Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 11/HAZİRAN/2018 Pazartesi günü saat 18:00’de yapacağı 2014/2019 Seçim döneminin 58 inci toplantısının 2.Birleşiminde çoğunluk sağlanamadığından, 12/HAZİRAN/2018 Salı günü saat 18:00’e ertelenen gündemdir.

1-06.06.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNDEN HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:

1/1-(4/1)-Özel Kalem Müdürlüğünün,  02-03 Haziran 2018 tarihlerinde Rusya’nın Moskova şehrinde şair Nazım Hikmet’in ölümünün 55.yılı anma etkinliklerine ilişkin gerçekleşen ziyarette Başkanlık Olur’unda adı geçen personelin katılması için Başkanlık Olur’u alınmış olup, Belediye Meclis Toplantısına bilgi verilmesi talebi ile ilgili yazısı.         

1/2-(4/2)-Özel Kalem Müdürlüğünün,  12–17 Haziran 2018 tarihlerinde Romanya’nın Sibiu şehrinde Sibiu Uluslararası Tiyatro Festivali’ne ilişkin gerçekleşecek ziyarete Başkanlık Olur’unda adı geçen personelin katılması için Başkanlık Olur’u alınmış olup, Belediye Meclis Toplantısına bilgi verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/3-(4/3)-Özel Kalem Müdürlüğünün,  17–19 Mayıs 2018 tarihlerinde Bulgaristan’ın Cebel şehrinde 1972 “Soyadönüş Süreci” şehitleri ve mağdurlarının anısına Mevlit-Miting’e ve Cebel Günü münasebetiyle totaliter rejime ve isim değiştirme kampanyasına ilk direniş mitinginin Anma Törenleri’ne ilişkin gerçekleşen ziyarette Başkanlık Olur’unda adı geçen personelin katılması için Başkanlık Olur’u alınmış olup, Belediye Meclis Toplantısına bilgi verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/4-(4/4)-Özel Kalem Müdürlüğünün, 25–27 Mayıs 2018 tarihlerinde Bulgaristan’daki kardeş belediyemiz Asenovgrad Belediyesi tarafından Geleneksel Mayıs Kültürel Kutlaması ve Şehir Festivali’ne ilişkin gerçekleşen ziyarette Başkanlık Olur’unda adı geçen personelin katılması için Başkanlık Olur’u alınmış olup, Belediye Meclis Toplantısına bilgi verilmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/5-(4/5)-Özel Kalem Müdürlüğünün, 27–30 Haziran 2018 tarihlerinde Slovenya Cumhuriyeti’nin Ljubljana kentinde Avrupa Hikaye Anlatıcılığı Konferansı’na ilişkin gerçekleşecek ziyarete Başkanlık Olur’unda adı geçen personelin katılması için Başkanlık Olur’u alınmış olup, Belediye Meclis Toplantısına bilgi verilmesi talebi ile ilgili yazısı. 

1/6-(4/6)-Özel  Kalem  Müdürlüğünün,  10–12 Nisan 2018  tarihleri  arasında  Polonya’ya  yapılan  ziyaret kapsamında hazırlanmış teknik gezi raporu ile ilgili yazısı.    

1/7-(4/7)-1/1000 Ölçekli Gökçe Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu hükümlerinde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili önerge.

1/8-(4/8)-1/1000 Ölçekli Me-İş Mevzii İmar Planı dahilinde kalan park alanında yaklaşık 250 m2 lik alanın Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesine yönelik  plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili önerge.

1/9-(4/9)-Fen İşleri Müdürlüğünün, Nakdi Yardım talebi ile ilgili yazısı.

1/10-(4/10)-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, Belediyemiz bünyesindeki; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği revizyonları  talebi ile ilgili yazısı.

1/11-(4/11)-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Yönetici atamaları  ile ilgili yazısı.

1/12-(4/12)- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün,  Belediyemiz Memur karolarına ait; Boş ve Dolu Kadro Değişikliği ile Memur Dolu-Boş Kadro Durumu Cetvellerinin kabulü talebi ile ilgili yazısı.

1/13-(4/13)-Balkan Mahallesi Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesine ilişkin uygulama  imar planı değişikliği talebi ile ilgili önerge.

1/14-(4/14)-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün, Odunluk Mahallesi Armağan Gerçeksi Caddesi'nin, Erdoğan Binyücel Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayıp Odunluk Caddesi ile kesiştiği  noktaya kadar olan hattın, İçkili Yerler Bölgesine dahil edilmesi talebi ile ilgili yazısı.

1/15-(4/15)-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, 5 Yıllık İmar Programına ilave olarak 3194 Sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereğince hazırlanan, 5 yıllık İmar programı  talebi ile ilgili yazısı.

1/16-(4/16)-05.04.2017 tarih ve 454 sayılı Meclis Kararının tashihi talebi ile ilgili önerge.

1/17-(4/17)-Fadıllı Mahallesi, 1084 sayılı parselin 4734 Sayılı Kanunun 22/e maddesine göre 10 yıl süre ile kiralama işlemlerinin yapılması talebi ile ilgili önerge.

1/18-(4/18)-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Mahkeme Kararına İstinaden Beşevler Mahallesi, 429 ada, 1 parseldeki Belediyemize ait 241,00 m² lik hisse ile 344 ada, 1 parseldeki Belediyemize ait 780,00 m² hissenin, Refik DURALAR ve Feride DURALAR adına hükmen tescili  talebi ile ilgili yazısı.

1/19-(4/19)-1/1000 Ölçekli Çalı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan Çalı Mahallesi, H21c.09d.2d pafta, 5889 ada, 7 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili önerge.

1/20-(4/20)-1/1000 Ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4267 ada, 1-2 sayılı  parseller  ile 4268 ada, 2 sayılı  parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili önerge.

1/21-(4/21)-Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5579 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili önerge.

1/22-(4/22)-Demirci Mahallesi, 2935 ada 1 sayılı  parsel,  2942 ada 4 sayılı  parsel ve 2957 ada 6 sayılı parsel kuzeybatısı ve güneybatısında yer alan kayıtlı taşınmazlar için uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili önerge.

1/23-(4/23)-1/1000 Ölçekli Odunluk Uygulama İmar Planı dahilinde kalan, Odunluk Mahallesi, 4618 ada, 1 sayılı  parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili önerge.

1/24-(4/24)-Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5651 ada, 13 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili önerge.

1/25-(4/25)-Görükle/Zafer Mahallesi, 5679 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili önerge.

1/26-(4/26)-Çalı Mahallesi, 5912 ada, 3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili önerge.

1/27-(4/27)-Kredi talebi ile ilgili önerge.

2-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nüfus artışı içeren plan değişiklikleri için donatı alanları elde edilmesine yönelik uygulama yönteminin belirlenmesi talebi ile ilgili raporu.

2/2-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi’nin 03.02.2016 tarih ve 197 sayılı, 05.10.2016 tarih ve 1198 sayılı, 02.11.2016 tarih ve 1333 sayılı, 12.12.2016 tarih ve 1498, 1500,1501,1502,1503,1504  sayılı, 07.12.2016 tarih ve 1422,1423,1424,1426 sayılı, 04.01.2017 tarih ve 40,46 sayılı, 08.05.2017 tarih ve 586 sayılı, 07.06.2017 tarih ve 637,638 sayılı, 12.06.2017 tarih ve 700 sayılı, 05.07.2017 tarih ve  749 sayılı, 17.07.2017 tarih ve 806,809 sayılı, 01.02.2017 tarih ve 162,164,165,166,167,169 sayılı, 06.02.2017 tarih ve 222,223,224,225,226,227 sayılı, 06.03.2017 tarih ve 337 sayılı  kararlarıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nce aynen veya değiştirilerek onaylanan plan değişikliklerinin, inceleme raporları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/3-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında Resmi Kurum Alanı’nda kalan 2395 ada, 12 sayılı parsele ilişkin olarak (inşa edilmesi planlanan küçük ve orta ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Hizmet Binası’na ilişkin sunulan proje doğrultusunda) yapılanma koşullarının belirlenmesi talebi ile ilgili raporu.

 

 

 

                                                                                                Mustafa BOZBEY

                                                                                                Belediye Başkanı

 

  
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler