Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 11/EYLÜL/2017 Pazartesi günü saat 18:00’de yapacağı 2014/2019 Seçim döneminin 47 nci toplantısının 2.Birleşimine  ait gündemdir.

1-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR:

1/1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, 1/1000  Ölçekli  Beşevler  Revizyonu  Uygulama  İmar  Planı dahilinde kalan 345 ada, 1 sayılı parsele dair plan değişikliğinin mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olup, konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun,  1/1000 Ölçekli Ataevler Mevzii İmar Planı dahilinde kalan 1438 ada, 1 sayılı  parsel ve 1439 ada, 1 sayılı  parsele dair  plan değişikliğinin mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olup, konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun,   Kayapa (Zafer) Mahallesi  6388 Ada 1 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planının mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olup, konunun  değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/4-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 09.11.2015 tarih ve 1158 sayılı kararı ile uygun bulunarak,  Bursa Büyükşehir  Belediye Meclisi’nin 11.02.2016  tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinin mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olup, konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/5-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun,  1/1000 Ölçekli Ataevler  Mevzi İmar Planı dahilinde kalan 1407  ada,  1 ve 6 sayılı parsellere dair plan değişikliğinin mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olup, konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/6-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi'nin 10.04.2017 tarih ve 497 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.06.2017 tarih ve 2019 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/7-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun,  Nilüfer Belediye Meclisi'nin 12.06.2017/705 sayılı kararı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.06.2017/1921 kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup, söz konusu plan değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi'nin 12.06.2017/707 sayılı kararı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.06.2017/1921 kararı ile değiştirilerek onaylanmış olup,  söz konusu plan değişikliğine askı süreci içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/9-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 04.01.2017 tarih  ve  42,  43,  44,  47,  49,  50,  51  sayılı,  09.01.2017  tarih  ve  111,  113,  114,  115  sayılı kararlarıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce aynen veya değiştirilerek onaylanan plan değişikliklerinin inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/10-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun,   Nilüfer Belediye Meclisi’nin 12.12.2016 tarih ve 1499 sayılı, 01.03.2017 tarih ve 275, 276 sayılı, 06.03.2017 tarih ve 331 sayılı kararlarıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce aynen veya değiştirilerek onaylanan plan değişikliklerinin inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/11-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun,  Nilüfer Belediye Meclisi’nin 08.02.2016 tarih ve 277, 278 sayılı, 02.03.2017 tarih ve 341, 345 sayılı, 06.04.2017 tarih ve 472, 480 sayılı , 11.04.2016 tarih ve 572, 573, 574 sayılı, 04.05.2016 tarih ve 633, 636 sayılı kararlarıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce aynen veya değiştirilerek onaylanan plan değişikliklerinin inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/12-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 2693 ada, 3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/13-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4448 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı parsellerde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/14-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Çalı Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 6020 ada,  3 sayılı  parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/15-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Kayapa İlave Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında Sanayi Alanı dahilinde kalan 7575 adanın kuzeyindeki park alanından çekme mesafelerinin 5 mt. olarak belirlenmesi yönünde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/16-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Çalı Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 5976 ada, 18 sayılı parselde  uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

 

 

 

 

                                                                                                                      Mustafa BOZBEY

                                                                                                                       Belediye Başkanı

 
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler