Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 09/ARALIK/2019 Pazartesi günü saat 17:00’de yapacağı 2019/2024 Seçim döneminin 9 uncu toplantısının 2.Birleşimine  ait gündemdir.

1-04.12.2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNDEN KALAN EVRAKLAR:

1/1-(1. Birleşimin 4/3. maddesi) Özel Kalem Müdürlüğü’nün,  20–22 Eylül 2019 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ziyaret kapsamında hazırlanmış teknik gezi raporu ile ilgili yazısı.

2-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-Plan Program ve Bütçe Komisyonunun,  2019 yılı maliyeti esas alınarak  hazırlanan  “2020 Yılı Tam Maliyet Esaslı Evsel Katı Atık Toplama Tarifesi” ile ilgili raporu.

2/2-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan 2583 ada 1 sayılı parsel, 2594 ada 1 sayılı  parsel,   4138 ada 1 ve 3 sayılı  parseller, 4211 ada 2 sayılı  parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

2/3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediye Meclisinin 04.07.2012 gün ve 52 sayılı kararı ile kabul edilerek,  Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 27.09.2012 tarih ve 907 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği mahkeme tarafından iptal edilmiş olup, konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

2/4-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Belediyesine ait Konak Mahallesi, Orhaneli Yolu Üzeri No:30/1 adresinde, 582 ada doğusunda  krokide işaretli alanda bulunan kafeterya/restoranın müştemilat ve sundurmaları ile birlikte Belediye Meclisi tarafından aylık kira bedelinin belirlenerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi uyarınca 10 yıllığına kiralaması talebi ile ilgili raporu.

 

 

 

  Turgay ERDEM

  Belediye Başkanı

 

 


 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler