BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

 

BURSA NİLÜFER  BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                                                                                         

Banka Promosyonu İhale Numarası

 2021/1

1-Kurumun Adı

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

A) Adresi

İhsaniye Mah., Nilüfer Cumhuriyet Meydanı, No:2 A/ 2 B Blok, 16130 Nilüfer-Bursa

B) Telefon ve Faks Numarası

(224) 444 16 03 (dah.1401-1411-1412-1513) –                    faks: (224) 295 95 15

C) Elektronik Posta Adresi

banukoseoglu@nilufer.bel.tr  ferhatyetis@nilufer.bel.tr

D) web Adresi

www.nilufer.bel.tr

2-İhale Konusu

Nilüfer Belediyesi Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

4734 S. Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve devamında Açık Artırma Usulü

4-Belediyede Çalışan Personel Sayısı

526 personel       

5-Kurumun Aylık Yaklaşık Nakit Akışı

*******00 TL*12 =*******,00 TL yıllık

 

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

Nilüfer Belediyesi 2.Kat, İhale Salonu 

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

10/12/2021 Cuma günü, saat 10:00

8-İhale İlanı Tarihi

26/11/2021 Cuma günü

         23/11/2021 tarihinde görevlendirilmiş olan Banka Promosyonu İhale Komisyonumuz : 26/11/2021 Pazartesi günü saat 10:00’da yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterleri ve şartnameyi hazırlayarak ilgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

BANKA PROMOSYON İHALESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER :

1- Banka Promosyon İhalesi, ekte yer alan şartnamede belirtilen hususlar esas alınarak yapılacaktır.

2- Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.nilufer.bel.tr adresinde görülebilir.

3- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif kapalı zarf ve devamında açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

4- Örneğine uygun olarak doldurulacak Banka Yetkilisi Mektubu (Ek:1) ile birlikte Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu (Ek:2) zarfın içinde teslim edilecektir.

5- Teklifler, en geç 10/12/2021 Cuma günü, saat 10:00’a kadar Nilüfer Belediyesi Toplantı Salonuna ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından zarfın içerisinde getirilerek komisyona teslim edilecektir.

6- Zarflar, komisyon ve banka yetkililerinin huzurunda açılarak teklifler hazır bulunanlara duyurulacaktır.

7- İhaleye iştirak eden ve teklifi geçerli olan bankalardan en yüksek teklifi veren ilk 5 (beş) bankadan sözlü  teklif alınmaya başlanacaktır. Düşük teklif vermiş olan bankalar da, talep etmeleri halinde, açık artırmaya katılabileceklerdir.

8- Bankalar, talep etmeleri halinde açık artırmanın herhangi bir turunda ihaleden çekilebileceklerdir.

9- Açık artırma toplam turlar üzerinden yapılacak, turlarda komisyon azami artırma aralığını belirleyebilir. 

10- Açık artırma, bir banka kalana kadar devam edecek ve toplam promosyon tutarını en yüksek veren banka ile ikinci bankanın vermiş oldukları son teklifler tekrar yazılı olarak istenecektir (Ek: 2).

 

                                                 BANKA  PROMOSYON  KOMİSYONU

 

Adem Vural           Hatice İlgi                    Nebiye Çavuş               Halil Durmuş           Hüseyin Cengiz                                                                                                                                           Başkan Yrd.       Mali Hizm.Md.V.     İns.Kayn.ve Eğit.Md. V.      Memur Sen.Tems.   İşçi Sendika Tems.

                           (Harcama Yetk.)

 

Ekler :

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği (Ek:1)

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Örneği (Ek:2)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

EK: 1

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ  MEKTUBU ……………………………………………..BANKASI

 

                                                                                                                                 …/…/2021

Banka Promosyonu İhale Numarası

2021/1

1-Bankanın Adı

 

 

A) Adresi

 

 

B) Telefon ve Faks Numarası

 

C) Elektronik Posta Adresi

 

D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No’su

 

2-İhale Konusu

Nilüfer Belediyesi Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

4734 S. KanunaTabi Olmayan Kapalı Zarf ve devamında Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

526 personel

5-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

10/12/2021 Cuma günü, saat 10:00

 

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

1-…………………………………….Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka Promosyon ihalesine başvurmaktayız.

 

2-Aşağıdaki isim ve imzalar Bankamız adına hareket etmeye tam yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her detayı ile doğru olduğunu bildiririz.

 

Sıra

Adı ve Soyadı

Bankadaki Görevi

İmzası

1.yetkili

 

 

 

 

2.yetkili

 

 

 

 

3.yetkili

 

 

 

 

 

               Adı SOYADI

 

……………..Bankası Yetkilisi

 

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: 2

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

                                 BANKA PROMOSYON İHALESİ  TEKLİF MEKTUBU

……………………………………………..BANKASI                

KONU  :

Başkanlığınızda görevli personelin aylık ve ücretlerinin ödenmesine karşılık verilecek Bankacılık hizmetleri ve bütçe dağıtılmasına ilişkin teklifimiz.

Banka Promosyonu İhale Numarası

2021/1

1-Bankanın Adı

 

 

A) Adresi

 

 

B) Telefon ve Faks Numarası

 

C) Elektronik Posta Adresi

 

D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu

 

2-İhale Konusu

Nilüfer Belediyesi Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

4734 S. Kanuna Tabi Olmayan Kapalı Zarf ve devamında Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

526 personel

5-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

10/12/2021 Cuma günü, saat 10:00

10/12/2021 Cuma günü, saat 10:00 da ihalesi yapılacak olan Nilüfer Belediye Başkanlığı  Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname ve eki belgeler tarafımızdan  okunmuş, incelenmiş, anlaşılmış ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak başvuruda bulunduğumuzu beyan ediyoruz.  İhaleye ilişkin olarak aşağıda  sunmuş olduğumuz teklifimizin kabulünü arz ederiz.

 

            1) 3 (üç) yıl için ve hiçbir kesinti yapılmaksızın Kişi Başı Bir Defada Peşin  …………….…… TL (Toplam Tutarda …………………………TL) olmak üzere promosyon ödemeyi;

 

           2) Ayrıca promosyon anlaşmasından sonra  belediyeye açıktan veya naklen ataması yapılan ( geldiği kurumda aynı süre için promosyon almadığını veya eksik aldığını belgelemesi durumunda) veya ücretsiz izinden dönen, askerlik görevini tamamlayıp işbaşı yapan, görevine iade edilen v.b. personellerin promosyonlarını da, göreve başlama tarihlerini baz alarak ve geriye kalan süreyi hesap ederek kişi başına verdiğimiz  promosyon tutarına orantılı olarak, başladığı tarihi izleyen aybaşında peşin olarak tek seferde ödemeyi; 

 

           3) Promosyon ödemesi yapıldıktan sonra belediyedeki görevinden herhangi bir nedenle (Nakil, Ücretsiz İzin, Askerlik, Emeklilik,Vefat v.b.) ayrılan  personelden veya belediyeden ödenmiş promosyonun iadesini talep etmemeyi;

 

Adı SOYADI

 

…………….Bankası Yetkilisi

 

 İmza

 

kabul ve taahhüt ederiz.

 

Saygılarımla.

 

 

 

 

 

Ek Bilgi Notu:

Bankamızın Yurtiçi  Şube sayısı   …….. ve ATM sayısı ……. ‘dır.

Bankamızın Bursa’da Şube sayısı ……. ve ATM sayısı …..….‘dır.

Bankamızın Nilüfer’de Şube sayısı …… ve ATM sayısı ……. ‘dır.

 

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BURSA NİLÜFER  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

GENEL BİLGİLER VE  ŞARTLAR

 

1-Belediyemizde 526 personel bulunmakta olup, ortalama aylık nakit akışı  (maaş, ücret, ilave tediye, ikramiye, fark ve tazminat ödemeleri ******,00 TL*12 =*******,00 TL yıllık  Ortalama aylık nakit akışı 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 bilgilerine göredir. Sözleşme süresince katsayı artışları ve toplu sözleşmeler gereği yapılacak artış tahminlerini içermemektedir. Yıllar itibarı ile personel ve nakit akışı sürekli artmaktadır. Ancak herhangi bir nedenle personel ve nakit akışındaki düşüşlerden belediye mesul tutulamaz.

 

2-En avantajlı teklifin belirlenmesinde: İhale Komisyonu ihale tekliflerinin değerlendirilmesinde, personelin izinli olduğu zamanlarda da işlem yapma ve para çekme konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın hizmet servis ağının bulunmasını 2. Önemli kriter olarak dikkate alabilecektir. Bu nedenle, en yüksek 2 (iki) teklifi verenler arasında yapacağı değerlendirilmesinde, daha yaygın ATM ve Şubesi bulunan bankayı tercih edip etmemekte serbesttir.

 

3- Komisyon ihale saatinden önce, gerekçesini belirterek, ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bankalarca herhangi bir hak talep edilemez.

 

BANKACILIK HİZMETLERİ VE MASRAFLAR

 

4-Belediye, normal durumlarda personelin maaşlarını, maaş ödeme gününden 2 (iki) iş günü önce  Bankada bulunan hesabına aktarır. Banka bu ödemeleri her ayın 15 inin başladığı gece saat 00:01’de personelin kullanımına hazır hale getirir. Ancak Maaş ödeme gününün hafta sonu veya resmi tatile  gelmesi durumunda maaş ödemelerinin 15’inde ödenmesi için bu süre beklenmeyecektir. Erken ödemelerin  (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alınan karar gereği ayın 15 inden önce yapılan ödemeler) zorunlu olduğu durumlarda da Banka bu hususu dikkate almak mecburiyetindedir.

Banka, Belediye personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri,  ödeme listesinin bankaya ulaştırıldığı  ve ödeme tutarının banka hesabına geçtiği  günü takip eden günün gece saat 00:01’de  personelin kullanımına hazır hale getirir.

 

 

 

5-Belediye her bir maaş ödeme döneminde, personele o dönem için yapılacak ödemelerin dökümünü içeren CD veya bankanın kendi sistemine uygun olarak istediği elektronik formattaki bilgileri, ödeme gününden en az 2 (iki) iş günü öncesi bankaya iletilecektir. Gönderilen datalarda tutarsızlık veya arıza olması halinde veya geç ulaştırılmasında Bankanın sorumluluğu olmayacak. Ancak, bankaca durum derhal Belediyeye bildirilerek sorunun en kısa sürede çözümü için katkı sağlanacak.

 

6-Anlaşma yapılan banka anlaşma süresince ; ATM kartı , ek kart ve kredi kartı verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Belediye veya personelden kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığı ile gerçekleştirilen (yurtdışı şubeleri dahil) havale ve EFT, hızlı para transferi(FAST) işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, komisyon ve her ne ad altında olursa olsun masraf almayacaktır. Personel, hesabındaki paranın tamamını Bankanın yurtiçi tüm şubelerinden hiçbir masraf ve komisyon ödemeden çekebilecek ve bu maksatla Banka konuyu yurt içindeki tüm şubelerine duyurarak herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecektir.

 

7- Personelin isteği dışında vadesiz maaş hesabına ek olarak her ne isimle olursa olsun fon/yatırım hesabı v.s. açılmayacak, kredi kartı ve otomatik ödeme talimatı personelin kendi talebi üzerine verilecektir.

 

8-Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince ve daha sonra elde ettiği personel bilgilerini bu şartname hükümleri dışında başka bir amaçla kullanamaz.

 

9-Banka Promosyon İhalesine katılacak bankaların Nilüfer İlçesi sınırları içerisinde en az 1 (bir) şubesinin bulunması gerekmektedir. Sözleşme tarihinde yok ise, sözleşme sonrasında bu şart yerine getirilecektir.

 

10- Banka her türlü ödemenin kolayca hesaplara aktarılmasını sağlamak için kullandığı sisteme uygun yazılımları ücretsiz olarak Belediyeye verecektir. Banka, ayda bir olmak üzere vadesiz hesap ve diğer ödemelere ilişkin hesap ekstre ve banka dekontlarını basılı bir şekilde iki suret olarak Belediye Muhasebe Birimine gönderecektir. 

 

PROMOSYON ÖDEMELERİ VE ANLAŞMADAN SONRAKİ PERSONEL HAREKETLERİ

 

11- Anlaşmanın süresi 3 yıldır (36 ay). Anlaşma yapılan banka,  teklif ettiği promosyonun tamamını ilk maaş ödemesi ile birlikte, hiçbir kesinti yapmaksızın, maaş alan tüm personelin hesaplarına eşit tutarda ve 1(bir) defada peşin olarak yatıracaktır. Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığını Banka 2 (iki) işgünü içerisinde Belediyeye yazılı olarak bildirecektir.

 

12- Banka; sözleşme imzalanmasından sonra belediyeye açıktan veya naklen ataması yapılan ( geldiği kurumda aynı süre için promosyon almadığını veya eksik aldığını belgelemesi durumunda) veya ücretsiz izinden dönen, askerlik görevini tamamlayıp işbaşı yapan, görevine iade edilen v.b. personellerin promosyonlarını da ayrıca göreve başlama tarihlerini baz alarak ve geriye kalan süreyi hesap ederek kişi başına verdiği promosyon tutarına orantılı olarak, başladığı tarihi izleyen aybaşında peşin olarak tek seferde ödeyecektir.

 

13- Banka, promosyon ödemesi yapıldıktan sonra belediyedeki görevinden herhangi bir nedenle (Nakil, Ücretsiz İzin, Askerlik, Emeklilik,Vefat v.b.) ayrılan  personelden veya belediyeden ödenmiş promosyonun iadesini talep edemez.

 

 

 

TEKLİFLERİN SUNULMASI,  DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROTOKOL

 

14- Promosyon ihalesine başvuru kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı/adresi, yetkili kişinin adı/imzası ile belediyenin adı bulunacaktır. Teklifler, ihale saatine kadar Komisyona teslim edilecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Kriterleri karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve tutanağa kaydedilecektir.

 

15-Teklif mektubunda promosyon olarak kişi başına ödenecek tutar ve toplam tutar (=personel sayısı*kişi başı) ayrı ayrı belirtilecektir. Bu teklifler ilk teklif olup, hazır bulunan istekliler huzurunda açıklanacaktır.

 

16-En yüksek teklifi veren  ilk 5 (beş) banka açık artırmaya davet edilecektir. Artırmaya katılmak isteyen ve  şartları sağlayan diğer bankalar da talep etmeleri halinde artırmaya katılabileceklerdir.

 

17-Açık artırma, çalışan 526 personele bir defada ödenecek olan toplam promosyon tutarı üzerinden yapılacak olup,  teklif edilmiş olan en yüksek fiyattan başlayacaktır. Tur aralarında kendi merkezleri ile görüşme yapabilmeleri için banka yetkililerine makul bir süre verilebilecektir.

 

18-Tekliflerinin değerlendirilmesinde belediye açısından en avantajlı teklif : Teklif vermekle şartnamede belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılan, promosyon olarak en iyi son 2 (iki) teklifi verenler arasında kalan ve  aynı zamanda servis ağı yaygınlığı komisyonca da uygun bulunan bankanın teklifidir.

 

19-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Bankaya komisyon kararı yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir.  Davetin tebliğ tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içinde Protokol imzalaması esastır. 36 (otuz altı) aylık ödeme süresi esas alınarak  protokol süresi 3 (üç) yıl olacaktır. Protokol, belediye adına Harcama Yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra Banka, sözleşmenin başlayacağı güne kadar tüm işlemleri hazır hale getirecektir.

 

CEZAİ HÜKÜMLER

 

20-Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

 

21-Anlaşmalı banka şartnamede belirtilen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak uyarılır ; ilk uyarıdan sonraki 6 ay içerisinde aynı konunun tekrarı halinde  sözleşme bedelinin ’u oranında ceza verilir ; 3.defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

 

22-Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Nilüfer Belediyesinin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Belediyenin mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Belediyeden herhangi bir hak talep edemez.

 

23-İtilaf halinde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

24-Anlaşma yapılan banka ile bankacılık hizmetleri sözleşmede belirtilecek tarihte başlayacaktır. Sözleşme süresi 36 (otuz altı) aylık ödeme süresi esas alınarak  3(üç) yıldır. Bu tarihe kadar yeni ihale sonuçlandırılmadıysa yeni ihale sonuçlanıncaya kadar sözleşme devam edecektir.

 

25-Protokolde yer almayan hususlarda bu şartnamede belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir.

 

26-Anlaşma yapılan bankanın herhangi bir sebepten dolayı 3 (üç) iş gün içinde protokol/sözleşme imzalamaması halinde, Komisyon en yüksek teklifi veren ikinci bankayı sözleşme yapmaya davet eder ve İkinci bankanın  vermiş olduğu en son teklif üzerinden protokol/sözleşme imzalanır.

 

27- Sözleşme imzalanan banka,  sözleşme ve eklerinden doğan tüm kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, KDV, resim ve harçları karşılamakla yükümlüdür.

 

…../…/2021                                    

 

 

   BANKA  PROMOSYON  KOMİSYONU

 

 

Adem Vural       Hatice İlgi              Nebiye Çavuş                     Halil Durmuş                 Hüseyin Cengiz

Başkan Yrd.      Mali Hizm.Md.V.      İns.Kayn.ve Eğit.Md. V        Memur Sen.Tems.          İşçi Sendika Tems.                                                                                                                                                                                    .         

                       (Harcama Yetk.)