Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

 
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI;
 
Çevre Yönetim Temsilcisinin sorumluluğunda Çevre Yönetim Sistemi uygulamaya alınarak sürekliliği sağlanmakta ve etkinliği sürekli iyileştirilmektedir. 
Çevre Yönetim Sistemi, NİLÜFER BELEDİYESİ’nin tüm hizmet ve faaliyetlerini ve bunlardan doğan çevresel etkileri kapsar.