METRUK YAPI İLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde (Değişik fıkra.04/07/2019 tarih ve 7181 sayılı kanunun 12 md.);

"Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hükmü getirilmiştir.

 İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır.

Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde aşağıda listede bilgileri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını Belediyemiz "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü" ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39.Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem yapılarak yıkımına başlanacağı ilanen duyurulur.

 

Sıra

No

Mahallesi

Ada/Parsel

Yapı Sahibi

Yapı Adresi

1

AKÇALAR

0/3154

AYŞE ŞERİF PINAR

Akçalar Mah. Kavak Cad. No:14-14A

2

 

GÖKÇEKÖY

 

7000/4

 RAMAZAN MERAL

Gökçeköy Mah. Gökçeköy Cad. No:Bila

3

 

KARACAOBA

 

0/1459

REFA YAKICI- MEHMET GÖRGÖZ- MUSTAFA GÖRGÖZ- ÖZGEN EREN

Karacaoba Mah. 7. Sk.

4

 

KARAMAN

 

216/5

TALİP DALKILIÇ

Karaman Mah. Bilgin Sk. No:20

5

 

KAYAPA

 

6109/5

NEBİYE ERGİN

Kayapa Mah. Okul Sk.

6

HASANAĞA

7059/6

ÖZGEN EREN- NURŞEN HİÇDURMAZ- SUZAN GÖKSAN- HASAN KIRAN- KIYMET SARSILMAZ- PINAR KIRAN- NEBAHAT TAŞAĞIL- FATMA KIRAN

 

 

Hasanağa Mah. Yokuş Sk.

 

7

TAHTALI

143/25

                                                       FATMA KIRAN- AHMET YILDIZ- HÜLYA   YILDIZ- BETÜL YURTSEVEN

 

 

Tahtalı Mah. Çiğdem Sk.

 

8

ÇALI

6455/2

 KANİYE ALTIN

Çalı Mah. 141. Sk. No:15

9

ÇALI

6454/5

 KUDRET GÖZLÜK-YAHYA SERHAN

Çalı Mah. Koşuyolu Cad. No:32

10

FETHİYE

1831/1

 CELAL ERDEM

Fethiye Mah. Pazar Sokak  No:Bila

11

GÜMÜŞTEPE

7358/3

 GÖKHAN HİLMİ ŞENTÜRK

Gümüştepe Mah. Nilüfer Cd. No:111 

12

İRFANİYE

0/1540

HALİL PAY-SEFER PAY-NEFİSE PAY-EMİNE AKBAŞ-AYNUR ALP-HÜSEYİN ALP-ALİ ALP-MURAT ALP-HÜSEYİN MAN

İrfaniye Mah. İrfaniye Cad. No:Bila

13

İRFANİYE

0/1555

ADEM ÇAKAL

İrfaniye Mah. İrfaniye Cad. No:Bila

14

KARACAOBA

0/1459

REFA YAKICI-ÖZGEN EREN-MUSTAFA GÖRGÖZ-MEHMET GÖRGÖZ

Karacaoba Mah. 7. Sk. No: Bila

15

KARAMAN

216/5

TALİP DALKILIÇ

Karaman Mah. Bilgin Sokak No:20

16

KONAK

801/1

İZZET İLMAN-KADİR İLMAN-AYNUR ZEYBEK-NAZİFE İLMAN-ADNAN GÜNEŞ-SEVİM ÖZ-AYŞE ERSOY-ARİF İLMAN-PARİS İNŞ. LTD.ŞTİ.

Konak Mah. Merkez Sk. No:Bila

17

YOLÇATI

7662/3

MUSTAFA GÜVEN-HÜLYA GÜVEN-MEHMET EMİN GÜVEN

Yolçatı Mah. 1. Sk. No:Bila

18

YOLÇATI

7667/3

İBRAHİM KOCA-NURTEN ATEŞ-CAHİT SAĞLAM-MERAL ÇİÇEK

Yolçatı Mah. 13. Sk. No:Bila

19

YOLÇATI

7613/1

HATİCE BİLBAY-FAHRİYE AKKUŞ-HASAN AKKUŞ-KENAN AKKUŞ-MAHMUT AKKUŞ-SİBEL ÖZTÜRK-SANİYE KÜNAN

Yolçatı Mah. Akasya  Sk. No:Bila

20

YOLÇATI

7669/1

 AHMET DAĞLIEMİRZADE DAĞLI

Yolçatı Mah. 12.  Sk. No:Bila

21

YOLÇATI

7669/4

ALİ ALTAY

Yolçatı Mah. 1.  Sk. No:Bila