Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 07/HAZİRAN/2021 Pazartesi günü saat 17:00’de yapacağı 2019/2024 Seçim döneminin 27 nci toplantısının 2.Birleşimine ait gündemdir.

 

1-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1/1-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ataevler Mahallesi, 4854 ada, 1 parsel sayılı 5416,50 m² lik  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “ Ticaret Alanında” kalan taşınmazın Belediyemizin hazırladığı avan proje doğrultusunda kat karşılığı ihaleye çıkarılması talebi ile ilgili raporu.

1/2-Plan Program ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde “Sağlık Ocağı Alanında” kalan Demirci/Üçevler Mahallesi, 3387 Ada, 5 Parsel sayılı 2.704,65 m2 lik arsanın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine göre 25 yıl süre ile İl Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/3-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 1824 ada, 1 ve 19 sayılı parsellerde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/4-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Balkan Mahallesi Çalışma Alanları Uygulama İmar Planının değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/5-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 3484 ada, 1, 3 ve 4 sayılı parsellerde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/6-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırılması yapılmış olan Gökçeköy Mahallesi, 921, 922, 923, 899, 910, 897, 888, 890, 889, 886 sayılı  parsellerde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği talebi ile ilgili raporu.

1/7-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Beşevler Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında 2922 ada, 16 sayılı  parselin güneyindeki trafo alanının kaldırılarak park alanına alınması ve 2922 ada, 16 sayılı parselin kuzeyindeki park alanında trafo alanı ayrılması şeklinde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

 

 

Vildan ÖZKULA

  Belediye Başkan V.


 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler