Nilufer Belediyesi Telefonu 444 1603

EFQM Çalışmaları

Google+ ile paylaş

YEREL YÖNETİMLERDE BİR İLK: EFQM başarı ödülü Nilüfer’in

 

Avrupa’daki kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğini sağlayabilmek için itici güç olmak amacıyla yola çıkan Avrupa Kalite Vakfı’nın (EFQM) her yıl düzenlediği Avrupa Mükemmellik Ödülü çerçevesinde verilen “Vatandaşlar için değer katma” kategorisinde "Başarı Ödülü"nün sahibi bu yıl Nilüfer Belediyesi oldu.


 

  “Önce insan” ilkesi ile kurumsallaşma konusunda sürdürülebilir bir gelişme ortaya koyan Nilüfer Belediyesi’nin mükemmellik yolculuğu 2000’li yıllarda başlamıştır. EFQM Mükemmellik Modeli’ni Türkiye’de ilk uygulayan Belediye olan Nilüfer Belediyesi, Dünyada ve Türkiye’de EFQM Mükemmellik Ödülünü alan ilk yerel yönetim kurumu olarak da tarihe not düşmüştür


Yerel Yönetimler de EFQM Mükemmellik Modeli

 

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) sektör, büyüklük, yapı, ya da gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğe ulaşmalarını teşvik etmek üzere bir yönetim sistemi kurmaları gereğini vurgulamaktadır.

 

Bu amaçla oluşturulan Mükemmellik Modeli, kuruluşlara mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren, iyileştirmeye açık alanlarını saptamalarını sağlayan ve uygun çözümlere ulaşabilmek için belli bir yaklaşımın kullanılmasını öneren bir araçtır.

 

Daha çok özel sektörde uygulanan bu modelin, bir yerel yönetim kuruluşu olan Nilüfer Belediyesi’nde kurumsallaşma adına çok önemli etkileri olmuştur. Model, stratejik bir değerlendirme mekanizması olarak kullanılmakta olup ve organizasyona farklı tarafların gözüyle bakılmasını sağlayarak, hem yaklaşımı hem de uygulamayı irdelemektedir. Ayrıca Avrupa genelinde kabul görmüş kriterlerin kullanılması ile benzer veya farklı nitelikteki başka kuruluşlar ile karşılaştırma yapılmasını sağlamaktadır.

 


 

Mükemmellik Modeli 9 ana kriter üzerine kurulmuş bir modeldir. Bu kriterlerden 5’i “Girdi” kriterlerini, 4’ü ise “Sonuç” kriterlerini oluşturur. Girdi Kriterleri bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri içerir, Sonuç kriterleri ise o kuruluşun neler gerçekleştirdiğini gösterir. Model sürekli yaptığın işi iyileştirmeye odaklanmıştır. Bu modele göre değerlendirilen kurum ve kuruluşlar aldıkları puan üzerinden ödüllendirilir.

 

 

Nilüfer Belediyesi ve EFQM Mükemmellik Modeli

 

2003 Ulusal Kalite Ödülü-Mükemmellikte Yetkinlik

2004 EFQM Avrupa Yerel ve Bölgesel Kamu Yönetimi Jüri Özel Ödülü

2006 Ulusal Kalite Ödülü- Başarı Ödülü

2008 Avrupa Mükemmellik Ödülü-Finalistlik

2012 Avrupa Mükemmellik Ödülü-Finalistlik

2013 Avrupa Mükemmellik Ödülü –Başarı Ödülü (Vatandaşlar için değer katma)

 

Nilüfer Belediyesinin “önce insan” temel ilkesiyle ve toplumun daha geniş kesiminin fayda sağlamasına yönelik sunduğu hizmetleri, aldığı ödüller ile onurlandırılmıştır. Bu süreçte temel amaç sadece ödül almak değil ödül sürecinin kuruma kattıkları da Nilüfer Belediyesi’nde bir sonraki atılacak adım için önemsenmiştir.

 

Ödül başvurularının kurum içerisinde yarattığı motivasyon, odaklanmışlık ve bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirme sürecinden sonra verilen kurumun güçlü yanları ve iyileştirmeye açık alanlarının tanımlandığı geri bildirim raporlarının, Nilüfer Belediye’sinin mükemmellik yolculuğuna önemli katkılarda bulunmaktadır.

 

Nilüfer Belediyesi bu model ile mevzuatın önünde olmaya, mevzuatta talep edilenlerden daha iyi faaliyetleri ve sistemleri tasarlamaya odaklanmıştır. Bu model ile kurumda yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

 

Süreçlerle Yönetim Modeli

 

Mükemmellik Modeli ile Nilüfer Belediyesi’nde Kurumsal stratejilerin, yani stratejik planın ilgili tüm alanlara ve çalışanlara yayılımı için yararlanılan süreç yönetimi anlayışı sayesinde faaliyetlerin hem sadeleştirilmesi, ölçülebilmesi hem de paydaş odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışı hayata geçirilebilmiştir. Yönetim ekibinin ve 54 kişinin katılımı ile dört aydan fazla süren çalıştaylarla yeni  “Süreç Yönetim Modeli” oluşturulmuş, süreç yapısı sadeleştirilerek 31 ana süreç 16’ya indirilmiştir. Süreç yapısı yönetim, hizmet, destek olmak üzere üçe ayrılmış olup stratejik plan ve organizasyon yapısı da bu süreç yapısı ile uyumlu hale getirilmiştir. Süreç yönetiminin önemli bir adımı da süreçlerin performansının izlenmesi yani yapılan her faaliyetin daha az kaynak ile daha verimli olarak gerçekleştirmesinin takibidir. Nilüfer Belediyesi süreçlerinin başarısını bilgisayar ortamında takip etmektedir.

 

Mahalle Komiteleri

 

Tüm paydaşların karar süreçlerine katılımı sağlamak ve daha demokratik bir yönetim amacıyla ilgili süreçlerde “Mahalle Komiteleri” adım olarak eklenmiş ve yerel katılımı iş yapış biçiminde de sistematik hale getirmiştir. Nilüfer Belediyesi’nin bu çalışması yerel demokrasiyi güçlendirmek adına yönetim anlayışında da devrim niteliğini taşımaktır.

 

Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi

 

Nilüfer Belediyesi’nde çalışanların kurumsal hedeflere katkısını ve bireysel yetkinliklerini ölçen ve performansını değerlendirmek için geliştirilen “Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi” ile Kurum stratejilerinde yer alan hedeflerin çalışanlara kadar indirgenmesi sağlanmıştır. Çalışanların sahip olması gereken davranışsal özellikler, yani yetkinlikler de bu sistemle tanımlanmıştır.

 

Öneri Sistemi

 

İnsan Kaynakları alanındaki iyi uygulamalardan biri olan Öneri Sistemi” de bu süreçte yeniden ele alınarak, gözden geçirilmiş ve iyileştirilmiştir. Bu iyileştirmeler sayesinde hem çalışanların sisteme katılım oranları, hem uygulanabilir öneri sayıları artmış hem de önerilerin daha kısa zamanda değerlendirilmesi, uygulanabilmesi sağlanmıştır.


 

Tanıma Takdir ve Ödüllendirme Sistemi

 

Nilüfer Belediyesi’nde mükemmellik modeli ile yapılan çalışmalardan biri de “Tanıma Takdir ve Ödüllendirme Sistemi”dir. Bu sistem ile çalışanların hem işe katkılarından, hem başarılarından hem de kuruma bağlılıklarından dolayı tanıyıp takdir edilmesi sağlanarak kuruma bağlılık ve katılım oranlarında önemli bir artış sağlanmıştır.

 

Nilüfer Belediyesi Modeli kullanarak ne gibi sonuçlar elde etti

 

EFQM Mükemmellik Modeli, vatandaşlar başta olmak üzere tüm paydaşların beklentilerine daha iyi odaklanmayı sağlayan bir çerçeve oluşturmaktadır. Modelin uygulanmaya başlandığı günden bugüne kadar bir yerel yönetim kuruluşunun en temel performans göstergelerinden biri olan vatandaş memnuniyetinde gözle görülür bir artış olmuştur. Önemli artış söz konusu olan diğer sonuçlardan bir kaçı da şu şekildedir:

 

-        Çalışan Memnuniyeti

-        Personelin Verdiği öneri Sayısı

-        Personelin Verdiği Önerilerin Uygulanma Oranı

-        Üniversite Mezunu Personel Oranı

-        Katılım ve Bağlılık

-        Nilüfer’de Yaşamaktan Memnuniyet

-        Protokol İmzalanan Kent Sayısı

-        Belediye Gelir Bütçesi

-        Belediye Gider Bütçesi

-        Belediye Gider Bütçesi – Yatırım Miktarı

-        Kişi Başına Düşen Yatırım Miktarı

 

 


 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • EFQM Çalışmaları
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler
 • Sizden Gelenler
  Sizden Gelenler

İlginizi Çekebilir