Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603


Meclis Gündemi

 

Nilüfer Belediye Meclisinin 18/MAYIS/2017 Perşembe günü saat 18:00’de yapacağı 2014/2019 Seçim döneminin 43 üncü, 1 inci olağanüstü toplantısına ait gündemdir.


1-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ:
1/1-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 1/1000 Ölçekli Kayapa Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında mülkiyeti Hazineye ait 4109, 4128 ve 4167 nolu parsellerin bulunduğu bölgede 12.09.1997 tarih ve 39 sayılı Kayapa Belediye Encümen Kararı ile onaylanan 3194 Sayılı Kanunun 18. madde uygulaması, mahkeme kararı ile iptal edilmiş ve karar Danıştay’ca onaylanarak kesinleşmiş olup, konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.
1/2-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında mülkiyeti Hazineye ait 3207, 3227, 3466, 3982, 3984, 4001, 4006, 4016, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122 ve 4123 nolu parsellerin bulunduğu bölgede 25.12.1996 tarih ve 60 sayılı Kayapa Belediye Encümen Kararı ile onaylanan 3194 Sayılı Kanunun 18. madde uygulaması, mahkeme kararı ile iptal edilmiş ve karar Danıştay’ca onaylanarak kesinleşmiş olup, konunun değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı.

                                                                                                                                                              Mustafa BOZBEY
                                                                                                                                                              Belediye Başkanı
 

 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler