Mahalle Komiteleri

Nilüfer Belediyesi tarafından başlatılan “Mahalle Komiteleri” uygulaması Türkiye’de mahalle ölçeğinde yerel yönetim birimi oluşturmak açısından öncü bir nitelik taşıyor.

Nilüfer Kent Konseyi üzerinden kurulan mahalle komiteleri ile hemşehrilerin karar süreçlerine katılımı sağlanıyor.Nilüfer Belediyesi sınırları içinde olan Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan mahalle komiteleri çalışması 4 yıl önce başladı. İlçede bulunan 42 mahallede komiteler seçimle belirleniyor. Komite seçimlerinde temsil eşitliği sağlanması amacıyla mahallede yaşayan tüm kişiler seçimler hakkında bilgilendiriliyor.

2010 ve 2011 yıllarında her yıl yapılan seçimlerin, bu tarihten sonra iki yılda bir yapılması kararlaştırıldı. 2009 yılında yapılan seçimlerde, temsilciler, mahallede yaşayan her 1.200 kişiye bir temsilci düşecek şekilde belirlenmişti. Bugün ise bu rakam 600 kişiye 1 temsilci olarak uygulanıyor. 2013 yılında yapılacak seçimlerde ise hedef 300 kişiye 1 temsilcinin düşmesi.

Komite, muhtarın başkanlığında 2 başkan yardımcısı ve bir yazman ile Mahalle Komitesi’ni Nilüfer Kent Konseyi’nde temsil edecek üyeden oluşuyor. Azalar, sağlık ocağı, spor kulüpleri, cami derneği gibi örgütlenmelerin temsilcileri doğal üyeler olarak görevalıyor. Devamlılığın esas olduğu toplantılara 3 kez art arda katılmayanın üyeliği düşüyor.

Mahalle Komitesi’nde kararlar 2/3 oy oranıyla alınıyor ve seçimlerde 1/3 oranında kadın kotası ve 1/3 oranında gençlik kotası aranıyor. Kadın ve genç aday yoksa sandalyesi boş bırakılıyor.

Mahallenin öncelikli sorunlarının masaya yatırıldığı komite toplantılarında çok aktörlü, katılımcı bir süreç işletilmeye çalışılıyor. Ortak İletişim Platformları’na sorunların aktarılması ile bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanıyor.

Türkiye’de mahalle ölçeğinde başkaca bir yönetim birimi örneği bulunmuyor. Muhtarlık ise merkezi idarenin mahalledeki uzantısı olarak yer alıyor. Yerel yönetimin bir parçası olarak Mahalle Komiteleri, hem mahallenin ihtiyaçlarının karşılanması hem de doğrudan demokrasi ve katılım süreçlerinin en önemli ayağını oluşturuyor. Nilüfer Belediyesi tarafından geliştirilen Mahalle Komiteleri çalışması hem mahalle ölçeğinde bir birimin oluşmasına hem de katılımcı yönetim anlayışına önemli katkı sağlıyor.