Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 07/EKİM/2019 Pazartesi günü saat 17:00’de yapacağı 2019/2024 Seçim döneminin 6 ncı toplantısının 2.Birleşimine  ait gündemdir.

 1-KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

1/1-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun Nilüfer Belediyesine ait  listedeki 46 adet değişik ebatlarda toplam 464.012,40 m2 arazilerin tarımsal üretim yapmak amacıyla ihale edilmek üzere Nilüfer Belediye Başkanı Turgay ERDEM’e yetki verilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/2-Plan Program ve Bütçe Komisyonunun, Nilüfer Belediyesi ile 23 Nisan Mahallesi Kadın Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği arasında imza edilen ortak hizmet projesinin kabulü talebi ile ilgili raporu.

1/3-Plan Program ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Kayapa Sanayi Bölgesi Uygulama İmar Planı dahilinde kalan Kayapa/İstiklal Mahallesi, 6217 Ada, 1 parsel sayılı 5.660,88 m2.lik ''Arsa'' daki Belediyemize ait 1.691,19 m2.lik 239/800 hissenin 4562 Sayılı OSB Kanunun 4. maddesine göre Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ne satışı talebi ile ilgili raporu.

1/4-Plan Program ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan tasarrufu Belediyemize ait 2549 ada, 1 sayılı parsel üzerindeki yaklaşık 27000 m² lik alan içinde hazırlanan ekli avan projenin (binicilik manej tesisleri vs.) yapılması kaydıyla söz konusu alanın  10 yıllığına kiralanması talebi ile ilgili raporu.

1/5-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun Belediyemiz mülklerinde bulunan kiracıların kira sözleşme süresi sonunda kiracılıkları sonlandırılmayıp sözleşmeleri birer yıl uzatılan ve 6098 Sayılı TBK’nın 347. Maddesi kapsamına giren kiracıların, kira bedellerinin sözleşme ve günün koşullarına göre güncellenerek sözleşmelerinin yenilenmesi talebi ile ilgili raporu.

1/6-Plan Program ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun 08.10.2018 tarih ve 1030 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek Mülkiyeti Nilüfer Belediyesine ait Cumhuriyet Mahallesi, 1342 ada, 3 parselde yer alan kültürel amaçlı tesisin kullanılır hale getirilmesi için hazırlanan tadilat projesine göre tadilatlarının tamamının yüklenici tarafından yapılarak tesisin  belirtilen şartlarda kullanılması kaydıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden meclis tarafından belirlenecek süre ve aylık kullanım bedeli üzerinden üst hakkı tesisi ihalesinin yapılması  talebi ile ilgili raporu.

1/7-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1/1000 Ölçekli Balat Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında Park Alanında yer alan ve mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait olan, 4115 ada, 4 sayılı parsel ve 4211 adada Kapalı Spor Alanı’nda kalan alana ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/8-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1/1000 Ölçekli Doğanköy Uygulama İmar Planına ilişkin  uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu.

1/9-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1/1000 Ölçekli Görükle Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde kalan  H21c.02b.4c pafta, Dumlupınar Mahallesi Altınbaşak Cad. ile Çağdaş Cad. kesişiminde bulunan park parselinde proje çalışması yapılacağından, söz konusu proje alanının büyütülmesi için uygulama imar planı değişikliği yapılması  talebi ile ilgili raporu.

1/10-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1/1000 Ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı dahilinde Özel Proje Alanı (ÖPA)’nda yer alan 6516 ada, 3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/11-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1/1000 Ölçekli Ataevler Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 1453 ada, 3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/12-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1/1000 Ölçekli Batıkent Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 4613 ada,  3 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.

1/13-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1/1000 Ölçekli Gümüştepe Uygulama İmar Planı dahilinde kalan 7294 ada, 1 sayılı parselde uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.Turgay ERDEM

Belediye Başkanı

                                                   • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler