Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 17/TEMMUZ/2017 Pazartesi günü saat 18:00’de yapacağı 2014/2019 Seçim döneminin 46 ncı,  2  nci olağanüstü toplantısına  ait gündemdir.

 1- GEÇEN TOPLANTI ZAPTININ OKUNMASI,      

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR:

2/1-Eğitim Bilim ve Teknoloji Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planında Spor Alanında kalan, mülkiyeti Belediyemize ait Alaaddinbey Mahallesi, 70. Sokak üzerinde bulunan 2813 ada, 1 parsel üzerindeki 2812 m2’lik arsaya Nilüfer Belediyesince hazırlanan avan projeye göre inşaat yapılarak işletilmesi ve 1.katının (Spor Salonu katının) Nilüfer Belediyesi tarafından kullanılması kaydı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden ihale yöntemi ile 25 yıl süreli üst hakkı tesisi kurulması talebi ile ilgili raporu.

2/2-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 11.01.2016 tarih ve 128 sayılı, 03.02.2016 tarih ve 189 sayılı, 02.03.2016 tarih ve 348 sayılı, 04.05.2016 tarih ve 630, 631, 639, 641, 643, 645, 646, 647 sayılı, 09.05.2016 tarih ve 720, 721 ve 723 sayılı kararlarıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce aynen veya değiştirilerek onaylanan plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/3-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 332 sayılı kararıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce değiştirilerek onaylanan plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/4-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 08.02.2016 tarih ve 279 sayılı, 02.03.2016 tarih ve 337, 338, 342, 344, 346, 347, 349, 350 sayılı, 07.03.2016 tarih ve 413, 414, 415 sayılın kararlarıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce aynen veya değiştirilerek onaylanan plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/5-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Minareliçavuş Uygulama İmar Planı dahilinde kalan  4879 ada, 2 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/6-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 2547 ada, 4 sayılı parselde ve 2689 adada uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/7-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Başköy Ticaret Merkezi Amaçlı Akçalar Belediyesi 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce onaylanmış olup, onaylanan nazım imar planlarına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/8-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Doğanköy Uygulama İmar Planı dahilinde kalan  Eski:537, Yeni:6787 ada 9 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/9-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Odunluk Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4667 ada, 10 sayılı  parsel ve 4724 ada, 11 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/10-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 2820 ada, 4 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ:

3/1-İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün, Sözleşmeli Personel çalıştırılması talebi ile ilgili  yazısı.

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                      Lütfü GÜNENÇ

                                                                                                                    Belediye Başkan V.


 

 
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler