesi
60. Titiz Sitesi
61. Yeşil Bursa Sitesi
62. Yörekent Sitesi
63. Yükselkent Sitesi X2
   
ÜÇEVLER MAHALLESİ:
1. Avcı Apt.
2. Çobanyıldızı Erciyes Sitesi
3. Çobanyıldızı Residence
4. Ayyıldız  Sitesi
5. Bakırkent Sitesi
6. Baykal Sitesi
7. Cansu Sitesi
8. Çamlıtepe Evleri
9. Dilara 1 Sitesi
10. Erol saçmacı evleri
11. Duru Sitesi
12. Garden Sitesi
13. Gümüş Sitesi (2. kez bırakıldı)
14. Itır Sitesi (A Blok)
15. Itır Sitesi (B Blok)
16. İkiz Konakları
17. Kevserkent Vilları
18. Kırat Villaları
19. Menekşe Villaları
20. Müstakil Evler
21. Ötüken sitesi
22. Olisa Su Evleri
23. Suzan 3 Apt.
24. 7 villar(çakır sok.)
25. Ünkeskin Sitesi
   
29 EKİM MAHALLESİ
1. Aksaray Sitesi
2. Arkat 3 Sitesi
3. Arkent 3 Sitesi
4. Begümkent sitesi
5. Efendioğulları Sitesi
6. Fidankent Sitesi
7. Özsehakent Sitesi
8. Gölpark 2 sitesi
9. Karnur Seval Sitesi
10. Kozapark Sitesi
11. Mert Sitesi
12. Mertkent Sitesi
13. Şehri Bursa Evleri
14. Tarabya Sitesi
15. Taşpınar Sitesi
16. Teksalkent Sitesi
17. Yurtkent Sitesi
18. Nilfea Sitesi
23 NİSAN MAHALLESİ
1. Alp İş İlhan Sitesi
2. Bakgör Residence 6 
3. Beydağı Park Evleri
4. Durul Apt.
5. Foreli Evleri 3 Sitesi
6. Göral Evleri
7. Karya Rızvanoğlu Sitesi
8. Moda Sitesi
9. Parkvidal Sitesi
10. Yavaş Sitesi
11. Ozankent Sitesi
12. Uslu Türk Apt.
13. Uluçınar Sitesi
14. Üzer 2 Apt.
   
19 MAYIS MAHALLESİ
1. Erguvan Evleri
2. Sembolkent Sitesi
 
ÇALI MAHALLESİ
1. Yenibahar Sitesi
   
KURTULUŞ MAHALLESİ
1. Alkaya Sitesi