Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 09/NİSAN/2018 Pazartesi günü saat 18:00’de yapacağı 2014/2019 Seçim döneminin 56 ncı toplantısının 2.Birleşimine  ait gündemdir.

1-04.04.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNDEN HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:

1/1-(6/1)- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemiz Bünyesindeki; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği ve Belediye Tiyatro Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği revizyonları talebi ile ilgili yazısı.

1/2-(6/2)- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çatalağıl Mahalle Meydanına Arif Kaptan adı verilmiş olup, isim tekrarına düşmemek amacıyla Arif Kaptan Sokak adının iptal edilerek Çatalağıl Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı. 

 1/3-(6/5)-Temizlik İşleri Müdürlüğünün, Çöp konteyneri fiyatının belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/4-(6/7)-Maliye Hazinesi ile hazırlanacak sulh taslağını Belediyemiz adına imzalamak üzere Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY’e yetki verilmesi talebi ile ilgili yazılı önerge.

1/5-(6/9)- Nilüfer Belediye sınırları dahilinde mülkiyeti ve tasarrufu Nilüfer Belediyesine ait 3 adet yerin kiralamalarının yapılması için ihaleye çıkarılması talebi ile ilgili yazılı önerge.

 1/6-(6/10)-Mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 Ölçekli Misi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Gümüştepe Mahallesi, 5112 ada, 1 parsel nolu (83,05)m2.lik taşınmazın Atıksu Uygulama Projesi kapsamında kullanılmak üzere Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (BUSKİ) tahsisinin yapılması talebi ile ilgili yazılı önerge.

1/7-(6/11)- Mülkiyeti Belediyemize ait Alaattinbey Mahallesi, 2840 ada, 11 parsel nolu (91.011,82)m2.lik taşınmazda bulunan krokide işaretli 181 adet Hobi Bahçelerini besleyen ‘Trafonun bulunduğu alan ile Trafonun, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne (TEDAŞ) tahsisinin yapılması talebi ile ilgili yazılı önerge.

 1/8-(6/13)- Bursa İli, Nilüfer İlçesi 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonunda kalan Balat Mahallesi, 4157 ada, 2 parsel sayılı 961,46 m2 lik arsaya Projeye göre ASM ve Hizmet Binası yapılması hususunda şartlı bağış talebi ile ilgili yazılı önerge.

2-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarih ve 921  sayılı, 02.11.2016 tarih ve 1316, 1319, 1320, 1323, 1324, 1325, 13270 1328, 1329, 1334 sayılı, 07.11.2016 tarih ve 1383, 1384, 1387, 1389, 1390, 1391 sayılı, 10.04.2017  tarih ve 480 sayılı kararlarıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce aynen veya değiştirilerek onaylanan plan değişikliklerinin  inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 18.07.2016/991 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.10.2016 tarih ve 2068 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği mahkeme tarafından iptal edilmiş olup, konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/3-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/5000 Ölçekli Kayapa Nazım İmar Planında Köy Yerleşim Alanı olarak planlanmış olan ve 2. ve 3.derece arkeolojik sit alanı kapsamında bulunan Tahtalı Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/4-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 2378 ada, 6 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/5-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 6498 ada ile 3417 ada arasında yer alan yol genişliğinin düzenlenmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/6-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı’nda yer alan 5129 m2 büyüklüğündeki 4395 ada, 1 sayılı parselin, 2755 m2si Nilüfer Belediyesi mülkiyetinde bulunmakta olup,  Nilüfer Belediyesi’ne ait hissenin ayrılabilmesi amacıyla uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/7-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planı dahilinde kalan,  4509 ada,  2 sayılı  parsel ve 4508 ada, 2  sayılı parselde plan notu eklenmesi yönünde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/8-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 11.09.2017/922 sayılı kararı ile uygun görülmeyerek,  Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.12.2017/3883 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliğine askı ilan süreci içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/9-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Hasanağa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, 165 ada 2 sayılı  parsel, 163 ada 6 sayılı parselin doğusundaki Park Alanı, 172 ada 1 sayılı  parselin kuzeyindeki Park Alanlarının kuzey ve doğu yönlerinde planlı olan 7 m.lik yol alanlarında uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

 

 

 

                                                                                                                      Nilgün BERK

                                                                                                                  Belediye Başkan V.

  
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler