METRUK YAPI İLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde (Değişik fıkra.04/07/2019 tarih ve 7181 sayılı kanunun 12 md.);

"Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hükmü getirilmiştir.

İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır.

Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde aşağıda listede bilgileri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını Belediyemiz "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü" ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39.Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem yapılarak yıkımına başlanacağı ilanen duyurulur.

 

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Mal Sahibi

Adres

1

Yolçatı

2711 parsel (7662/6)

Hamza Özmen

Yolçatı Mah. 1. sok. 2711 parsel No. 20/3

2

İhsaniye

2198 ada 6 parsel

Saniye Erol-Songül Erol

İhsaniye Mah. Şahin Sk. No:9

3

Atlas

101 ada 567 parsel

Ali ARGIN

Atlas Mah.  3. Sk.  No:3

4

Atlas

107 ada 14 parsel

Hacer DULAN

Atlas Mah.1. Sk.    No: Bila

5

Gökçe

7006 ada 3 parsel

Metin KURMUŞ-Maliye Hazinesi

Gökçe Mah. 1. Okul Sk. No:5/1

6

Gökçe

6997 ada 8 parsel

Bayram Eker-İbrahim Eker-İsmail Eker

Gökçe Mah.Tütüncüoğlu ve Kömürcü Sk. Kesişimi No:5/1

7

Özlüce

4836 ada 12 parsel

BEKİR AKKAYA- SEVİM AKKAYA -AYŞE KARKIN -HASAN AKKAYA- KAYA SERT -ŞADİYE GÖKKAYA- ŞAHİN AKKAYA- HAKAN AKKAYA- AYŞE KARKIN -EMİNE ÖZDEMİR -HASAN AKKAYA- KAYA SERT- ŞADİYE GÖKKAYA- EMİNE ÖZDEMİR- HAKAN AKKAYA- AYŞE KARKIN- SEVİM AKKAYA- SELİME AKKAYA -RABİYE AKKAYA- ŞAHİN AKKAYA- EMEL SERTKAYA- HÜSEYİN TEMEL- NURİYE ERDİNÇ- YASEMİN ERDİNÇ- SAMETTİN ERDİNÇ -ALAETTİN ERDİNÇ- OSMAN ERDİNÇ- HASAN ERDİNÇ -KAYA AKÇA -ŞEFİKA KAYMAZ- MUZAFFER ERDİNÇ -TAHSİN ERDİNÇ -SALİH ERDİNÇ -MÜMÜN ERDİNÇ- MAZLUM ERDİNÇ- FİRDEVS BURHAN- ŞABAN ERDİNÇ -AYNUR ZENGİN- HATİCE ALTIOK- YUSUF ERDİNÇ- ŞABAN ERDİNÇ -KIYMET BAYLAS -SALİH ERDİNÇ -GÜNNUR ÇITAK- NAZLI ÇELİK

Özlüce Mah. Özlüce Sk. No:4-4/1

8

İrfaniye

1596 parsel

Emine Ceylan-Ümmüş Üz-Ayşe Tahsin-
Emel Göktaş

İrfaniye Mah. 1. Güven Sk. No:13

9

Çalı

5871 ada 36 parsel

Zehra Sevim-Zehra Türe

Çalı Mah.Geyveli . Sk. No:Bila

10

Özlüce

4806 ada 14 parsel

Naciye ÇELİKBOZAN-Salim ÇELİZBOZAN-İrfan ÇELİKBOZAN-Sevim ÇELİKBOZAN-Mümin ÇELİKBOZAN

Özlüce Mah. Çiçek Cad. No:124

11

Özlüce

4802 ada 6 parsel

Naciye ÇELİKBOZAN-Salim ÇELİZBOZAN-İrfan ÇELİKBOZAN-Sevim ÇELİKBOZAN-Mümin ÇELİKBOZAN

Özlüce Mah. Güz Sk. No:Bila

12

Çalı

5876 ada 6 parsel

Burhan Şimşek-Hacer Şimşek-Aslı Yanbolluoğlu-Ahmet Şimşek-Gönül Köksal-Ali Yavuz-Mustafa Şimşek-Hayrünisa Okyay-Fatma Şimşek-Asiye Melek

Çalı Mah. 122. Sk. No:4  

13

Çalı

5874 ada 49 parsel

Süleyman TOPALOĞLU-Mustafa BONCUK-
Emnine ÇAĞINDA-Ayşe ÖNKİBAR-
Ayşe CANITEZ-Mehmet YENİ-
Fatma YARPUZ

Çalı Mah. Çamlık Cad.  No:19  

14

Yaylacık

7772 ada 9 parsel

Takyettin Taşdemir-Cazım Taşdemir

Yaylacık Mah. 30. Sk.No:4

15

İhsaniye

2090 ada 9 parsel

Sefer Kaya

İhsaniye Mah. Çimen Sk. No:17

16

Dağyenice

136 ada 54 parsel

Eyyüp Aktaş

Dağyenice Mah. 601. İsimsiz Sk. No:Bila

17

Çalı

5876 ada 2 parsel

Mehmet Ali BAYRAK-Nurigar KOYUN

Çalı Mh.Koşuyolu Cd. No:11

18

Karaman

273 ada  12 parsel

İsmail DURMAZ-Barışpark Kafe İşl. Ltd.Şti.

Karaman Mah. Başaran Sk. No:17

19

İrfaniye

1670 parsel

Zübeyde TURUNÇ

İrfaniye Mah. 1. Ayazma Cd.  No: Bila