haber

CARE Projesi

Nilüfer Belediyesinin ortağı olduğu “ CARE - Carpet Bowls for Everyone” Projesi Avrupa Komisyonu tarafından “Erasmus Spor – Küçük İşbirliği Ortaklıkları” kapsamında finanse edilen bir projedir. Koordinatörlüğünü Kekava Belediyesinin (Letonya) yaptığı projede; Norveç Carpet Bowls Federasyonu (Norveç), DGI Spor Derneği (Danimarka), Rocca di Cerere Konsorsiyum Derneği (İtalya) ve Nilüfer Belediyesi ortak olarak yer almaktadır.

Carpet Bowl, 1200’lü yıllardan beri Britanya’da (İskoçya ve İngiltere) oynanan geleneksel bir Avrupa sporudur. Bu sporu odağına alan projeyle; düzenli olarak rekreasyonel faaliyetlerde bulunan vatandaşların sayısını artırarak genç ve yaşlı vatandaşlar arasında nesiller arası işbirliğini teşvik etmek hedeflemektedir. Bunun yanında sosyal içermeyi ve sporda fırsat eşitliğini destekleyecek faaliyetlerle günümüzün sosyal sorunlarının (fiziksel hareketsizlik ve sosyal içerme) üstesinden gelinmesi amacıyla geleneksel Carpet Bowl sporunu her yaştan vatandaşın günlük yaşamında yer almasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede Carpet Bowl, fiziksel aktivite ve sosyal dayanışmayı birleştiren bir halk sağlığı sporudur. Projenin temel amaçları aşağıdaki gibidir:

  • Her yaştan insanın eğlenmesi ve aktif olması için fırsatlar sunarak yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini artırmak,
  • Carpet Bowl sporunu sadece yaşlılar için değil, özellikle çocuklar ve gençler olmak üzere herkes için çekici bir halk sağlığı sporu olarak tanıtmak,
  • Carpet Bowl sporunu toplumdaki farklı kesimleri birleştirebilen bir spor olarak nesiller, cinsiyetler ve farklı sosyal gruplar arasında bağlantıların kurulmasını teşvik etmek,
  • Avrupa'nın geleneksel spor ve oyun mirasını desteklemek amacıyla spor ve ilgili iyi uygulama örneklerinin değişimi yoluyla sosyal içermeyi, kültürler arası diyalogu, anlayışı, sosyal entegrasyonu ve başkalarına saygıyı teşvik etmektir.

Bu kapsamda proje konsorsiyumu ile birlikte geliştirilen El Kitabı, görünürlük faaliyetleri, seminer/çalıştay ve düzenlenen turnuvalar ile sporun Nilüfer İlçesinde yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

Flag_of_Europe.svg.png (1 KB)

 

       Bu proje, 622461-EPP-1-2020-1-LV-SPO-SSCP numaralı hibe sözleşmesi kapsamında “Avrupa Birliği'nin Erasmus Spor – Küçük İşbirliği Ortaklıkları" programından fon almıştır.

 

CARE Projesi Tanıtım Broşürü için TIKLAYIN.

Halı Bowlingi (Carpet Bowl) El Kitabı için TIKLAYIN.