Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Duyurular

Duyuru 1 

İlimiz, Nilüfer İlçesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde, Mavi Cadde, No:5 adresinde Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Kaynaklı Montaj Kaporta Sac Aksam Üretimi, Kataforez Kaplama ve Lojistik Depo Faaliyeti Projesi (Havuz Hacmi Kapasitesi: 213m3)” ile ilgili olarak, proje sahibi tarafından, 25.11.2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca, Çedfem Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti.’ne hazırlatılan Proje Tanıtım Dosyası incelenerek değerlendirilmiş olup, Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 12/04/2021 tarih ve E-2021138 no.lu “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.
BURSA VALİLİĞİ

Duyuru 2

KOYUN – KEÇİ YETİŞTİRİCLERİNİN DİKKATİNE!!!

 

%50 HİBE DESTEKLİ DAMIZLIK KOÇ – TEKE DAĞITIM PROJESİ Kapsamında,başvuru yapan yetiştiricilerden Bakanlık tarafından değerlendirilip onaylanan küçükbaş yetiştiricilerine 12-36 ay arası yaşta damızlık Kıvırcık, Pırlak, Dağlıç, Karacabey Merinosu koç ve Kıl Keçisi teke dağıtımı yapılacaktır. 

Son başvuru tarihi               : 28/05/2021

Başvuru Yeri (Şahsen)       : Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

                                                 Adalet Mah. 1. Hürriyet Cad.

                                     Osmangazi/BURSA

 

Başvuruda Aranacak Belgeler 

        a) Başvuru dilekçesi (Ek-1)

        b) T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) fotokopisi.

c) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilere ait Bakanlık Türkvet veri tabanına kayıtlı anaç koyun-keçi varlığını belgeleyen bağlı bulunduğu İlçe Müdürlüğü onaylı belge.

        ç) Hayvan alımına ait taahhütname (Ek-6).

        d) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı ile yetki verilen kişilere ait noter tasdikli imza sirküleriile birlikte;

 

Yetiştiriciler,  her 30 (otuz) baş anaç koyun/keçi için 1 (bir) baş koç/teke olmak üzere en fazla 5 (beş) baş koç/tekeye başvurabilir. Her bir yetiştirici belirtilen ırk ve türlerden sadece birine başvurabilir.

         2021 yılı için belirlenen damızlık koç fiyatı 3.000 TL/baş, damızlık teke fiyatı 2.500 TL/baş’dır. Belirlenen birim fiyatın % 50’si üzerinden hibe ödenecektir.

         Destekleme ödemeleri KDV ve her türlü vergi ödemesi hariç bedel üzerinden yapılacaktır.

         Detaylı Bilgi İçin:       https://bursa.tarimorman.gov.tr/


 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
$(document).ready(function(){ $("a[rel^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ theme: 'facebook', wmode: 'opaque', social_tools: false }); });