METRUK YAPI İLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde (Değişik fıkra.04/07/2019 tarih ve 7181 sayılı kanunun 12 md.);

"Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen  süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hükmü getirilmiştir.

İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır.

Aşağıda listede bilgileri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını Belediyemiz "İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü" ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39.Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem yapılarak yıkımına başlanacağı ilanen duyurulur.

 

S.NO.

MAHALLE

ADA / PARSEL

MAL SAHİBİ

ADRES

1

Akçalar

0 / 3277

SALİH ŞENGÜL

Akçalar Mah. Cemiyet sok No.17

 

2

 

Atlas

 

105 / 54

SEVGİ SÖNMEZ-AHMET

SÖNMEZ-RIDVAN SÖNMEZ-MEDİHA KILIÇASLAN

 

Atlas mah. 1. Sok. Kapı No.9

3

Atlas

109 / 3

YAŞAR YILMAZ-MUAMMER AY-EMİNE CAKA-FERHUNDE YILDIZ

Atlas mah. 2. Sok. Kapı No:21

4

Atlas

101 / 559

İBRAHİM TURPÇU

Atlas mah. 2. Sok. Kapı No:14

 

5

 

B.Balıklı

 

0 / 1908

FERAT UĞUR-NECLA

ERTUĞRAL-KAFİYE KURNAZ-SAFİYE ÖZTAŞ-HÜSEYİN BEKİ-TALİP

UĞUR-İSMAİL CEBECİ

 

Büyük Balıklı Mah. 1. Şahin sok. Büyük Balıklı cd. No: Bila

 

6

 

Başköy

 

0 / 1592

MUSTAFA GÜNHAN-ASİYE DÖNMEZ-KAYA GÖRGÖZ-BAHADIR TANLAK-BANU KÖSEOĞLU-RECEP TANLAK

 

Başköy Mah. Cami Yanı No: Bila

 

 

7

 

 

Çatalağıl

 

 

0 / 1184

MUSTAFA SELÇUK-OSMAN SAMİ SELÇUK-BİLGİN ŞENGÜL-MUSTAFA ESAT SEKÇUK-HAMZA SELÇUK-İZZET CENGİZ SELÇUK-ŞERİFE HALİSE SELÇUK-BEDİA GONCA

SELÇUK-İZZETCAN ŞENGÜL

 

Çatalağıl Mah. Han deresi Mevkii No: 5/4

 

 

8

 

 

Çatalağıl

 

 

0 / 1184

MUSTAFA SELÇUK-OSMAN SAMİ SELÇUK-BİLGİN ŞENGÜL-MUSTAFA ESAT SEKÇUK-HAMZA SELÇUK-İZZET CENGİZ SELÇUK-ŞERİFE HALİSE SELÇUK-BEDİA GONCA

SELÇUK-İZZETCAN ŞENGÜL

 

Çatalağıl Mah. Han deresi Mevkii No: 5/7

 

 

9

 

 

Çatalağıl

 

 

0 / 1230

NAİME CEYLAN-SAMİ BAYİZİT-NURSEL LAÇİN-CEMİL BAYİZİT-MUNEVVER

ÖZ-NACİYE BAYİZİT-PERVİN ARI-ARZU KAYA-NAZLI BAYİZİT-MERAL AYDINLI

 

Çatalağıl Mah. Meydanı Cami Karşısı 3. Sk. No: Bila

 

10

 

Gökçe

 

7000 / 2

MEHMET ALİ ÖZCAN-CAFER ÖZCAN-SEVGİ ÖZCAN-AHMET ÖZCAN-MEHMET ÖZCAN-KADİR ÖZCAN-MALİYE HAZİNESİ

 

Gökçe Mah. 1. İsimsiz Cad. No:Bila

 

11

 

Görükle

 

5278 / 5

AYŞE ALBER-RECEP ALBER-RABİA ALBER-RECAİ ALBER

Görükle Belediye Sk. No: Bila

12

Görükle

5229 / 3

HASAN TÜLEK

Görükle Sakarya Mahallesi İkioluk Sok. No: Bila

13

Gümüştepe

3677 / 71

FATMA DEMİREL

Gümüştepe Mah. İpekyolu Sok. No.4/A

 

14

 

Güngören

 

118 / 1

 

NURULLAH ÇAKMAK

Güngören Mah. Harmanlı Cad. Kapı No:1

15

Güngören

118 / 1

NURULLAH ÇAKMAK

Güngören Mah. Harmanlı Caddesi Altı Kapı No:11

16

Güngören

120 / 8

İSMAİL BİLBEY

Güngören Mah. Sümbül Sk. Kapı No:8

17

Güngören

114 / 3

MURAT AYDOĞDU

Güngören Mah.Doğan Sevinç Sok. No:3

 

18

 

Korubaşı

 

108 / 12

GÜLSÜM YILDIRIM-ALİ

YILDIRIM-LÜTFİYE ŞAHİN-RECEP YILDIRIM-AYŞE ÖZDEMİR-KAZIM YILDIRIM-ENVER YILDIRIM

Korubaşı Mah. 11. Korubaşı Sk. No:5

19

M.ÇAVUŞ

4955 / 14

SALİ GÜNGÖR

Minareliçavuş Mah. Mira sok. No.18 kapı nolu evin karşısı

 

20

 

Özlüce

 

4821 / 5

MALİYE HAZİNESİ-MUSTAFA EFE-SEVİM AKKAYA-AYŞE

YILMAZ-ASİYE HAKER-NURİ EFE-ALİ EFE-REFİYE BAŞLI

 

Özlüce Mah. Öğren Sok. No: Bila

21

Özlüce

4839 / 3

MÜMİN ÖZER-ASİYE GÜREL

Özlüce Mah. Özden sok. No. 5

22

Özlüce

4808 / 7

YUSUF ÇOBAN-AHMET ÇOBAN-HASİBE ÇOBAN

Özlüce Mah. İslamkuyu Sk.

 

23

 

Yolçatı

0 / 2711

(Yeni:7662/6)

 

HAMZA ÖZMEN

 

Yolçatı Mah. 1. Nok. No. 20/3