Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 11/ŞUBAT/2019 Pazartesi günü saat 18:00’de yapacağı 2014/2019 Seçim döneminin 66 ncı toplantısının 2.Birleşimine  ait gündemdir.

1-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1/1-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Mülkiyeti veya tasarrufları Belediyemize ait olan gayrimenkuller ile ilgili raporu.

1/2-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediye sınırları dahilinde mülkiyeti ve tasarrufu Nilüfer Belediyesine ait listede belirtilen krokide işaretli alanlara ekli projede belirtilen ebatlarda PTT Kargomat 7/24 cihazlarının kurulması için yer tahsisinin yapılabilmesine yönelik Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY’e yetki verilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/3-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediye sınırları dahilinde mülkiyeti ve tasarrufu Nilüfer Belediyesine ait olan; Barış Mahallesi, Kubilay Sokak ile Gelincik Sokak kesişiminde kalan Dalyan Parkı ve Koşu Yolunda içinde yer alan kafeteryanın Meclis tarafından belirlenecek aylık kira bedeli üzerinden 5 yıllığına kiralaması, sermayesinin tamamı kamuya ait şirketlerin 2886 Sayılı Kanunun 51/g maddesine göre davet edilerek ihaleye çıkarılması talebi ile ilgili raporu.

1/4-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Esentepe Mahallesi, Tuna Caddesi, 1991 ada, 1 sayılı parselde bulunan tasarrufu Belediyemize ait park alanının krokide işaretli kısmına Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan tip büfe projesinin uygulanarak kiracı tarafından yapılacak büfenin ihale yöntemiyle 10 yıllığına kiralanması  talebi ile ilgili raporu.

1/5-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında Belediye Hizmet Alanında (Yurt Alanı) kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Ertuğrul Mahallesi, 1027 ada, 14 parsel sayılı taşınmazda Belediyemizce onaylı imar planı doğrultusunda yurt tesisleri olarak hazırlanan mimari avan projeye göre inşaatın yapılması ve işletmeye yönelik gerekli izinlerin ilgili birimlerden alınması kaydıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden 25 yıl süreli üst hakkı tesisi kurulması için ihaleye çıkarılması talebi ile ilgili raporu.

1/6-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Batıkent  Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4415 ada, 3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/7-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planı'nda Park Alanı olarak ayrılmış olan, ancak halihazırda yol olarak kullanılan Esentepe Mahallesi Akarsu Sokak’ın taşıt yolu olarak Mudanya Yoluna bağlanmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/8-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisi'nin 06.03.2017 tarih ve 332 sayılı kararı ile uygun bulunarak, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.03.2017 tarih ve 735 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliği mahkeme tarafından kısmen iptal edilmiş olup, bu doğrultuda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili raporu.

1/9-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planında konut alanında bulunan 6247 ve 6248 adalarda Altyapı Bandı ayrılması yönünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/10-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Demirci Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait ve imar planında ''Sağlık Ocağı Alanında'' kalan 3387 Ad,a 2 Parsel sayılı 718,20 m2.lik yüzölçümlü taşınmazın ''Sağlıklı Hayat Merkezi'' yapılmak üzere tahsisi talebi ile ilgili raporu.

 

 

  Turgay ERDEM

Belediye Başkan V.

 


 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler