Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 11/OCAK/2021 Pazartesi günü saat 17:00’de yapacağı 2019/2024 Seçim döneminin 22 nci toplantısının 2.Birleşimine  ait gündemdir.

1-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1/1-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Hasanağa Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4195 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/2-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planının değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Hukuk Komisyonu ile Plan Program ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Me-iş Mevzii Uygulama İmar Planı dahilinde kalan mülkiyeti Belediyemize ait Altınşehir Mahallesi, 4241 ada, 2 parsel nolu 2.757,83m2'lik taşınmazda Kat Karşılığı Sözleşme yapılmak şartıyla ihaleye çıkartılması ve Kat Karşılığı inşaat oranının belirlenmesi talebi ile ilgili raporu.

 

 

 

 

 

  Turgay ERDEM

  Belediye Başkanı • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler