Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 07/NİSAN/2021 Çarşamba günü saat 17:00’de yapacağı 2019/2024 Seçim döneminin 25 inci toplantısına  ait gündemdir.

1- SEÇİMLER

2- 2020  YILI FAALİYET RAPORU

3- GEÇEN TOPLANTI ZABITLARININ OKUNMASI,

4- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR:

4/1-Komisyonlarda bekleyen  dosyaların  tekrar ilgili komisyonlarına havalesi.

4/2-Denetim Komisyonunun, 2020  Yılı Denetim Raporu.

4/3-Plan Program ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Odunluk Uygulama İmar Planı kapsamında Odunluk Mahallesi, 4670 ada, 2 parselin güneyinde ekli krokide işaretli alanın düzenlenerek, ekte yer alan projeye göre yapılacak Aile Çay Bahçesi–Kafeteryanın, Belediye Meclisi tarafından aylık kira bedelinin belirlenerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca 5 yıllığına kiralaması ve sermayesinin tamamı kamuya ait şirketlerin 2886 Sayılı Kanunun 51/g  maddesine göre davet edilerek ihaleye çıkarılması talebi ile ilgili raporu.

4/4-Çevre ve Kırsal Alan Komisyonunun,  TEMA Vakfı Bursa İl Temsilciliğinin isteği doğrultusunda Konak Mahallesinde bulunan Konak Parkı ve Koşu Yoluna ya da Beşevler Dernekler Yerleşkesinin bulunmuş olduğu sokağa Hayrettin KARACA isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu.

 4/5-Çevre ve Kırsal Alan Komisyonunun, Kullanılabilir su kaynaklarının her gün daha da azaldığı bu günlerde özellikle tarımsal amaçlı sulama yapan çiftçilerimizin su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi, oldukça yüksek oranlarda tasarruf sağladığı gibi verim artışı da sağlayan damlama sulama konusunda hem yönlendirme hem de destek verilmesi talebi ile ilgili raporu.

4/6-Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu ile Aile Kadın ve Çocuk Komisyonunun, üreterek aile ve ülke ekonomisine katkı sunan derneklerin temsilcileri, kadın muhtarların ziyaret edilmesi çalışmaları incelenerek eksikleri konusunda tespit yapılması daha aktif hale gelmeleri için çalışmalarda bulunulması talebi ile ilgili raporu.

4/7-Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu ile Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonunun, pandemi döneminde doğan özel gereksinimli çocukların  tespiti talebi ile ilgili raporu.

4/8-Aile Kadın ve Çocuk Komisyonunun,  Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde yürütülmekte olan “Kız Kardeşler Köprüsü” projesi ile ilgili raporu.

4/9-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4584 ada, 18 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

4/10-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Ertuğrul Mahallesi, 6491 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

4/11-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk  Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 07.05.2014/390 sayılı kararıyla uygun bulunarak Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.06.2014/566 sayılı kararıyla onaylanan Gümüştepe Mahallesi, 3959 ada, 43 parsel ve Dağyenice Mahallesi, 120 ada, 4 parselde bulunan taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı mahkeme tarafından iptal edilmiş olup, konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

4/12-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk  Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 09.11.2020 tarih ve 397 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.12.2020  tarih ve 1860 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

4/13-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk  Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 04.11.2020 tarih ve 366 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.12.2020  tarih ve 1860 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

4/14-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk  Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 04.11.2020 tarih ve 365 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.12.2020  tarih ve 1860 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

4/15-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Başköy Ticaret Merkezi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce plan notlarında ve servis yolunda düzenlemeler yapılmış olup, bu doğrultuda hazırlanan uygulama imar Planı değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

5- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ:

5/1-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, Ertuğrul Mahallesi 110. Sokakta bulunan park alanımıza Cumhuriyet Savcısı Nusret Esat ÖZEL Parkı isminin verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

5/2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Merhum Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar BAŞ isminin yaşatılması için Esentepe’de bulunan Meltem Kolejine giden Meltem Sokak isminin değiştirilerek Prof. Dr. Haydar BAŞ adının verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

5/3-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,  1/1000 Ölçekli Ürünlü Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan  2721 ada, 13 ve 14 sayılı  parsellerde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili yazısı.

5/4-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün,  Nilüfer Belediye Meclisi'nin 04.11.2020 gün ve 367 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.12.2020 gün ve 1860 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.

5/5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, otopark tarifesi ile ilgili yazısı.

5/6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Belediyemiz stratejik planında yer alan hizmet ve projelerin öngörülen maliyet ve zaman terminlerine uygun olarak yürütümünün gerektirdiği finansmanın sağlanabilmesi için, şartlara uygun kamu bankaları veya özel bankalardan 20.000.000,00 TL. 1(Bir) yıl geri ödemesiz 84 aya kadar vadeli nakit kredi kullanılması talebi ile ilgili yazısı.

 

 

 

                                                                                                                         Turgay ERDEM

                                                                                                                      Belediye Başkanı

 


 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler