Nilüfer'de 3. Yıl

Nilüfer Belediyesi'nde 2021 yılının değerlendirildiği dosyayı incelemek için TIKLAYIN

Mysia Yolları

Mysia Yolları kitapçığını incelemek için TIKLAYIN.

730 Günde Nilüfer

31 Mart 2019 seçimlerinin ardından, Nilüfer Belediyesi'nin 2 yılının değerlendirildiği dosyayı incelemek için TIKLAYIN.

Dinmez Tarla Kuşunun Şarkısı

Dinmez Tarla Kuşunun Şarkısı
Genç Ölümlü Şairler Kitabı

Yayına hazırlayan:
Türkiye Yazarlar Sendikası

Redaksiyon:
Nahit Kayabaşı

Baskı: Deva Matbaacılık

ISBN: 978-605-9897-45-7

Bu "antoloji-biyografi" kitabı, Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri katkılarıyla Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından yapılan 66 genç ölümlü şair hakkındaki çalışmalardan oluşmaktadır. 

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu-Bildiriler Kitabı

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016, Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi, Bursa

Yayına hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu

 

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü iş birliği, Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi ve Goethe Institut Türkiye’nin paydaşlığı ile 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapılmıştır. Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan “belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetlerini” bilimsel olarak değerlendirmek, sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek, özgün araştırma ve uygulamaların paylaşımına olanak sunmak, ilgili literatüre katkıda bulunmak ve bu alanda politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen sempozyumda sunulan bildiriler, Nilüfer Belediyesi tarafından iki cilt halinde yayımlanmıştır.

 

Baskı: Rota Barışçı Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.

Takım İSBN

978-605-9897-25-9

Basım Yılı: 2016

Bursa Koşullarında Yetiştirilen Santa Maria Armut Çeşidinin Hasat Olgunluk Zamanının Saptanması

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Seçici Kurul Özel Ödülü 2016

Kategori: Yüksek Lisans

Yazar: Kamil Kellecioğlu

Bursa’da yaygın olarak üretilen “Santa Maria” armudunun doğru zamanda hasat edilmemesi verim kaybına, ürünün gerekli pazarlara ulaşamadan kaybedilmesine neden olmaktadır. Yapıtta,  gerek laboratuar ve kültür ortamında gerekse arazide gerçekleştirilen uygulamalarla soruna nasıl çözüm arandığı aktarılıyor ve ulaşılan sonuçlar okuyucu ve üretici ile paylaşılmaktadır.

Baskı: Salmat Basım Yayıncılık

ISBN: 978-605-9897-34-1

Basım Yılı: 2017

Sürgünlerin Güzel Başkenti

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü 2016

Kategori: Akademi dışı

Yazar: Fehmi Enginalp

 

Ön Asya’dan Avrupa’ya önemli geçiş noktalarından biri olan Bursa’nın, bu özelliği nedeniyle tarihsel zamanlardan beri yaşadığı göç ve sürgünlere yer verilirken, kentin toplumsal ve kültürel gelişiminde bu iki olgunun payına değinilmektedir. Ayrıca, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde hükümetler tarafından Bursa’da yaşamak zorunda bırakılan ünlü sürgünler genel özellikleriyle anlatılmaktadır.

Baskı: Salmat Basım Yayıncılık

ISBN: 978-605-9897-31-0

Basım Yılı: 2017

Türkiye Cumhuriyeti Mimarlığının Modernleşme Sürecinde Mimar Gulio Mongeri: Bursa Çelik Palas Oteli

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü 2016

Kategori: Yüksek lisans

Yazar     : Damla Çinici

Bursa’nın sosyal kültürel tarihinde seçkin bir yere sahip Bursa Çelik Palas Oteli ve Kaplıcası’nın (ilk Çelik Palas) yetkin bir çözümlenmesi yapılmakta ve yapının mimarlık tarihindeki yeri tartışılmaktadır. Bunun yanında Osmanlı döneminde olduğu kadar Cumhuriyet döneminde de önemli yapılara imza atan Giulio Mongeri’nin yaşamına ilişkin yeni bilgiler ve belgeler de sunulmaktadır.

Baskı: Salmat Basım Yayıncılık

ISBN:978-605-9897-32-7

Basım Yılı: 2017

Bursa’daki Koruma Faaliyetlerinin Koruma Kurul Kararları Odaklı Değerlendirilmesi (1955-2012)

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü 2016

Kategori: Doktora

Yazar: Dr. Şermin Çakıcı

Bursa’da, koruma kurulları faaliyetlerinin özelikle son 60 yılı sınıflandırılıp tanımlanarak yasal düzenlemeler ve yerel yönetimlerin “koruma” üzerindeki etkileri ortaya konmaktadır. Yapıtın, UNESCO’ca “Dünya Miras Alanları”ndan biri seçilen Bursa’nın, kültürel mirasının sürdürülebilirliği bakımından yeni karar ve uygulamaları olumlu katkıda bulunacağı umulmaktadır.

Baskı: Salmat Basım Yayımcılık

ISBN:978-605-9897-33-4

Basım Yılı: 2017

Nerede Hata Yaptık Dost Okurlarım

Yazar: Yılmaz Akkılıç

Yayına Hazırlayan: Hacı Tonak

 

Yılmaz Akkılıç'ın bir kısmı bilinen, bir kısmı bilinmeyen yazı ve yazışmalarından, anılarından ve hem hatırlatma hem de hatırlama amaçlı notlarından belirli bir temaya uyularak derlenen bu seçki, Akkılıç’ın kalemine yansıyan çok yönlülüğün ve düşünsel derinliğin anlaşılmasına yardım ediyor.

 

Baskı: F. Özsan Matbaa

ISBN  978-605-64445-3-1 birinci cilt

978-605-64445-4-8 ikinci cilt

Basım Yılı: 2014

Bursa Göç Tarihi

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2013 Yılı Akademi Dışı Alanda Başarı Ödülü

Yazar: Ozan Kaplanoğlu-Raif Kaplanoğlu

Bursa tarih boyunca gerek Osmanlı döneminde, gerekse günümüzde yoğun göç almış bir kent. Bursa Göç Tarihi araştırması, özellikle göçmenlerin yaşam biçimlerine eğiliyor ve kent kültürünün yeni oluşumunu belirlemeye yönelik bilgi ve belgeleri içeriyor.  

Baskı: Arma Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri

ISBN  978-605-64445-8-6

Basım Yılı: 2014

Bursa Yerelinde Cumhuriyet Halk Partisi (1946-1960)

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2013 Yılı Akademik Alanda Teşvik Ödülü

Yazar: Fevzi Çakmak

Hayatta olan CHP yöneticilerinin sözlü tarih tanıklıklarına başvurularak hazırlanan araştırma, son derece önemli sayısal istatistikî değerleri ele alıyor ve o dönemde Bursa genelinde CHP ve DP ayrışmasını somut olarak ortaya koyuyor.

Baskı: Arma Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri

ISBN  978-605-9897-01-3

Basım Yılı: 2014

14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemine Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserler

Yazar: Fahri Yıldırım

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2013 Yılı Akademik Alanda Başarı Ödülü

Eser, Bursa’nın çeşitli bölgelerine özellikle eğilerek, sadece kent merkezini değil, ilin kırsal alan dâhil bütününü kapsayacak şekilde oluşturulmuş yapısı ve yeni seyahatnameleri de dilimize kazandırıyor.

 Baskı: Arma Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri

ISBN  978-605-64445-9-3 Takım

978-605-9897-00-6 birinci cilt

978-605-9897-02-0 ikinci cilt

Basım Yılı: 2014

Bursa Oda Tiyatrosu

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2012 Yılı Jüri Özel Ödülü

Yazar: Uğur Ozan Özen

Bursa Oda Tiyatrosu’nun kapanışının üzerinden 42 yıl geçti ama hâlâ unutulmadı. Bu araştırma amatör tiyatro çalışması diye başlayıp şehrin bir dönemine damga vuran bu özel yapıyı bütün süreçleriyle anlatıyor.

Baskı: F. Özsan Matbaa

ISBN  978-605-63464-6-0

Basım Yılı: 2013

Dokuz Korkusuz Kafadar

Kitabın içeriği; 

 

Bu kitap; Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün “Kitap İyi Gelir Projesi” ile; kitaplara erişmekte koşulları nedeniyle -yaşıtlarına kıyasla- dezavantajlı durumdaki çocuklara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi. Bu proje ile hastanelerin klinik bölümlerinde uzun süre tedavi görerek, yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmeye çalışan çocuklara, kitaplar aracılığıyla destek sağlanması amaçlandı. Proje her hafta drama eğitmeni eşliğinde yapılan ‘Kitap Okuma’ buluşmaları ve çocuk kitapları yazarının gönüllü eşliğinde yapılan ‘Hikaye Kurma’ çalışmaları ile hayata geçirildi.  

 ‘Hikaye Kurma’ya katılan dokuz çocuk, hem bu hikayenin ayrıntılarını belirledi hem de bu heyecanlı maceranın kahramanlarının yüzü oldular. Gösterdikleri cesaret ve inançla kendi durumlarındaki başka çocuklara örnek olan dokuz kahraman, bu kitabın sayfaları çevrildikçe kendileriyle aynı koşullardaki bütün çocuklara ilham verecek…

 

 

Proje Sahibi: Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü

Proje Ortağı: Nilüfer Rotary Kulübü Derneği

Proje Paydaşları: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER)

Proje Koordinatörü: Zeynep Terzioğlu

Proje Yürütücüsü: Dilber Koç 

Drama ve Kitap Okuma: Necati Arpacı

Hikaye Kurma : Sara Şahinkanat 
Hikaye Geliştirme: Güntekin Uslu, Rabia İrem Şimşek, İlhan Özdemir, Onur Çam, Furkan İnci, Hüseyin Şeker, Kerem Çetinkaya, İnci Buğlem Akşeker, Taha Öndeş

Resimleme ve Grafik: Deniz Üçbaşaran

Baskı: Matsis Matbaa Sistemleri

ISBN: 978-605-64445-5-5 

Basım Yılı: 2014 Mayıs 

 

Barışla Gülümseyen Ülkeler

 “Barışla Gülümseyen Ülkeler”  kitabı Nilüfer Belediyesi’nin, Sırameşeler Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü'ne bağlı 'Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik, Nilüfer Rotary Kulübü işbirliği ile gerçekleştirdiği  “Barış Öyküleri” projesi kapsamında, Nilüfer Üçevler Kütüphanesi’nde yapılan atölye çalışmalarından derlenerek yayımlanmıştır.

Kitabın içeriği; 11-16 yaş aralığındaki çocukların kurduğu barış temalı

“Barışla Gülümseyen Ülkeler” hikâyesini önce drama yolu ile canlandırmaları,

sonra resim ve yazıya aktarmalarıyla elde edilmiştir.

 

Proje Yürütücüsü: Zeynep Terzioğlu

Atölye Yürütücüleri: Dilber Koç Kanat - Hilal Sükut

Drama Eğitmeni: Özgürtürk Çalık

Görsel Yönetmen: Nejla Aslan Akgün

Baskı: Korza Yayıncılık

ISBN 978-605-62172-2-8-9

Basım Yılı: Ekim 2012

Barış Güzel Şey

“Barış Güzel Şey” kitabı Nilüfer Belediyesi’nin, Sırameşeler Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü'ne bağlı 'Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik, Nilüfer Rotary Kulübü işbirliği ile gerçekleştirdiği  “Barış Öyküleri” projesi kapsamında, Nilüfer Üçevler Kütüphanesi’nde yapılan atölye çalışmalarından derlenerek yayımlanmıştır.

 

Barış Güzel Şey “Ormanda” öyküsünün içeriği; 8-10 yaş aralığındaki çocukların, Ayfer Tunç’un derlediği “Belki Varmış Belki Yokmuş”kitabında yer alan “Bir Orman Masalı” hikâyesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Barış Güzel Şey “Uzayda” öyküsünün içeriğinde ise; 10-12 yaş aralığındaki çocukların, Umberto Eco’nun, “Cecü’nün Yer Cüceleri” kitabında yer alan “Üç Kozmonot” hikâyesinden esinlenilmiştir. Çocuklar, öyküleri önce drama yolu ile canlandırmış, sonra resim ve yazıya aktarmışlardır. 

 

Proje Yürütücüsü: Zeynep Terzioğlu

Atölye Yürütücüleri: Dilber Koç Kanat - Hilal Sükut

Drama Eğitmeni: Özgürtürk Çalık

Görsel Yönetmen: Nejla Aslan Akgün

Baskı: Korza Yayıncılık

 

ISBN  978-605-62172-9-6

Basım Yılı: Ekim 2012

 

Bursa Cumhuriyet Alanı Örneği

Kamusal Dış Mekânlarda Mimari Kimliği Değerlendirmek İçin Bir Yöntem Önerisi:

Bursa Cumhuriyet Alanı Örneği

Yazan: Sibel Polat

 

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2012 Yılı Akademi Başarı Ödülü

 

Kentsel yaşamın sürdürülmesinde önemli rolü olan kamusal dış mekânlarda mimari kimliği oluşturan boyutları inceleyen kitap, disiplinlerarası bir analiz yöntemi oluşturmaktadır. Bu yöntemle, Bursa Cumhuriyet Alanı (Heykelönü) örneği üzerinden geçmişten günümüze Cumhuriyet Alanı’nın nasıl değiştiği ortaya konulmakta ve çeşitli dönemlerde farklı boyutların öne çıktığı değerlendirmesi yapılmaktadır. Kamusal dış mekânlarla ilgili geleceğe yönelik kararların oluşturulması ve analiz aşaması için bir başlangıç noktası niteliği taşıyan kitap bu yönüyle konunun ilgilileri için ayrıca yol göstericidir.

 

Baskı: F. Özsan Matbaa

ISBN  978-605-63464-8-4

Basım Yılı: 2013

Osmanlı Dönemi Bursa Otelleri

Osmanlı Dönemi Bursa Otelleri

Yazan: İsmail Yaşayanlar

 

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2012 Yılı Akademi Dışı Başarı Ödülü

 

Kitap, bir taşra şehri olan Bursa’da İstanbul’dan hemen sonra otellerin kurulmaya başlamasına etki eden dinamikleri ortaya koymakta, kurulan otellerin hangi ziyaretçi grubuna hitap ettiğini tespit etmekte ve bu kuruluşları detaylı bir şekilde ele almaktadır. Kitabın içeriği için yazar, 19. yüzyıl sürecinde Bursa’yı ziyaret eden seyyahların gözlemlerinin yanı sıra Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri, salnameler ve dönemin gazetelerinden de yararlanmıştır.

 

Baskı: F. Özsan Matbaa

ISBN  978-605-63464-7-7

Basım Yılı: 2013

Bursa İli Toprak Numunelerinde Radyonüklid Dağılımın İncelenmesi

Bursa İli Toprak Numunelerinde

Radyonüklid Dağılımın İncelenmesi

Yazan: Gizem Akkaya

 

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2012 Yılı Akademi Teşvik Ödülü

 

Kitapta toprak örneklerindeki radyonüklid konsantrasyonlar araştırılarak Bursa’nın radyoaktivite seviyesi radyolojik açıdan değerlendirilmiştir. Bursa ilinin radyasyon haritasının çıkarılmasına katkı sağlayacak olan kitap, topraktaki doğal ve yapay radyonüklid aktivitelerin belirlendiği ilk detaylı çalışmadır.

 

Baskı: F. Özsan Matbaa

ISBN  978-605-63464-5-3

Basım Yılı: 2013

Bursa’nın Ekonomik ve Sosyal Yapısı

1830-1843 Yılları Nüfus Defterlerine Göre

Bursa’nın Ekonomik ve Sosyal Yapısı

Yazan: Raif Kaplanoğlu

 

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2012 Yılı Akademi Dışı Teşvik Ödülü

 

1830 yılından 1843 yılına kadar önemli bir dönemi kapsayan çalışma, Bursa’nın sadece demografik yapısını değil sosyal, ekonomik ve etnik yapısına yönelik de zengin bilgiler içermektedir. Nüfus defterleri 1 yıllık veriler içermeyip sürekli ekleme ve çıkarma yapılan defterlerdir bu özellikleriyle demografik hareketliliği izleme olanağı sunan yaşayan defterler konumundadırlar Müslümanların, Gayrimüslimlerin ve göçebelerin sayımlarının ayrı ayrı yapıldığı bu dönemde kadınlar hariç toplumun tüm kesimi sayılmış ve bunlar istatistiki bilgileriyle kitapta yerini almıştır.

 

Baskı: F. Özsan Matbaa

ISBN  978-605-63464-4-6

Basım Yılı: 2013

 

İnovasyon Sistemleri ve Ekonomik Gelişme

İnovasyon Sistemleri ve Ekonomik Gelişme

Yazan: Dr. Cem Okan Tuncel

 

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2011 Yılı Akademi Başarı Ödülü

 

Dünya ekonomisinde küresel ölçekte artan rekabete bağlı olarak inovasyon konusuna ilgi de artmaktadır. 2011 yılında Türkiye için açıklanan “yüksek teknolojili malların üretim merkezi olma” hedefinin gerçekleşebilmesi mevcut araçlarla pek mümkün görünmemektedir. Teknolojik değişimin ancak uzun vadeli politikalarla mümkün olacağının altını çizen kitap, ülke ekonomisinde lokomotif öneme sahip Bursa’ya odaklanmaktadır. İnovasyon süreci: teorik çerçevesi, etkileyen faktörleri, ekonomik gelişmedeki rolü açısından ele alınmakta ve  teknolojik değişme ile beraber küresel işbölümünün Türkiye imalat sanayi üzerindeki etkileri anlatılmaktadır.

 

Baskı: Korza Yayıncılık

ISBN  978-605-62172-2-7

Basım Yılı: 2012

Bursa ve Resim Sanatı Tarihi

Bursa ve Resim Sanatı Tarihi

Yazan: Dr. Yelda Ertürk

 

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2011 Yılı Akademi Dışı Başarı Ödülü

 

Kitapta, Bursa’yı konu eden Türk resim sanatına yön vermiş ressamlar ve onların Bursa ile ilgili eserleri incelenmektedir.

 

Baskı: Korza Yayıncılık

ISBN  978-605-62172-3-4

Basım Yılı: 2012

 

Uludağ’da Periglasiyal Süreçlerin, Periglasiyal Yerşekillerinin ve Bunları Denetleyen Etmenlerin İncelenmesi

Uludağ’da Periglasiyal Süreçlerin, Periglasiyal Yerşekillerinin ve Bunları Denetleyen Etmenlerin İncelenmesi

Yazan: Muhammed Zeynel Öztürk

 

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2011 Yılı Akademi Teşvik Ödülü

 

Periglasiyal süreçler; buzul alanlarına yakın geniş soğuk iklim bölgelerinde donma etkinliğine bağlı olarak gerçekleşen süreçler ve bu süreçlerin yaygın görüldüğü alanları tanımlar. Uludağ’da görülen periglasiyal süreçlerin iklim ve ortam özellikleriyle nasıl şekillendiği, bu süreçler sonucunda hangi tip periglasiyal şekillerin oluştuğu ve bu şekillerin ne gibi fiziksel özelliklere sahip olduğu kitapta anlatılmaktadır.

 

Baskı: Korza Yayıncılık

ISBN  978-605-62172-4-1

Basım Yılı: 2012

Yerel Basında Sağlık Olgusu

Yerel Basında Sağlık Olgusu  

Mustafakemalpaşa / Bursa (1952-1961)

Yazan: Dr. Murat Çubukçu- Halit Ersöz

 

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2011 Akademi Yılı Dışı Teşvik Ödülü

 

Mustafakemalpaşa’da yayınlanmış Ataeli Gazetesi arşivinin 1952-1961 yılları arası incelenmesi sonucu ulaşılan haber ve yazılar sistematik bir şekilde okuyucuya sunulmakta.

 

Baskı: Korza Yayıncılık

ISBN  978-605-62172-5-8

Basım Yılı: 2012

Pullardaki Bursa

Pullardaki Bursa (1923-2010)

Yazan: Dr. Murat Kuter

 

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2010 Yılı Akademi Dışı Teşvik Ödülü

 

Kitapta öncelikle pulun tarihçesi ve ülkemizdeki seyahati, pul hakkındaki bazı temel bilgi ve kavramlar ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Bursa ile ilgili pullar, ilk gün zarfları ve özel damgalar görselleriyle anlatılmakta.

 

Baskı: Korza Yayıncılık

ISBN  978-605-62172-7-2

Basım Yılı: 2012

Bursa Halkevi ve Uludağ Dergisi

Bursa Halkevi ve Uludağ Dergisi : Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü 2010 / Mine (Dr) Akkuş. - - Bursa : Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi, 2011.

334s. ; 24cm.

ISBN 9786056217203

1.Halk Evleri - Community Colleges

Mekanın Bursa Olsun

Mekanın Bursa Olsun / Melih Elal, Yayına hazırlayan: Ramis Dara. - - Bursa: Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi, 2009

149s. ; 20cm. - - (Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi Yayınları: 3)

ISBN 9789750195655

1. Bursa

Kurtuluş Savaşında Bursa


 

Kurtuluş Savaşı’nda Bursa, 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından Atatürk’ün 17 – 27 Ekim 1922 tarihleri arasında Bursa’ya yapmış olduğu ilk gezinin son gününe değin geçen, yaklaşık dört yıllık bir tarihsel sürecin olaylarını aktarıyor ve irdeliyor.

Araştırmacı yazar Yılmaz Akkılıç’ın ilk baskısı 1994’te yapılan bu çalışması, Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi yayınları arasında, yeni belge ve bulgular da eklenerek ikinci kez, iki cilt hâlinde sunuluyor.

Yapıtta, 1918’le 1922 arasındaki dört yıllık dönemde sadece Bursa’da yaşananlara değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşımızın genel olaylarına ve tarihsel gelişim sürecine de göndermelerde bulunulmaktadır.

Kitabın hazırlık çalışmaları sırasında, şimdilerde artık hiçbiri hayatta bulunmayan 48 tanıkla yüz yüze görüşülmüş, ayrıca Bursa Halkevi tarafından 1936 – 1942 yılları arasında sürdürülen dönemle ilgili bir soruşturmaya 12 kişi tarafından verilen yanıtlar da herhangi bir kısaltma veya değişiklik yapılmaksızın eklenmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nda Bursa Türkiye’nin emperyalizme karşı savaşım sürecinde ülke genelinde ve Bursa’da neler yaşandığını, hangi siyasal veya askersel güçlüklerin üzerinden gelindiğini öğrenmek veya araştırmak isteyenler için bilimsel ve nesnel bir kaynak yapıt niteliğindedir.

 

Kurtuluş Savaşında Bursa 02 (Orijinal Metin) : İşgalden Kurtuluşa (8 Temmuz 1920 - 11 Eylül 1922) / Yılmaz Akkılıç, [t.y.]. 362 - 725s. - -(İkinci Bölüm)

Kurtuluş Savaşı Dönemi 2. Bursa

Atatürk ve Bursa : Akkılıç, Yılmaz

 

Değişim Sürecinde Bursa'nın Ekonomik ve Sosyal Yapısı

Değişim Sürecinde Bursa'nın Ekonomik ve Sosyal Yapısı : Kaplanoğlu, Raif 

1844 yılı temettuat defterine göre değişim sürecinde Bursa'nın ekonomik ve sosyal yapısı /  Raif Kaplanoğlu. 

Bursa: Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi, 2011

236s. ; 24cm.

ISBN 9789750195693

1.Ekonomik Göstergeler

Bursa'da Musiki

Bursa’da Musiki, Türkiye’nin yetiştirdiği önemli müzikbilimcilerden Mahmut Ragıp Gazimihâl’in 1943 yılında Bursa’da Yeni Basımevi tarafından basılan yapıtının, bazı notlar eklenerek hazırlanan ikinci baskısı.

Yapıt, Osmanlı’nın ilk dönemlerinden başlayarak Bursa’da musiki yaşamının tarihsel gelişimini inceliyor. Yazar, Osmanlı öncesi dönemden “Üç beş kilisenin âyin ilâhilerinden başka hiçbir şey notaya alınmadı” notunu düşerek başlıyor Bursa’da Musiki’ye. Ardından bir gelişim sürecine ayna tutuyor. Sonra Derviş Ali’den başlayarak Bursa’da musikinin tarihsel kişiliklerinin özet yaşam öykülerini veriyor.

“Yenilik Yolunda” başlığıyla sunulan bölümde Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet döneminde musiki alanında yaşanan gelişmelerin hayli ayrıntılı olarak verildiği yapıt, bir ölçüde Bursa’da müzik tarihini merak edenler veya araştırmak isteyenler için kaynak niteliğinde.

Fotoğraflarla zenginleştirilmeye çalışılan yapıtta, ağırlıklı olarak Türk müziğindeki yenileşmeye değinilmekte. Bandoların, orkestraların kuruluşu, İstanbul’dan gelen sanatçılarca düzenlenen konserler… Bursa’da çağdaş müziğin gelişimine omuz veren sanatçı/öğretmenler… Kitap bu yönleriyle de ilgi çekici ve -galiba- dönemi için Bursa açısından tek örnek…

Bursa’da Musiki’’nin Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi’nce yapılan bu yeni baskısı, müzik geçmişimizi araştırmak isteyenlerin yararlanmasına sunulur.

Bursa'da Musiki / Mahmut R. Gazimihal.

Bursa Halk Evi, 1943.111s. - - 

(Bursa Halk Evi Yayını : 13)


Atatürk ve Bursa

Atatürk, ilki 17 Ekim 1922 ve sonuncusu 1 Şubat 1938’de olmak üzere Bursa’ya on yedi gezi yaptı. Bu gezilerinde Kurtuluş Savaşı sonrası nasıl bir uygar ve çağdaş Türkiye’nin kurulacağına ya da -örneğin 6 Şubat 1933’te- genç Cumhuriyet’in ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğine değgin mesajlar verdi.

26 Mart 1937 akşamı da, Bursalı yükseköğrenim gençliğinin Ankara Halkevi’nde düzenlediği “Uludağ Gecesi”nde bir bakıma vasiyeti niteliğinde bir konuşma yaptı.

Özetleyecek olursak Atatürk, geleceğin Türkiye’sinin niteliklerini belirleyen devrimci öngörülerinden önemlice bir bölümünü Bursa ve Bursalılar aracılığıyla ulusuna ve dünyaya duyurdu.

Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi’nin üçüncü baskısını sunduğu Atatürk ve Bursa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderinin Bursa’ya yaptığı gezilerin, Bursalılar aracılığıyla Türk Ulusu’na aktardığı devrimci ilkelerinin incelendiği ve özelliklere genç kuşaklara yansıtılmaya çalışıldığı bir belgesel özelliğini taşımaktadır.

Yılmaz Akkılıç’ın kaynakları tarayarak ve fotoğraflarla zenginleştirerek titiz bir çalışma sonucu hazırladığı bu kitap, özellikle ilköğretim ikinci dönem ve lise öğrencileri için ufuk açıcı ve Atatürk’ün devrimci görüş ve ilkelerini kavramada yardımcı bir temel yapıt niteliğindedir.

Atatürk ve Bursa / Yılmaz Akkılıç. - - [y.y.] : Bursa Kültür ve Sanat, [t.y.]  119s. - - (BURDEF Yayınları:1 

ISBN 9756764007

1.Bursa, Atatürk