Kamu Hizmet Standartları

Özel Kalem Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Belediye Başkanından Randevu Talebi, Evlendirme İşlemleri) için TIKLAYIN.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Hisse Satışı, Takas-Kamulaştırma-Bağış İşlemleri, Arsa Satışları, Arsa Tahsisi) için TIKLAYIN.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Jeolojik Jeoteknik Etütler, Yol Harcamalarına Katılma Payı, Adres Tespit Yazısı, Yapı Ruhsatı) için TIKLAYIN.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Yüksek Okul Çıraklık Staj Eğitimi, Meslek Lisesi Çıraklık Staj Eğitimi, Açıktan Atama İşleri, Naklen Atama İşleri, İş Edindirme Hizmeti) için TIKLAYIN.

Kütüphane Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Kütüphane Üyeliği, Atölyeler, Nilüfer Yazıevleri) için TIKLAYIN.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Sıhhi İşyeri Açma-Çalışma Ruhsatı-Devir-Çalışma Ruhsat Yenileme-Faaliyet Değişikliği ve İptal Talepleri,  Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Açma ve Çalışma Ruhsatı-Devir-Ruhsat Yenileme ve İptal Talepleri, Gayrı Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı-Devir-Yenileme-İptal Talepleri, Canlı Müzik İzin Belgesi Talepleri, Mesul Müdür Belgesi Talepleri) için TIKLAYIN.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Çöp Konteyner Talebi) için TIKLAYIN.

Zabıta Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Zabıta İş ve İşlemleri, Zabıta Tarafından Karara Bağlanan İşlemler, Düzenlenen Tutanak ve Raporlar, Diğer İş ve İşlemler, Denetim, Talep ve Şikayetler, Bilgi ve Belge Talepleri) için TIKLAYIN.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Sergi Başvurusu) için TIKLAYIN.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Uğur Mumcu Sahnesi, Nâzım Hikmet Kültürevi Sahnesi, Nâzım Hikmet Kültürevi Balaban Salonu, Konak Kültürevi Sahnesi Salon Tahsis Talebi, Nilüfer Liselerarası Müzik Yarışması ve Nilüfer Resim Yarışması) için TIKLAYIN.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Nilüferin Çocukları Sanatla Büyüyor, Nilsem (Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi), Nilüfer Kültür Sanat Derneği İle yapılan atölyeler, Nilsem Satış Ofisi) için TIKLAYIN.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Kültürel Miras Tanıtım Hizmetleri, Doğa Tarihi ve Kültür Rotaları Hizmetleri, Müze Hizmetleri) için TIKLAYIN.
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Mahsup İşlemleri, Emanet İade İşlemleri) için TIKLAYIN.
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Emlak Vergileri Tahakkuk İşlemleri, Tahsilattan Red ve İade İşlemleri, Vergi Cezalarında Uzlaşma İşlemleri) için TIKLAYIN.
 
Plan ve Proje Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (İmar Planları Örneği Talebi, Uygulama İmar Planı İtirazı, Plan Değişikliği Talebi) için TIKLAYIN.
 
Plan ve Proje Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (18. Madde Uygulaması Talebi, 18. Madde Uygulamasına İtiraz, Parselasyon Planı İfraz, Tevhid ve Yola Terk, 18. Mad. Uyg. ve Şerhin Kaldırılması Talepleri) için TIKLAYIN.
 
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu;
 
 
 

Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi Hizmetleri 

Muhtaç Asker Ailesi Yardım Talebi 

Evde Ölü Muayenesi, Ölüm Belgesi düzenlemek, Cenaze Nakil Aracı Hizmeti, Yol Nakil Belgesi ve Tabut Mühürü, Cenaze Evine Nohutlu Pilav ve Ayran Hizmeti, Din Görevlisi Hizmeti  

İzzet Şadi Sayarel Huzurevi - Olgun Gençlik Merkezi 

İnci-Taner Altınmakas Huzurevi - Lions & Ercan Dİkencik Alzheimer Hasta Konukevi - Beşevler Olgun Gençlik Merkezi

için ilgili hizmete tıklayın.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyon İşlemleri, Acil Başvurularda (sahipsiz hasta/yaralı/ısırılma/tehlikeli ırk) Hayvanların Tesislerimize Getirilmesi ve Vatandaşlar Tarafından Tesislerimize Getirilen Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Sahiplendirilmesi İşi) için TIKLAYIN.
 
Veteriner İşleri Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tespit Tablosu (Kapalı Alan (rezidüel) İlaçlama Hizmeti, Kemirgen Mücadelesi, Dezenfeksiyon Uygulaması ve Sahipli Hayvanlarla İlgili Hayvan Sahiplerine Uyarı Yapılması) için TIKLAYIN.
 
Nilüfer Belediyesi Kamu Hizmet Standartları tablosu için TIKLAYIN.