Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

Duyurular

- D U Y U R U – 

İlimiz, Nilüfer ilçesi, Badırga Deri Organize Sanayi Bölgesi, 8. Sk. No:21 adresinde tapunun, H21D04A2B4B1A nolu pafta, 109 Ada ve 9 parsel numarasında kayıtlı 4.824,72 m2 yüzölçümlü alan üzerinde 4.000 m2 yüzölçümlü kapalı alanında Ada Lastik Kauçuk Makine Plastik Deri Kimya Otomotiv Tekstil Gıda İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından faaliyette bulunduğu “Otomotiv ve Deri Sanayine Yönelik Kauçuk ve Plastik Parçalar Üretimi” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminden Bakanlığımıza (Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) sunulan ÇED Raporu; İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından, değerlendirilmiş olup, söz konusu proje hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince, Bakanlığımızca (Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” verilmiştir. 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 14. Maddesinde; proje için verilenn ÇED Olumlu yada ÇED Olumsuz kararı Bakanlık ve Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile halka duyurulur.” Hükmü yer almaktadır. 
Kamuoyuna duyurulur.
BURSA VALİLİĞİ
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler