Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 1/TEMMUZ/2020 Çarşamba günü saat 17:00’de yapacağı 2019/2024 Seçim döneminin 16 ncı toplantısına  ait gündemdir.

1- GEÇEN TOPLANTI ZAPTININ OKUNMASI,

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR:

2/1-Komisyonlarda bekleyen  dosyaların  tekrar ilgili komisyonlarına havalesi.

2/2-Plan Program ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Başköy Sanayi Alanları Uygulama imar planında “Ticaret Alanında” kalan Başköy Mahallesi, 120 Ada, 1 Parsel nolu (3.399,77) m2.lik taşınmazın; Mülkiyeti Belediyemize ait Ataevler Mahallesi, 1405 Ada, 2 Parsel C Blok 20 nolu bağımsız bölümün; Mülkiyeti Belediyemize ait Tahtalı Mahallesi, 123 Ada, 84 Parsel sayılı taşınmazın; ihale yöntemi ile satışlarının yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/3-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Katı Atık Bedeli ile ilgili raporu.

2/4-Plan Program ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizin mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralayan ekli listelerde belirtilen kiracıların kira bedellerinin ertelenmesi ve erteleme süresinin bitimden itibaren ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde tahsil edilmesi, faiz/gecikme zammı alınmaması veya meclis kararınca belirlenecek ödeme hususları doğrultusunda karar alınması talebi ile ilgili raporu.

2/5-Plan Program ve Bütçe Komisyonunun, İlbank’a kredi başvurusu yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/6-Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisinin 07.04.2010 tarih ve 56 sayılı, 02.03.2011 tarih ve 51 sayılı, 08.12.2011 tarih ve 77 sayılı  tahsis kararlarının iptal edilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/7-Çevre ve Kırsal Alan Komisyonunun,  Balat Mahallesi, Bozkır Sokağın, Billur Sokak ile kesiştiği noktadan başlayıp, Beyoğlu Sokak ile kesiştiği  noktaya kadar olan hattın, İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/8-Çevre ve Kırsal Alan Komisyonunun, Büyükbalıklı Mahallesi, 600.İsimsiz Sokağa, Mavijet Sokak isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/9-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Çalı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan 6461 adanın doğusunda  ve 5863 ada, 4 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/10- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 6789 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ:

3/1-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisi'nin hangi ayda tatile gireceğinin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı.

3/2-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün, 04.02.2015 tarihli ve 141 nolu Meclis Kararının iptali talebi ile ilgili yazısı.

3/3-Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün, Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan yazıcı ve fotokopi cihazlarının kiralanması işi kapsamında; 5393 Sayılı Belediye Kanunu 67. Maddesine istinaden 3 yıl süreli ihale edilmesi talebi ile ilgili yazısı.

3/4-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere muhtelif niteliklerde kiralama yoluyla edinmiş olduğumuz araçların listede bulunan cins ve  sayılarınca satın alınması talebi ile ilgili yazısı.

 

 

                                                                                                                Muhammet AYDIN

                                                                                                                Belediye Başkan V.

 


 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler