Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603
11
Aralık
Pazar

Kümes | Başka Sinema

11.12.2016 12:00

Mekan

Konak Kültürevi

01.12.2016
11:00

MAVİ BALON


Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih 1 Aralık Perşembe
Saat 11:00 - 14:00
Bilet Fiyatı 10 TL

01.12.2016
14:00

MAVİ BALON


Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih 1 Aralık Perşembe
Saat 11:00 - 14:00
Bilet Fiyatı 10 TL

02.12.2016
09:30

ÇALIŞTAY PROGRAMI VE İÇİNDEKİLER / WORKSHOP PROGRAMME AND CONTENTS


02 Aralık 2016 –Cuma/02 November 2016-Friday


09:30-10:00 Çalıştay Kayıt İşlemleri / Workshop Registration Procedures-Müzik Dinletisi/Müsic Concert


10:00 – 11:00 Protokol Konuşmaları / Protocol Talks (Gölyazı Kültür Evi/Gölyazı Culture Hous

Mustafa Bozbey-Nilüfer Belediye Başkanı/Mayor of Nilüfer Town

Ali Sinan Özbey, M.A.-Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürü/ Director of Bursa Archaeological Museum 

Güney Özkılınç -Nilüfer Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü/ Nilüfer Municipality Culture and Social Affairs Manager 


11:00-12:30 Açılış Bildirisi / Opening Presentation (Gölyazı Nekropolü/Necropolis of Gölyazı) 

Prof. Dr. Mustafa Şahin - A. Sinan Özbey (M.A.)
“Apollonia ad Rhyndakos Nekropol Alanı Kurtarma Kazıları/ The Rescue Excavations of Necropolis Area at Apollonia ad Rhyndakos ”

12:30 – 14:00 Öğle Yemeği / Lunch
BİRİNCİ OTURUM/ FIRST SESSION (Gölyazı Kültür Evi/Gölyazı Culture House)
02 Aralık Cuma / 14:30-15:45 
Oturum Başkanı/Chair Person: Yrd. Doç. Dr. Alpay Tırıl

14:30-14:45 Yrd. Doç. Dr. Bakiye Yükmen Edens
“Anıtsal Prehistorik Gömmelerin Peyzajı / Landscape of The Monumental Prehistoric Burials”

14:45-15:00 Prof. Dr. Aziz Novruzlu
“Apollonia Defnetme Adetlerinin Kuzey Karadeniz Benzerleri, Nekropollerin Korunma ve Peyzaj Problemleri/ Burial Customs of Apollonia and Correlations with Northern Black Sea Area, Landscape and Protection of Necropolises”

15:00-15:15 Prof. Dr. Gürcan Polat-Doç.Dr. Yasemin Polat
“Antandros Nekropolisi Teşhir ve Düzenleme Önerileri / Proposals for the Exhibition and Arrangement in Antandros Necropolis”

15:15-15:30 Doç. Dr. Fikret Özcan
“Milet Kacartepe Nekropolü, Koruma ve Düzenleme Çalışmaları/ Miletus, The Necropolis of Kacartepe, Protective Measures and Presentation”

15:30-15-45 Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl
“Milas Mezarları: Koruma Önlemleri ve Önerileri/ Milas Tombs: Protection Measures and Recommendations”

15:45-16:00 / Kahve Arası/Coffee Break 

İKİNCİ OTURUM/SECOND SESSION (Gölyazı Kültür Evi/Gölyazı Culture House)

02 Aralık Cuma / 16:00-17:00 
Oturum Başkanı / Chair Person: Prof. Dr. Gürcan Polat

16:00-16:15 Yrd. Doç. Dr. Hasan Kasapoğlu
“Parion Güney Nekropolisi Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri Işığında Olası Nekropolis Peyzaj – Açık Hava Müzesi – Müzepark Uygulamaları Üzerine Bazı Düşünceler / Some Thoughts About Possible Necropolis Landscape-Open Air Museum-Archaeopark Applications in The Light of the Parion Southern Necropolis’s Graves and Burial Customs”

16:15-16:30 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bilir – Güzin Bilir (M.A.)
“Yol Üstünde Bir Mezar Anıtı: Konca Lahdi ve Peyzaj Uygulamaları/ A Grave Monument on The Road: The Konca Sarcophagus and Landscape Arrangements”

16:30-16:45 Dilara Çamlıca – Nihal Kardoruk (M.A.)
“Nekropol Alanı Çağdaş Sergileme Projelerine Bir Örnek: Antalya Doğu Garajı Nekropol Alanı / A Example Modern Exhibition Projects in Necropolis: Antalya Doğu Garajı Necropolis”

16:45-17:00 Yrd. Doç. Dr. Alpay Tırıl
“Peyzaj ve Nekropol: Teorik Bir Bakış/ Landscape and Necropolis: A Theoretical Overview”

17:00-17:15 / Kahve Arası /Coffee Break

ÜÇÜNCÜ OTURUM/THIRD SESSION (Gölyazı Kültür Evi/Gölyazı Culture House)

02 Aralık Cuma / 17:15– 18:15
Oturum Başkanı/Chair Person: Doç. Dr. Derya Şahin 

17:15-17:30 Doç. Dr. Mine Tanaç Zeren
“Arkeolojik Mirasın Korunması ve Sunumuna Yönelik Yaklaşımlar/Approaches in Preservation and Exhibition of Archaeological Sites”

17:30-17:45 Öğr. Gör. Dr. Christopher Edens
“Tombs, cemeteries and landscape in prehistory/ Prehistorya’da Mezarlar, Mezarlıklar ve Peyzaj”

17:45-18:00 Arş. Gör. Dr. Serkan Gündüz – Arş. Gör. Gözde Kırlı Özer
“Myndos Nekropol Alanları: Doğu Nekropolü Peyzaj Önerisi/ The Necropolis Areas of Myndos: Landscape Proposal of East Necropolis”

18:00-18:15 Yousef Aldabti 
“Shash Hamdan Tomb, Archaeological Survey & Renovation Project / Shash Hamdan Mezarı Arkeolojik Yüzey Araştırması ve Yenileme Projesi”

03 Aralık 2016 /Cumartesi-03 November 2016-Saturday
DÖRDÜNCÜ OTURUM/THIRD SESSION (Gölyazı Kültür Evi/Gölyazı Culture House)

03 Aralık Cumartesi / 09:30 – 10:30 
Oturum Başkanı/ Chair Person: Prof. Dr. İ. Hakan Mert

09:30-09:45 Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş
“Hadrianoupolis’ten Bir Grup Kaya Mezarı/ A Group of Rock Tomb in Hadrianoupolis”

09:45-10:00 Doç. Dr. Necmi Karul
“Tarihöncesinde Ölüm ve Ölüler Kenti/ Death and Necropolis in Prehistory”

10:00-10:15 Prof. Dr. Gül Işın
“Ölü – Ölüm – Müzecilik/ Dead-Death-Museology”

10:15-10:30 Arş. Gör. A. Ali Altın
“Nikaia Nekropolleri ve Mezar Anıtları/ The Necropoleis and The Grave Monuments of Nikaia”

10:30 – 10:45 / Kahve Arası/Coffee Break

BEŞİNCİ OTURUM/ FIFTH SESSION (Gölyazı Kültür Evi/Gölyazı Culture House)

03 Aralık Cumartesi / 10:45 - 11:45
Oturum Başkanı/Chair Person: Prof. Dr. Gül Işın

10:45-11:00 Prof. Dr. İ. Hakan Mert
“Priene Nekropolleri/ The Necropoleis of Priene”

11:00-11:15 Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt – Çağatay Çelik
“Seleukeia Sidera Nekropolisi/ Seleukeia Sidera Necropolis”

11:15-11:30 Doç. Dr. Derya Şahin
“Myndos/Asar Adası Mezarları/ Tombs from Asar Island, Myndos”

11:30-11:45 Sven Kühn M.A.
“The Hellenistic and Roman Necropolis in Hattuşa-Boğazköy/ ?attuşa-Boğazköy’deki Hellenistik ve Roma Dönemi Nekropolleri”

12:30-14:00 / Öğle Yemeği/Lunch
ALTINCI OTURUM/ SIXTH SESSION (Gölyazı Kültür Evi)

03 Aralık Cumartesi / 14:30 – 15:30
Oturum Başkanı/Chair Person: Doç. Dr. Necmi Karul

14:30-14:45 Yrd. Doç. Dr. Özden Ürkmez
“Batı Anadolu’da Kapama Mezar Tipleri: Ahşap, Kiremit ve Taş Kapaklı Örnekler Üzerinde Gözlemler/ Covered Grave Types in Western Anatolia: Observations on Wood, Tile and Stone Covered Examples”

14:45-15:00 Yrd. Doç. Dr. Gülseren Kan Şahin – Nihal Kardoruk (M.A.)
“Nekropol Alanı Sergi Düzenlemelerine İtalya’dan Örnekler/Some Examples from Italy for Exhibition Arrangement of Necropolis”

15:00-15:15 Yrd. Doç. Dr. Ali Akın Akyol – Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu
“Bursa, Nilüfer Gölyazı Sur Duvarları Arkeometrik Analizleri/ Archaeometric Analyses of City Walls of Gölyazı”

15:15-15:30 Ertuğ Çelik – Tayfun Özdemir
“Bursa-Nilüfer-Gölyazı Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanında Yeraltı Yapılarının Envanter Tespitine Yönelik Manyetik ve Yer Radarı Yöntemleri ile Araştırılması ve Haritalanması İşi/ Gölyazı, Apollonia – Bithynia Gpr, Magnetic & Archaeometric Study”

15:30-15:45 / Kahve Arası
DEĞERLENDİRME OTURUMU / CONCLUSION SESSION
(Gölyazı Kültür Evi/Gölyazı Culture House)

03 Aralık Cumartesi / 15:45-17:00
Prof. Dr. Mustafa Şahin
Prof. Dr. Elmar Schwerteim
Prof. Dr. Adnan Diler
A. Sinan Özbey 
Güney Özkılınç (Moderatör/ Moderator)
Edoardo TRESOLDI
Antonio ORIENTE

02.12.2016
11:00

MAVİ BALON
İki Bavul Dolusu

Yazan: Nedim Buğral
Yöneten: Necati Arpacı
Dekor: Ata Yıldırım
Kostüm: Aslıhan Pekün
Oyuncular: Yusuf Alp Arslan, Samet Kurt

Pırasa ve Hapşu isimli iki palyaço gösterilerini sunmak üzere uzak bir kente yolculuğa çıkmışlardır. Tren garında beklerken prova yapmaya karar verirler. Prova sürecinde, Pırasa bencil ve haksız davranışlarıyla Hapşu’yu çileden çıkarmayı başarır. Bir süre sonra ukala tavrı ve zalimliğiyle yalnız kalan Pırasa, arkadaşını tekrar kazanmak zorunda olduğunu fark eder.

Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih 2 Aralık Cuma
Saat 11:00 - 14:00
Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı 4+
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi - Balaban Salonu
Tarih 25 Aralık Pazar
Saat 14:00 - 16:00
Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı 4+

02.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500


02.12.2016
14:00

MAVİ BALON
İki Bavul Dolusu

Yazan: Nedim Buğral
Yöneten: Necati Arpacı
Dekor: Ata Yıldırım
Kostüm: Aslıhan Pekün
Oyuncular: Yusuf Alp Arslan, Samet Kurt

Pırasa ve Hapşu isimli iki palyaço gösterilerini sunmak üzere uzak bir kente yolculuğa çıkmışlardır. Tren garında beklerken prova yapmaya karar verirler. Prova sürecinde, Pırasa bencil ve haksız davranışlarıyla Hapşu’yu çileden çıkarmayı başarır. Bir süre sonra ukala tavrı ve zalimliğiyle yalnız kalan Pırasa, arkadaşını tekrar kazanmak zorunda olduğunu fark eder.

Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih 2 Aralık Cuma
Saat 11:00 - 14:00
Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı 4+
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi - Balaban Salonu
Tarih 25 Aralık Pazar
Saat 14:00 - 16:00
Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı 4+

02.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

02.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

02.12.2016
18:30

Aylin Kırgözoğlu, Gülsev Pınar Aydın, Havva Önder, Nadire Günday, Şiir Dürüst, Zehra Çöplü, Zeynep Özcan

Sergileme Süresi: 02- 08 Aralık 2016

02.12.2016
20:00

NİLÜFER BELEDİYESİ “TİYATRO”Şark Dişçisi


Parası için evlendiği, kendinden yaşça büyük karısını her fırsatta aldatan Taparnigos’un hır gür içinde geçen mutsuz evliliğin çevresinde gelişir olaylar. Şark Dişçisi nâmıyla İstanbul’da hatırı sayılır bir üne sahip dişçi Taparnigos çapkınlık ve hovardalık için kendisini Pera sokaklarına attığı bir gece öfkeli karısı Marta’nın kılık değiştirerek peşine düşmesi sonucum hayatının en zor saatlerini yaşayacaktır. Karısını aldattığı kadının kocası Tovmas’ın, zorla evlendirmek istediği kızının ve sarsak uşağının da araya girmesiyle işler içinden çıkılmaz bir dolantı komedyasına dönüşecek ve sonunda herkes hak ettiğini bulacaktır.


Yazan: Hagop Baronyan

Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu
Yöneten: Engin Alkan

Müzik: Selim Atakan
Şarkı Sözleri: Engin Alkan
Dokor ve Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarım: Tomris Kuzu
Koreografi: Dicle Doğan
Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü

Oynayanlar: Engin Alkan, Bedia Ener, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Mert Tiryaki, Cansu Ecem Karabulut, Mesut Özsoy, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek, Ferya Soysal, Nihan Işık

Orkestra: Erhan Can Dereçiçek, Boğaç Batu Erol, Mevlüt Can Kaplan, Haydar Demir 

Tarih 2-3 Aralık
Saat 20:00
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi
Bilet Fiyatı Tam 15 TL – İndirimli 10 TL
Seyirci Yaşı 15+

15–25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatroseverler, her cumartesi saat 15:00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.

02.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

03.12.2016
10:00

Eğitmenliğini Tuvana Gülcan'ın üstlendiği Masalın Şifreleri Atölyesi, masalların simge dilini merak eden katılımcılarını bekliyor!

3-4 Aralık'ta Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilecek Masalın Şifreleri Atölyesi hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için 486 6246 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. 

03.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

03.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

03.12.2016
15:00

NİLÜFER BELEDİYESİ “TİYATRO”Şark Dişçisi


Parası için evlendiği, kendinden yaşça büyük karısını her fırsatta aldatan Taparnigos’un hır gür içinde geçen mutsuz evliliğin çevresinde gelişir olaylar. Şark Dişçisi nâmıyla İstanbul’da hatırı sayılır bir üne sahip dişçi Taparnigos çapkınlık ve hovardalık için kendisini Pera sokaklarına attığı bir gece öfkeli karısı Marta’nın kılık değiştirerek peşine düşmesi sonucum hayatının en zor saatlerini yaşayacaktır. Karısını aldattığı kadının kocası Tovmas’ın, zorla evlendirmek istediği kızının ve sarsak uşağının da araya girmesiyle işler içinden çıkılmaz bir dolantı komedyasına dönüşecek ve sonunda herkes hak ettiğini bulacaktır.


Yazan: Hagop Baronyan

Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu
Yöneten: Engin Alkan

Müzik: Selim Atakan
Şarkı Sözleri: Engin Alkan
Dokor ve Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarım: Tomris Kuzu
Koreografi: Dicle Doğan
Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü

Oynayanlar: Engin Alkan, Bedia Ener, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Mert Tiryaki, Cansu Ecem Karabulut, Mesut Özsoy, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek, Ferya Soysal, Nihan Işık

Orkestra: Erhan Can Dereçiçek, Boğaç Batu Erol, Mevlüt Can Kaplan, Haydar Demir 

Tarih 2-3 Aralık
Saat 20:00
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi
Bilet Fiyatı Tam 15 TL – İndirimli 10 TL
Seyirci Yaşı 15+

15–25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatroseverler, her cumartesi saat 15:00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.

03.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

03.12.2016
20:00

NİLÜFER BELEDİYESİ “TİYATRO”Şark Dişçisi


Parası için evlendiği, kendinden yaşça büyük karısını her fırsatta aldatan Taparnigos’un hır gür içinde geçen mutsuz evliliğin çevresinde gelişir olaylar. Şark Dişçisi nâmıyla İstanbul’da hatırı sayılır bir üne sahip dişçi Taparnigos çapkınlık ve hovardalık için kendisini Pera sokaklarına attığı bir gece öfkeli karısı Marta’nın kılık değiştirerek peşine düşmesi sonucum hayatının en zor saatlerini yaşayacaktır. Karısını aldattığı kadının kocası Tovmas’ın, zorla evlendirmek istediği kızının ve sarsak uşağının da araya girmesiyle işler içinden çıkılmaz bir dolantı komedyasına dönüşecek ve sonunda herkes hak ettiğini bulacaktır.


Yazan: Hagop Baronyan

Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu
Yöneten: Engin Alkan

Müzik: Selim Atakan
Şarkı Sözleri: Engin Alkan
Dokor ve Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarım: Tomris Kuzu
Koreografi: Dicle Doğan
Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü

Oynayanlar: Engin Alkan, Bedia Ener, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Mert Tiryaki, Cansu Ecem Karabulut, Mesut Özsoy, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek, Ferya Soysal, Nihan Işık

Orkestra: Erhan Can Dereçiçek, Boğaç Batu Erol, Mevlüt Can Kaplan, Haydar Demir 

Tarih 2-3 Aralık
Saat 20:00
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi
Bilet Fiyatı Tam 15 TL – İndirimli 10 TL
Seyirci Yaşı 15+

15–25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatroseverler, her cumartesi saat 15:00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.

03.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de! Detaylı bilgi için; 452 4500

04.12.2016
10:00

Eğitmenliğini Tuvana Gülcan'ın üstlendiği Masalın Şifreleri Atölyesi, masalların simge dilini merak eden katılımcılarını bekliyor!

3-4 Aralık'ta Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilecek Masalın Şifreleri Atölyesi hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için 486 6246 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. 

04.12.2016
12:00

NİLÜFER BELEDİYESİ ‘TİYATRO’ – MYART TİYATRO ORTAK PRODÜKSİYONU

Robinson Dans Öğreniyor
Yazan: Hansjörg Schneider
Çeviren: Namık Ünlü, Cemal Ünlü
Yöneten: Turan Günay
Dekor: Cem Çetinel
Kostüm: Gönül Akıllı
Kukla Tasarım ve Uygulama: Rabia Kip
Işık: Ferhat Tahsin Şimşek
Müzik: Irmak Şahin
Oyuncular: Cenk Turan, Tümay Revşan Kargın, Işıl Öztürk, Nergis Acar, Osman Yılmaz 
Bir adada yıllarca yalnız ve arkadaşsız kalan Robinson, hayatın tüm renklerini ve zevklerini unutmuştur. Adada bir gün Cuma ile karşılaşır. Artık bir arkadaşı vardır. Birlikte yaşamın güzelliklerini keşfe başlarlar. Farklı iki insanın dostlukları her gün daha güçlü ve renkli olacaktır.

Tarih 4-18-25 Aralık
Yer Konak Kültürevi
Saat 12:00
Bilet Fiyatı 5 TL
Seyirci Yaşı 6+

04.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

04.12.2016
16:00

TIRTIL ÇOCUK TİYATROSU
Hem Dikenli Hem Çirkin

Oyunun Türü: Müzikli Çocuk Oyunu
Yazan: Gökhan Sekmen
Yönetmen: Gökhan Sekmen
Oyuncular: Selin Nur Kulbey, Ebru Demirel, Sadri Dağgeçer, 
Müzik: Enes Kaya

Kendisinden başka hiç kimseyi beğenmeyen Menekşe ve Papatya’nın yanına bahçıvan Amca bir de kaktüs diker. Birbirlerine bile tahammül edemeyen bu iki çiçek kaktüsü yanlarında asla istemezler... "Hem Dikenli Hem Çirkin" bazen hüzünlü bazen neşeli bir oyun; tıpkı yaşamın kendisi gibi...

Yer Nâzım Hikmet Kültürevi
Tarih 4 Aralık Pazar
Saat 16:00
Bilet Fiyatı 10 TL

04.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

04.12.2016
20:00

Dünya Kadın Hakları Günü Konseri
Nilüfer Yardım Severler Derneği yararına...
Şef Dr. Aysel Gürel
Bilet için iletişim: 0542 457 61 59

05.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

05.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

05.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

05.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

06.12.2016
19:00

Yazın hayatını Bursa’da sürdüren, 2014 yılında yayımlanan şiir kitabı Sadekâr’da Bursa’ya şehrengizler yazan Nuri Demirci, Şairin Şiir Evreni’nin konuğu oluyor. Nuri Demirci, 1950'de Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde doğdu. Lise öğrenimini Pendik Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitirdi. 1973 yılından bu yana Bursa'da serbest diş hekimi olarak mesleğini sürdürüyor. 


İlk şiiri 1967’de İstanbul’da yayımlanan Genç Şairler Antolojisi’nde yer aldı. Biçem, Yeni Biçem, Düşlem, Bahçe, Dize, Kitap-lık ve Varlık dergilerinde çalışmaları yayımlandı. Bursa’da yayımlanan Düşlem dergisinin (1997- 99) kurucuları arasında yer aldı. “Dr. Z” adlı öyküsü filme çekildi (2001). “Bursa Taşı” şiiriyle 2002 Ahmet Hamdi Tanpınar Şiir Ödülü’nü kazandı.

06.12.2016
20:00

BO SAHNE
Son Zenne

Hayatımızın içinden geçenler... Üçü de tanıdık! Çok yakınımız da olsa görmezden geldiklerimiz, hatta yok saydıklarımız ama asla kaçamadıklarımız... Çünkü onlarda biziz, hepimizden birer parçadır onlar. Onlar demek bile ayıbımız; insanız çünkü, aynı hamurdan yoğrulduk farkında mısınız? 

Yazan ve Yöneten: Serdar Saatman
Hikâye: Nilüfer Bıyıklı
Oyuncular: Yarkın Ünsal, Sevtap Özaltun, Cansu Fırıncı 
Dekor ve Kostüm Tasarım: Oğuz Şahin
Işık Tasarım: Onur Alagöz
Koreograf: Uğur Can Arıkan 
Fotoğraf: Fethi Karaduman
Afiş Tasarım: Berkcan Okar
Asistanlar: Aybike Enişte, Tuna Altuna 
Genel Sanat Yönetmeni: Levent Özdilek

Tarih 6 Aralık Salı
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi
Saat 20:00
Bilet Fiyatı Tam 40 TL - İndirimli 30 TL
Seyirci Yaşı 16+

06.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

07.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

07.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

07.12.2016
18:00

Babamın Kanatları


Saat: 18.00 Film Gösterimi

Saat: 19.45 Yönetmen: Kıvanç Sezer Söyleşisi

07.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

08.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

08.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

08.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

09.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

09.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

09.12.2016
18:00

Fatma Gül Mutlu

Sergileme Süresi: 09 - 15 Aralık 2016

09.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

09.12.2016
20:00

NİLÜFER BELEDİYESİ “TİYATRO”
Tersine Dünya
Evi çekip çeviren, çocuk büyüten, arada bir de karılarının dayağından nasibini alan erkekler; yoldan geçen oğlanlara laf atmaktan geri durmayıp, kocama yan gözle baktılar diye kavga çıkaran kadınlar olsaydı ne olurdu?
Orhan Kemal'in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan "Tersine Dünya"; kadın ve erkek rollerini ironik ve eğlenceli bir üslupla tersine çevirerek, gündelik ilişkilerden, namus kavramına bizi cinsiyetler üzerine ezberlerimizle yüzleştiriyor.
Eser: Orhan Kemal
Uyarlayan ve Yöneten: Engin Alkan
Müzik: Engin Alkan
Dekor Tasarım: Barış Dinçel
Kostüm Tasarım: Candan Seda Balaban
Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Dramaturg: Sinem Özlek
Yönetmen Yardımcısı: Şahin Üren
Dekor Realizasyonu: Cihan Aşar
Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü

Oyuncular: Feyha Çelenk, Tuba Erdem, Çağdaş Tekin, Çağrı Büyüksayar, Cansu Ecem Karabulut, İbrahim Ersoylu, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Gökhan Kum, Yüce Armağan Erkek, Hakan Kahraman

Tarih 9-10 Aralık
Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Saat 20:00
Bilet Fiyatı Tam 10 TL - İndirimli 7,5 TL
Seyirci Yaşı 13+

15–25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatroseverler, her cumartesi saat 15:00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.

09.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

10.12.2016
15:00

NİLÜFER BELEDİYESİ “TİYATRO”
Tersine Dünya
Evi çekip çeviren, çocuk büyüten, arada bir de karılarının dayağından nasibini alan erkekler; yoldan geçen oğlanlara laf atmaktan geri durmayıp, kocama yan gözle baktılar diye kavga çıkaran kadınlar olsaydı ne olurdu?
Orhan Kemal'in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan "Tersine Dünya"; kadın ve erkek rollerini ironik ve eğlenceli bir üslupla tersine çevirerek, gündelik ilişkilerden, namus kavramına bizi cinsiyetler üzerine ezberlerimizle yüzleştiriyor.
Eser: Orhan Kemal
Uyarlayan ve Yöneten: Engin Alkan
Müzik: Engin Alkan
Dekor Tasarım: Barış Dinçel
Kostüm Tasarım: Candan Seda Balaban
Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Dramaturg: Sinem Özlek
Yönetmen Yardımcısı: Şahin Üren
Dekor Realizasyonu: Cihan Aşar
Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü

Oyuncular: Feyha Çelenk, Tuba Erdem, Çağdaş Tekin, Çağrı Büyüksayar, Cansu Ecem Karabulut, İbrahim Ersoylu, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Gökhan Kum, Yüce Armağan Erkek, Hakan Kahraman

Tarih 9-10 Aralık
Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Saat 20:00
Bilet Fiyatı Tam 10 TL - İndirimli 7,5 TL
Seyirci Yaşı 13+

15–25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatroseverler, her cumartesi saat 15:00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.

10.12.2016
20:00

NİLÜFER BELEDİYESİ “TİYATRO”
Tersine Dünya
Evi çekip çeviren, çocuk büyüten, arada bir de karılarının dayağından nasibini alan erkekler; yoldan geçen oğlanlara laf atmaktan geri durmayıp, kocama yan gözle baktılar diye kavga çıkaran kadınlar olsaydı ne olurdu?
Orhan Kemal'in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan "Tersine Dünya"; kadın ve erkek rollerini ironik ve eğlenceli bir üslupla tersine çevirerek, gündelik ilişkilerden, namus kavramına bizi cinsiyetler üzerine ezberlerimizle yüzleştiriyor.
Eser: Orhan Kemal
Uyarlayan ve Yöneten: Engin Alkan
Müzik: Engin Alkan
Dekor Tasarım: Barış Dinçel
Kostüm Tasarım: Candan Seda Balaban
Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Dramaturg: Sinem Özlek
Yönetmen Yardımcısı: Şahin Üren
Dekor Realizasyonu: Cihan Aşar
Müzik Düzenleme: Burçak Çöllü

Oyuncular: Feyha Çelenk, Tuba Erdem, Çağdaş Tekin, Çağrı Büyüksayar, Cansu Ecem Karabulut, İbrahim Ersoylu, Suat Onur Çalık, Şeyma Gökçe Cengiz, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Gökhan Kum, Yüce Armağan Erkek, Hakan Kahraman

Tarih 9-10 Aralık
Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Saat 20:00
Bilet Fiyatı Tam 10 TL - İndirimli 7,5 TL
Seyirci Yaşı 13+

15–25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatroseverler, her cumartesi saat 15:00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.

11.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

11.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

11.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

11.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

12.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

12.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

12.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

12.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

13.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

13.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

13.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

13.12.2016
18:00

Mavi Bisiklet 

Saat: 18.00 Film Gösterimi

Saat: 19.45 Yönetmen ve Senarist Söyleşi

13.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

14.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

14.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

14.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

14.12.2016
20:00

Biletler Biletix'te ve Bilet Satış Noktalarında.
Bilet Satış Noktaları: Konak KültüreviUğur Mumcu Sahnesi, Nâzım Hikmet Kültürevi, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu (Gişelerimiz; 12:00 - 20:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.)
Bilgi için; 452 4500

14.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

15.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

15.12.2016
15:00

Eğitmen: Asimet Dolmaseven
Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi
Sergileme Süresi: 15 - 20 Aralık 2016 ( Nilüfer Belediyesi Halk Evi Sergileme Salonu)

15.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

16.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

16.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

16.12.2016
17:00

Gülsüm Söğüt, Sinem Misli, Serpil Özmeriç

Sergileme Süresi: 16 - 22 Aralık 2016

16.12.2016
18:30

2016 yılını Türkçenin yetiştirdiği en büyük anlatıcı Yaşar Kemal’e adayan belediyemiz, Yılın Yazarı etkinliklerini 16-17 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenecek "Bir Edebiyat Adası: Yaşar Kemal Sempozyumu” ile sonlandırıyor. SEMPOZYUM PROGRAMI


Cuma, 16 Aralık 2016

18.30 – 19.30 / Sempozyum Açılışı

Dinleti- Livaneli Orkestrası

Açılış Konuşmaları

– Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala

– Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

– Özdemir İnce


19:30 – 21.00 / Açılış Oturumu: Bir Anlatıcı Olarak Yaşar Kemal
– Prof. Dr. Onur Bilge Kula: Yaşar Kemal: Homer'in Ardılı, Başkaldırının Romancısı 
– Doğan Hızlan: Doğayı Yaşar Kemal’den Sevdim
– Adnan Binyazar: Geleneksel Anlatıdan Çağcıl Söyleme
– Emin Özdemir: Yaşar Kemal Söyleminde Anlatımsal Çeşitlilik
– Semih Gümüş: Yaşar Kemal'i Okumak

Cumartesi, 17 Aralık 2016
09.30 – 10.20/ 1. Oturum: Yaratıcılığın İzinde
– Dilber Koç
Nilüfer Belediyesi Genel Kütüphane Hizmetleri Sorumlusu 
Oturum Başkanı
– Hakan Akdoğan
Yaratıcı Yazma Atölyesi Eğitmeni
– Ahmet Aykanat
Karikatür Atölyesi Eğitmeni
– Efe Töre Ömür
Yaratıcı Yazma Atölyesi Katılımcısı
– Ayberk Oğul Gonca
Röportaj Atölyesi Katılımcısı

10.40 – 12.00 / 2. Oturum: Anlatıcılığının Kaynakları
– Yusuf Çotuksöken
Oturum Başkanı
– Nedim Gürsel: Deniz Küstü
– Mahmut Temizyürek: Yaşar Kemal: Tarihsel Rahim, Kültürel Doğum, Yazınsal Yaratım
– Yrd. Doç. Dr. Emine Sonal: William Faulkner'in "Sartoris" ve Yaşar Kemal'in "Binboğalar Efsanesi" İsimli Eserlerinde Ulusal Kimlik Oluşturma
– Güney Özkılınç: Dinledi Gözledi ve Okudu

13.30– 14.50 /3. Oturum: Roman Dünyasına Bakış
– Prof. Dr. Handan İnci: Yaşar Kemal’in İstanbul’u
Oturum Başkanı
– Prof. Dr. Birsen Karaca: “Yaşar Kemal'in Romanlarında Yaşayan Kadınlar”
– Yrd. Doç. Dr. Seza Yılancıoğlu: Yılanı Öldürseler'in Yazın Dünyasına Kısa Bir Bakış
– A. Ömer Türkeş: Epik Anlatı Ustası
– Konur Ertop: Çocuklarla Güvende Duran Yaşar Kemal

15.10 – 16.45 / 4. Oturum: Yaşar Kemal Anlatısının Çeşitliliği
– Feridun Andaç: Edebî Çeşitlilik ve Yaşar Kemal Anlatısı
Oturum Başkanı
– Uğur Kökden: Düzyazısının Açılımları
– Prof. Dr. Nedret Kılıçeri: Yaşar Kemal'in Yapıtında Yazınsal Söylem Üzerine Gözlemler
– M. Sadık Aslankara: Son Anlatıcı: Yaşar Kemal
– Haydar Ergülen: Yaşar Kemal: Büyüye İnanmak
– Metin Turan: Romantik Tarihçilikten Halkçı Folklorculuğa Bir Mecbur Anlatıcı: Yaşar Kemal

17.00 – 19.05 / Kapanış Oturumu: Birikimi Taşıyan Bir Anlatıcı
– Ayten Er 
Oturum Başkanı
– Doç.Dr. Selma Elyıldırım - Ayten Er: Yaşar Kemal'in dünyasında renklerin kullanımı: İnce Memed
– Atilla Birkiye: Ağrı Dağı Efsanesi: Aşk, Zindanın Kapısını Açtırır mı?
– Prof. Dr. Hülya Nutku Sahne Sanatlarına Esin Kaynağı Olan Yazar Yaşar Kemal
- Gürol Tonbul: Yaşar Kemal Tiyatrosu'nun Teneke Oyununda İrdelenmesi ve Reji Notları
– Işıl Özgentürk: Ustam Yaşar Kemal
– Tunca Aslan: Sinemanın Erişemediği Büyük Usta: Yaşar Kemal
– Mehmet Akif Ertaş: Çukurovalı Bir Mavi Anadolucu: Yaşar Kemal
– Nahit Kayabaşı: Yaşar Kemal’in Düzyazılarına Yansıyan Düşünce Dünyası

19.15 – 19.30 Sempozyum Kapanış Konuşması / Cevat Çapan
19.30 – 20.00 Yaşar Kemal Öykü Yarışması Ödül Töreni

16.12.2016
20:00

BURSA BARO TİYATROSU
Manolya Apartımanı Daire 7

Öyküler: Aziz Nesin
Oyunlaştıran ve Yöneten: İzzet Boğa
Müzik: Nedim Yıldız
Işık: Rahmi Özan
Dekor ve Afiş: Merve Ergenoğlu
Kostüm: İnci Kutgün
Aksesuar: Betül Oktay

Apartman Sakinleri: Aykan Yılmaz, Betül Oktay, Murat Özdemir, Nur Hilal Sarıkartal, İsmail Metin
Yazlıktalar Onlar: Alkan Hazar Arkan, Hande Yiğitarslan, Çetin Cambaz,Metin Öztosun, İnci Kutgün, İsmet Meker

Aziz Nesin’in öykülerinden İzzet Boğa tarafından oyunlaştırılan ve Nedim Yıldız’ın müzikleriyle bezenen oyun, yazar ve karısının yeni bir daireye taşınmasıyla başlıyor. Birbirinden eğlenceli hikâyelerle devam eden oyunda karı-koca komşularını tanımaya başlarken aynı zamanda birbirlerini, yirmi yıllık geçmişlerini ve kendilerini de yeniden tanıyorlar. Tıpkı bin yıldır yaşadığımız topraklarda birbirimizi sanki yeni tanıyor, hatta hiç tanımıyormuş gibi hoyrat, acımasız ve umarsız davrandığımız gibi...

Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih 16 Aralık Cuma
Saat 20:00
Ücretsiz biletleri gişelerden temin edebilirsiniz.

17.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

17.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500 

17.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

17.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

18.12.2016
12:00

NİLÜFER BELEDİYESİ ‘TİYATRO’ – MYART TİYATRO ORTAK PRODÜKSİYONU

Robinson Dans Öğreniyor
Yazan: Hansjörg Schneider
Çeviren: Namık Ünlü, Cemal Ünlü
Yöneten: Turan Günay
Dekor: Cem Çetinel
Kostüm: Gönül Akıllı
Kukla Tasarım ve Uygulama: Rabia Kip
Işık: Ferhat Tahsin Şimşek
Müzik: Irmak Şahin
Oyuncular: Cenk Turan, Tümay Revşan Kargın, Işıl Öztürk, Nergis Acar, Osman Yılmaz 
Bir adada yıllarca yalnız ve arkadaşsız kalan Robinson, hayatın tüm renklerini ve zevklerini unutmuştur. Adada bir gün Cuma ile karşılaşır. Artık bir arkadaşı vardır. Birlikte yaşamın güzelliklerini keşfe başlarlar. Farklı iki insanın dostlukları her gün daha güçlü ve renkli olacaktır.

Tarih 4-18-25 Aralık
Yer Konak Kültürevi
Saat 12:00
Bilet Fiyatı 5 TL
Seyirci Yaşı 6+

18.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

18.12.2016
16:00

TIRTIL ÇOCUK TİYATROSU


Hem Dikenli Hem Çirkin


Oyunun Türü: Müzikli Çocuk Oyunu

Yazan: Gökhan Sekmen

Yönetmen: Gökhan Sekmen

Oyuncular: Selin Nur Kulbey, Ebru Demirel, Sadri Dağgeçer, 

Müzik: Enes Kaya


Kendisinden başka hiç kimseyi beğenmeyen Menekşe ve Papatya’nın yanına bahçıvan Amca bir de kaktüs diker. Birbirlerine bile tahammül edemeyen bu iki çiçek kaktüsü yanlarında asla istemezler... "Hem Dikenli Hem Çirkin" bazen hüzünlü bazen neşeli bir oyun; tıpkı yaşamın kendisi gibi...


Yer Nâzım Hikmet Kültürevi
Tarih 4 - 18 Aralık Pazar
Saat 16:00
Bilet Fiyatı 10 TL

18.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

18.12.2016
20:00

PUPA SANAT
Mutlu Sonlara

Yazan ve Yöneten: Talip Aydemir
Reji Asistanı: Melike Mancak
Oyuncular: Gözde Yeşildere, Mehmet Çandar, Handan Keskin, Ozan Taylan, Seden Soyer Çandar
Dekor: Ertaç Keskin
Kostüm: Seden Soyer Çandar
Ses ve Işık: Melike Mancak
Sahne Amiri: Betül Erbay
Afiş Tasarım: Melike Mancak 

“Herkes için mutlu bir son vardır değil mi!”
Zihnindeki psikolojik katmanlar arasında çıkış yolu arayan bir kadın… Kapitalist çarkların arasında döngüsel çelişkiler yaşayan insanlar… Umudunu her zaman yaşatmaya direnenlerin hikâyesi…
Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih 18 Aralık Pazar
Saat 20:00
Bilet Fiyatı 15 TL
Seyirci Yaşı 13+

18.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

19.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

19.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

19.12.2016
20:00

ADRANOS TİYATRO
Memd’Ali

Yazan ve Yöneten: İzzet Boğa 
Müzikler: Nedim Yıldız
İllüstrasyon: Merve Ergenoğlu 
Oynayanlar: Utku Duman, Kutlay Akbal, Cansu Yılmaz, Mutlu Dereli, Yasemin Çıtak
Kostüm Realizasyon: Aslıhan Pekün, İnci Kutgün
Dekor Uygulama: Engin Başkaya 
Adranos Tiyatro'dan eğlenceli, fantastik, müzikli ve rengârenk bir koy masalı... “İnsan ölünce sesi de ölür mü, yoksa saklanıp kalır mı bir yerlerde? Bu dağlar, bu bahçeler bu duvar, sesleri yutar mı, sonra susar mı?”

Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih 19-28 Aralık
Saat 20:00
Bilet Fiyatı Tam 20 TL - İndirimli 15 TL
Seyirci Yaşı 13+

20.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

20.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

20.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

20.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

21.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

21.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

21.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

21.12.2016
20:00

Nida Ateş'le Buluşmalar'ın bu ayki konuğu usta sanatçı Musa Eroğlu oluyor. Nazım Hikmet Kültürevi'nde 21 Aralık 2016 Çarşamba günü düzenlenecek olan konserin biletleri 14 Aralık 2016 Çarşamba günü satışa çıkıyor.

Bilet satış noktaları;Nazım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi, Konak Kültürevi, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu

Biletler;
Tam: 15 TL
İndirimli: 10 TL

21.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

22.12.2016
10:30

TİYATRO NİSAN
Bir Keloğlan Masalı

Yazan ve Yöneten: Kutlay Akbal

Masal diyarı padişahı, kendisine yardımcı seçmek için bir yarışma düzenler. Keloğlan bu yarışmaya katılır ve macera dolu bir yolculuğa çıkar... Keloğlan dünyanın en değerli şeylerini bulabilecek midir?

Tarih 22 Aralık Perşembe
Saat 10:30 - 11:30 - 13:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Tarih 25 Aralık Pazar
Saat 13:30 - 14:30 - 15:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı: 3-9 yaş arası çocuklar için uygundur.

22.12.2016
11:30

TİYATRO NİSAN
Bir Keloğlan Masalı

Yazan ve Yöneten: Kutlay Akbal

Masal diyarı padişahı, kendisine yardımcı seçmek için bir yarışma düzenler. Keloğlan bu yarışmaya katılır ve macera dolu bir yolculuğa çıkar... Keloğlan dünyanın en değerli şeylerini bulabilecek midir?

Tarih 22 Aralık Perşembe
Saat 10:30 - 11:30 - 13:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Tarih 25 Aralık Pazar
Saat 13:30 - 14:30 - 15:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı: 3-9 yaş arası çocuklar için uygundur.

22.12.2016
13:30

TİYATRO NİSAN
Bir Keloğlan Masalı

Yazan ve Yöneten: Kutlay Akbal

Masal diyarı padişahı, kendisine yardımcı seçmek için bir yarışma düzenler. Keloğlan bu yarışmaya katılır ve macera dolu bir yolculuğa çıkar... Keloğlan dünyanın en değerli şeylerini bulabilecek midir?

Tarih 22 Aralık Perşembe
Saat 10:30 - 11:30 - 13:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Tarih 25 Aralık Pazar
Saat 13:30 - 14:30 - 15:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı: 3-9 yaş arası çocuklar için uygundur.

22.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

22.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

22.12.2016
20:00

ADRANOS TİYATRO
Maskeliler
Yazan: İlan Hatsor
Çeviren: Nebil Tarhan
Yöneten: İzzet Boğa
Dekor Tasarım: Dilek Kaplan
Müzik: Nedim Yıldız
Işık Tasarım: Rahmi Özan
Oynayanlar: İzzet Boğa, Aykan Yılmaz, Tarık Şenocak

Ne Pahasına? İnandığın düşünce için kardeşini feda edebilir misin? İsrailli yazar İlan Hatsor’un kaleme aldığı Maskeliler, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü’nün Maskin ödülüne sahip. İngiltere, Almanya, ABD dâhil birçok ülkede oynanan ve büyük ses getiren oyun, Filistin meselesini aile düzleminde ele alırken “İdealizm nerede fanatizme dönüşür?” sorusunu merkeze alıyor. İsrail tarafından işgal edilmiş küçük bir köyde yaşayan dört kardeşin öyküsünü soluksuz izleyeceksiniz. Terör, şiddet, tahammül, anlayışve beraber yaşama sorunlarıyla baş başa bırakıldığımız bu günlerde ‘tokat’ gibi bir oyun ile sahneye çıkıyor, Adranos Tiyatro.

Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih 22 Aralık Perşembe
Saat 20:00
Bilet Fiyatı Tam 20 TL - İndirimli 15 TL
Seyirci Yaşı 12+

23.12.2016
20:00

NİLÜFER BELEDİYESİ “TİYATRO”
Romeo & Juliet
Romeo ve Juliet sadece kült bir aşk hikâyesi değil, her zaman günümüzü yansıtacak kadar güncel olmayı başarmış bir öykü. Bu kez unutulmaz aşkın kahramanları Romeo ve Juliet bir lise sınıfında vücut bulup tutkuyu ve aşkı şenlikli bir ders tadında aktarıyorlar bize.
Yazar: William Shakespeare
Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami Özbudak
Yönetmen: Serdar Biliş
Dekor ve Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarım: Tomris Kuzu
Koreograf: Tuğçe Tuna
Müzik Direktörü: Burçak Çöllü
Oyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, İbrahim Ersoylu, Melisa Akman, Meral Kaya, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Suat Onur Çalık, ŞeymaGökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek

Tarih 23-24-30 Aralık
Saat 20:00
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi
Bilet Fiyatı Tam 10 TL – İndirimli 7,5 TL 
Seyirci Yaşı 15+

15–25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatroseverler, her cumartesi saat 15:00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.

24.12.2016
15:00

NİLÜFER BELEDİYESİ “TİYATRO”
Romeo & Juliet
Romeo ve Juliet sadece kült bir aşk hikâyesi değil, her zaman günümüzü yansıtacak kadar güncel olmayı başarmış bir öykü. Bu kez unutulmaz aşkın kahramanları Romeo ve Juliet bir lise sınıfında vücut bulup tutkuyu ve aşkı şenlikli bir ders tadında aktarıyorlar bize.
Yazar: William Shakespeare
Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami Özbudak
Yönetmen: Serdar Biliş
Dekor ve Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarım: Tomris Kuzu
Koreograf: Tuğçe Tuna
Müzik Direktörü: Burçak Çöllü
Oyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, İbrahim Ersoylu, Melisa Akman, Meral Kaya, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Suat Onur Çalık, ŞeymaGökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek

Tarih 23-24-30 Aralık
Saat 20:00
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi
Bilet Fiyatı Tam 10 TL – İndirimli 7,5 TL 
Seyirci Yaşı 15+

15–25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatroseverler, her cumartesi saat 15:00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.

24.12.2016
20:00

NİLÜFER BELEDİYESİ “TİYATRO”
Romeo & Juliet
Romeo ve Juliet sadece kült bir aşk hikâyesi değil, her zaman günümüzü yansıtacak kadar güncel olmayı başarmış bir öykü. Bu kez unutulmaz aşkın kahramanları Romeo ve Juliet bir lise sınıfında vücut bulup tutkuyu ve aşkı şenlikli bir ders tadında aktarıyorlar bize.
Yazar: William Shakespeare
Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami Özbudak
Yönetmen: Serdar Biliş
Dekor ve Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarım: Tomris Kuzu
Koreograf: Tuğçe Tuna
Müzik Direktörü: Burçak Çöllü
Oyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, İbrahim Ersoylu, Melisa Akman, Meral Kaya, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Suat Onur Çalık, ŞeymaGökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek

Tarih 23-24-30 Aralık
Saat 20:00
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi
Bilet Fiyatı Tam 10 TL – İndirimli 7,5 TL 
Seyirci Yaşı 15+

15–25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatroseverler, her cumartesi saat 15:00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.

25.12.2016
12:00

NİLÜFER BELEDİYESİ ‘TİYATRO’ – MYART TİYATRO ORTAK PRODÜKSİYONU

Robinson Dans Öğreniyor
Yazan: Hansjörg Schneider
Çeviren: Namık Ünlü, Cemal Ünlü
Yöneten: Turan Günay
Dekor: Cem Çetinel
Kostüm: Gönül Akıllı
Kukla Tasarım ve Uygulama: Rabia Kip
Işık: Ferhat Tahsin Şimşek
Müzik: Irmak Şahin
Oyuncular: Cenk Turan, Tümay Revşan Kargın, Işıl Öztürk, Nergis Acar, Osman Yılmaz 
Bir adada yıllarca yalnız ve arkadaşsız kalan Robinson, hayatın tüm renklerini ve zevklerini unutmuştur. Adada bir gün Cuma ile karşılaşır. Artık bir arkadaşı vardır. Birlikte yaşamın güzelliklerini keşfe başlarlar. Farklı iki insanın dostlukları her gün daha güçlü ve renkli olacaktır.

Tarih 4-18-25 Aralık
Yer Konak Kültürevi
Saat 12:00
Bilet Fiyatı 5 TL
Seyirci Yaşı 6+

25.12.2016
13:30

TİYATRO NİSAN
Bir Keloğlan Masalı

Yazan ve Yöneten: Kutlay Akbal

Masal diyarı padişahı, kendisine yardımcı seçmek için bir yarışma düzenler. Keloğlan bu yarışmaya katılır ve macera dolu bir yolculuğa çıkar... Keloğlan dünyanın en değerli şeylerini bulabilecek midir?

Tarih 22 Aralık Perşembe
Saat 10:30 - 11:30 - 13:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Tarih 25 Aralık Pazar
Saat 13:30 - 14:30 - 15:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı: 3-9 yaş arası çocuklar için uygundur.

25.12.2016
14:00

MAVİ BALON
İki Bavul Dolusu

Yazan: Nedim Buğral
Yöneten: Necati Arpacı
Dekor: Ata Yıldırım
Kostüm: Aslıhan Pekün
Oyuncular: Yusuf Alp Arslan, Samet Kurt

Pırasa ve Hapşu isimli iki palyaço gösterilerini sunmak üzere uzak bir kente yolculuğa çıkmışlardır. Tren garında beklerken prova yapmaya karar verirler. Prova sürecinde, Pırasa bencil ve haksız davranışlarıyla Hapşu’yu çileden çıkarmayı başarır. Bir süre sonra ukala tavrı ve zalimliğiyle yalnız kalan Pırasa, arkadaşını tekrar kazanmak zorunda olduğunu fark eder.

Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih 2 Aralık Cuma
Saat 11:00 - 14:00
Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı 4+
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi - Balaban Salonu
Tarih 25 Aralık Pazar
Saat 14:00 - 16:00
Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı 4+

25.12.2016
14:30

TİYATRO NİSAN
Bir Keloğlan Masalı

Yazan ve Yöneten: Kutlay Akbal

Masal diyarı padişahı, kendisine yardımcı seçmek için bir yarışma düzenler. Keloğlan bu yarışmaya katılır ve macera dolu bir yolculuğa çıkar... Keloğlan dünyanın en değerli şeylerini bulabilecek midir?

Tarih 22 Aralık Perşembe
Saat 10:30 - 11:30 - 13:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Tarih 25 Aralık Pazar
Saat 13:30 - 14:30 - 15:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı: 3-9 yaş arası çocuklar için uygundur.

25.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

25.12.2016
15:30

TİYATRO NİSAN
Bir Keloğlan Masalı

Yazan ve Yöneten: Kutlay Akbal

Masal diyarı padişahı, kendisine yardımcı seçmek için bir yarışma düzenler. Keloğlan bu yarışmaya katılır ve macera dolu bir yolculuğa çıkar... Keloğlan dünyanın en değerli şeylerini bulabilecek midir?

Tarih 22 Aralık Perşembe
Saat 10:30 - 11:30 - 13:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Tarih 25 Aralık Pazar
Saat 13:30 - 14:30 - 15:30
Yer Uğur Mumcu Sahnesi

Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı: 3-9 yaş arası çocuklar için uygundur.

25.12.2016
16:00

MAVİ BALON
İki Bavul Dolusu

Yazan: Nedim Buğral
Yöneten: Necati Arpacı
Dekor: Ata Yıldırım
Kostüm: Aslıhan Pekün
Oyuncular: Yusuf Alp Arslan, Samet Kurt

Pırasa ve Hapşu isimli iki palyaço gösterilerini sunmak üzere uzak bir kente yolculuğa çıkmışlardır. Tren garında beklerken prova yapmaya karar verirler. Prova sürecinde, Pırasa bencil ve haksız davranışlarıyla Hapşu’yu çileden çıkarmayı başarır. Bir süre sonra ukala tavrı ve zalimliğiyle yalnız kalan Pırasa, arkadaşını tekrar kazanmak zorunda olduğunu fark eder.

Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih 2 Aralık Cuma
Saat 11:00 - 14:00
Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı 4+
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi - Balaban Salonu
Tarih 25 Aralık Pazar
Saat 14:00 - 16:00
Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı 4+

25.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

25.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

26.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

26.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

27.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

27.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

27.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

27.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

28.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

28.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

28.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

28.12.2016
20:00

ADRANOS TİYATRO
Memd’Ali

Yazan ve Yöneten: İzzet Boğa 
Müzikler: Nedim Yıldız
İllüstrasyon: Merve Ergenoğlu 
Oynayanlar: Utku Duman, Kutlay Akbal, Cansu Yılmaz, Mutlu Dereli, Yasemin Çıtak
Kostüm Realizasyon: Aslıhan Pekün, İnci Kutgün
Dekor Uygulama: Engin Başkaya 
Adranos Tiyatro'dan eğlenceli, fantastik, müzikli ve rengârenk bir koy masalı... “İnsan ölünce sesi de ölür mü, yoksa saklanıp kalır mı bir yerlerde? Bu dağlar, bu bahçeler bu duvar, sesleri yutar mı, sonra susar mı?”

Yer Uğur Mumcu Sahnesi
Tarih 19-28 Aralık
Saat 20:00
Bilet Fiyatı Tam 20 TL - İndirimli 15 TL
Seyirci Yaşı 13+

28.12.2016
20:00

Bilet satış noktaları; Nâzım Hikmet KültüreviUğur Mumcu SahnesiKonak KültüreviAhmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu

Biletler;
Tam: 15 TL
İndirimli: 10 TL

(Biletler etkinlikten bir hafta önce satışa çıkacaktır)

28.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

29.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

29.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

29.12.2016
20:00

EKİM SANAT ATÖLYESİ
Barut Fıçısı

Yazan Dejan Dukovski
Çevirmenler Bilge Emin, Yıldıray Şahinler
Yönetmen Murat Sarı 
Oynayanlar Ekim Sanat Oyuncuları

Hiç yoktan nedenlerle sille tokat dövüşen, birbirlerine silah çeken, sefalet ve mutsuzluktan sıyrılmaya çalışan Balkan halkının tuhaf öykülerini konu alan oyun kaotik bir atmosferde geçmektedir. “İçinde barut bulunan bir fıçı asla tehlikeli değildir, tehlikeli hale gelişi bir ateşleme sonucu her an bir patlamaya dönüşebilmesiyle başlar.” 

Yer Nâzım Hikmet Sahnesi 
Tarih 29 Aralık Perşembe 
Saat 20:00 
Bilet Fiyatı 10 TL
Seyirci Yaşı 13+

30.12.2016
12:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

30.12.2016
15:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

30.12.2016
18:00

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500

30.12.2016
20:00

NİLÜFER BELEDİYESİ “TİYATRO”
Romeo & Juliet
Romeo ve Juliet sadece kült bir aşk hikâyesi değil, her zaman günümüzü yansıtacak kadar güncel olmayı başarmış bir öykü. Bu kez unutulmaz aşkın kahramanları Romeo ve Juliet bir lise sınıfında vücut bulup tutkuyu ve aşkı şenlikli bir ders tadında aktarıyorlar bize.
Yazar: William Shakespeare
Güncel Türkçeye Uyarlayan: Ahmet Sami Özbudak
Yönetmen: Serdar Biliş
Dekor ve Işık Tasarım: Cem Yılmazer
Kostüm Tasarım: Tomris Kuzu
Koreograf: Tuğçe Tuna
Müzik Direktörü: Burçak Çöllü
Oyuncular: Cansu Ecem Karabulut, Çağdaş Tekin, Deniz Gürsucu, Elit Andaç Çam, Gökhan Kum, Hakan Kahraman, İbrahim Ersoylu, Melisa Akman, Meral Kaya, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Suat Onur Çalık, ŞeymaGökçe Cengiz, Yüce Armağan Erkek

Tarih 23-24-30 Aralık
Saat 20:00
Yer Nâzım Hikmet Kültürevi
Bilet Fiyatı Tam 10 TL – İndirimli 7,5 TL 
Seyirci Yaşı 15+

15–25 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri tiyatroseverler, her cumartesi saat 15:00'te sahnelenen matinemizi "askıda bilet" uygulamamızdan yararlanarak ücretsiz izleyebilirler.

30.12.2016
20:30

Türkiye'de benzeri olmayan bir sinema deneyimi Nilüfer'de!
Detaylı bilgi için; 452 4500