Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 09/MART/2020 Pazartesi günü saat 17:00’de yapacağı 2019/2024 Seçim döneminin 13 üncü toplantısının 2.Birleşimine  ait gündemdir.

 

1-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1/1-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında 3317 ada 1 sayılı parselin kuzeydoğundaki trafo alanının kaldırılarak 3317 ada 2 sayılı parselin güneyinde trafo alanı ayrılması, 5127 ada 3 sayılı parselde ayrılmış trafo alanının, mevcut konumu ile plan üzerindeki sınırlara uygun hale getirilmesi, 1/1000 Ölçekli Odunluk Uygulama İmar Planı kapsamında 4684 ada 3 sayılı parselde, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar  Planı kapsamında 4205 ada 1 sayılı  parselde, 4199 ada 1 sayılı  parselde Trafo Alanı ayrılması, 4122 ada 3 ve 4 sayılı parsellerdeki Park Alanı'nda bulunan mevcut Trafo Alanı'nın çekme mesafeleri korunarak Trafo Dağıtım Merkezi olarak düzenlenmesine yönelik  uygulama imar planı değişiklikleri yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/2-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, mülkiyeti Belediyemize ait Ataevler Mahallesi, 1424 ada, 5 parsel 8 ve 9 nolu dükkan niteliğindeki taşınmazlar ile Ataevler Mahallesi, 1405 ada, 2 parsel C Blok 20 nolu taşınmazın takası talebi ile ilgili raporu.

1/3-Plan Program ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Kayapa Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında mülkiyeti hazineye ait muhtelif parsellerin bulunduğu bölgelerde 25.12.1996 tarih ve 60 sayılı ve 12.09.1997 tarih ve 39 sayılı Kayapa Belediye Encümen kararları ile onaylanan 3194 Sayılı Kanunun 18. madde uygulaması mahkeme tarafından iptal edilmiş olup, yeni bir imar uygulaması yapılamadığından, Maliye Hazinesinin zararının karşılanmasına yönelik  hazırlanacak sulh taslağını Belediyemiz adına imzalamak üzere Nilüfer Belediye Başkanı Turgay ERDEM’e yetki verilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/4-Plan Program ve Bütçe Komisyonunun, Nilüfer Belediye sınırları dahilinde tasarrufları Nilüfer Belediyesine ait, ekli listede yer, adet ve yıllık kira bedelleri belirtilen ATM ünite yerlerinin tamamının bir bütün olarak 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre 5 yıllığına ihale yöntemiyle kiralanması talebi ile ilgili raporu.

1/5-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, mülkiyeti Belediyemize ait Ataevler Mahallesi, 1399 ada, 1 parsel üzerinde Ataevler Ticaret Merkezi içindeki No:13/D de bulunan projesinde 21-22 bağımsız bölüm nolu dükkanların teras katı ile birlikte kullanımına yönelik Nilüfer Belediyesi ile Bursa Briç Spor Kulübü Derneği arasında 5 yıllığına ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/6-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, mülkiyeti Belediyemize ait 23 Nisan Mahallesi Muhtarlık Binası arkasında 5131 ada üzerinde bulunan Halı Sahanın (Dernek tarafından sosyal tesis binasının yapılarak kullanılması kaydıyla) kullanımı hususunda Nilüfer Belediyesi ile 23 Nisan Mahallesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında 5 yıllığına ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/7-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık ve Spor Komisyonunun,  03/05/2017 tarih ve 552 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, listede belirtilen halı saha, sosyal tesis ve diğer taşınmazların 10 yıllığına kiralanması talebi ile ilgili raporu.

1/8-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık ve Spor Komisyonunun,  03/05/2017 tarihli ve 552 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, Nilüfer Belediyesine ait halı sahaların ihale yöntemi ile 10 yıllığına kiralanması ile ilgili raporu.

 

 

  Turgay ERDEM

  Belediye Başkanı

 

 


 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler