haber
  • Tel: 441 76 01

Nikahevi

Evlilik başvurusunda gerekli belgeler

 

1. Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC Kimlik No'lu  resimli nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri. TC Kimlik No'su olmayan, yıpranmış, soğuk damgası belli olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir. NÜFUS CÜZDANLARI DIŞINDAKİ KİMLİKLER YASA GEREĞİNCE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.


Müracaat sırasında taraflar, fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez (Evlendirme Yönetmeliği Md.18).

 

2. 4'er adet  vesikalık resim. Resimler renkli ve ön cepheden, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir. FOTOKOPİ VE KOPYA RESİMLER  GEÇERSİZDİR.

 

3. Sağlık Raporu (Aile hekimliklerine başvurulacak)

 

Nikâhevimize Başvuruda çiftler birlikte geleceklerdir.

 

NOT: Yaş sorunu, iddet müddeti, yabancı evlilik gibi durum varsa ayrıca ek olarak aşağıdaki belgeler istenir.

 

-17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile 16 yaşını dolduran kadın ve erkek, hâkimin izni ile evlenebilir. Velisi il dışında ise izni noterden (Muvakkat name) tasdikli olmalıdır. Veli (anne-baba) biri ölmüş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir.

 

-Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır (4721 sayılı T.M.K. 132 Md. ve Evl. Yönetmeliği 15/C Md.9)
NOT:
 Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur.

 

-Yabancı Uyruklular için alınacak belgeler hakkında Evlendirme Dairemize başvurmaları gerekmektedir.


Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları  MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ  müracaat dosyasına koyulur.

 

Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, evlendirme memuruna kayıt  anında söylemeleri gerekmektedir. Soyadı, dilekçe sistemden çıktı olarak alınmakta olup, evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.


MÜRACAAT EVRAKLARI, ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 6 AY SÜRE İLE GEÇERLİDİR.

Müracaat edildikten sonra en erken (mümkünse) 1 gün sonraya gün verilmektedir. Müracaat tarihinde yasa gereği evlilik akdi yapılmamaktadır.

EVLİLİK BAŞVURU EVRAKLARI, DÜZENLENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 6 AY (180 GÜN) SÜRE  İLE GEÇERLİ OLDUĞUNDAN, İSTENİLEN NİKÂH GÜNÜ BU TARİH ARALIĞINI GEÇMEYECEKTİR.

Nilüfer Nikâhevi adres: İhsaniye Mah. İmece Sk. No: 2/18 Nilüfer BURSA

Vergi Dairesi karşısı

Tel: 0 224 441 76 01

      0 224 441 76 02