Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 
Nilüfer Belediye Meclisinin 06/KASIM/2017 Pazartesi günü saat 18:00’de yapacağı 2014/2019 Seçim döneminin 50 inci toplantısının 2.Birleşimine ait gündemdir.

1-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR:
1/1-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Görükle Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 6079 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.
1/2-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, muhtelif imar planlarımızda ön bahçe mesafesi ile ilgili plan notu değişikliklerinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.
1/3-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarımızda Plan Notlarının 5.2 Tarım Alanları Maddesinin hangi bölgelerde uygulanacağının değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.
1/4-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Kayapa Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 6103 ada, 134 sayılı parsel plan değişikliğinde sehven oluşan hatanın düzeltilmesi talebi ile ilgili raporu.
1/5-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Başköy Büyükbalıklı KDKÇA Uygulama İmar Planı kapsamında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” nda bulunan 6915 ada, 3 sayılı parselin batı tarafında bulunan ihdasın kaldırılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.
1/6-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 69 uncu maddesindeki hükümlere dayanarak hazırlanan maddelerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının plan notlarına eklenmesi talebi ile ilgili raporu.
1/7-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında 350 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanı ve Park ve Dinlenme Alanı’nda kalan Balkan (İrfaniye) Mahallesi, 850-851 sayılı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi ile ilgili raporu.
1/8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 01.07.2015/651 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.11.2015/2132 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliği mahkeme tarafından iptal edilmiş olup, konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.
1/9-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi'nin 01.06.2016 tarih ve 785 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27.09.2016 tarih ve 1979 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliği mahkeme tarafından iptal edilmiş olup, konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.                                                                                                                              Mustafa BOZBEY
                                                                                                                               Belediye Başkanı 


 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler