NİLÜFER BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde (Değişik fıkra.04/07/2019 tarih ve 7181 sayılı kanunun 12 md.);

"Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen  süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hükmü getirilmiştir.

İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkmıştır.

Nilüfer İlçesi sınırları dahilinde aşağıda listede bilgileri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını Belediyemiz "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü" ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39.Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem yapılarak yıkımına başlanacağı ilanen duyurulur.

 

Sıra

No

Mahallesi

Ada/Parsel

Yapı Sahibi

Yapı Adresi

 

1

 

Altınşehir

 

2517 / 2

 

Hayri Serper-Ömer Serper-Mümin Serper - Tahir Serper

 

Altınşehir Mah. Uğur Mumcu Blv.No: Bila

2

Balat

4201 / 1

Saliha Rica – Aysel Batı- Yasemin

Demir-Nevrise Atış

Balat Mahallesi Hukuk Sk.

No:10

 

3

 

Demirci

 

3269 / 7

 

Emin ALA

 

Demirci Cd. No:129/1

 

4

 

Demirci

 

3264 / 51

 

Hasan Kutulu-Yakup Kutulu

 

Demirci Mah. Demirci Meydanı

5

Gökçeköy

7001 / 7

Hakime Durmuş-Emrullah Durmuş-Mustafa

Durmuş-Maliye Hazinesi

Gökçeköy Cad. No:Bila

 

6

 

Gölyazı

 

0 / 872

 

Emin Sevinç

 

Gölyazı Mahallesi 1. Sk. No:4/3

 

7

 

Görükle

 

5367 / 12

İskender Mantar-Hüseyin Mantar-Müzeyyen Mantar-Aygül Deniz-Fatma Baytekin-Hasan

Mantar-Aylin Sezen-Zeynep Mantar

 

Görükle Mah. Tüter Cad. No:7

8

Görükle

5231 / 7

Sabahattin Tomaç-Nejat Tomaç-Fatma

Günay-Sevim Bozdemir

Görükle Sakarya Mah.

Çağlayan Sk. No:36

 

 

9

 

 

Gümüştepe

 

 

4770 / 1

Ali Uzun-Mithat Varnalı-Mustafa

Gümüş-Mustafa Kınay-Hava Ezberci-Engin Bozkurt-Hüseyin Bozkurt-Ayhan

Ruhi-Süleyman Gürer-Vahap Engür-Şükrüye Palaz-İlhan ADANAÇ-Nesibe Demiral-Emin Adanaç-Mehmet Van-Kadir Çitil-Mehmet

Aydemir

 

 

Gümüştepe Mah. Orhaneliyolu Cd. No:295

 

10

 

İrfaniye

 

0 / 1699

Mehmet Ali Eren-Mustafa Eren( Hüseyin oğlu)-Sevil Çelen-Saniye Akbay-Mustafa

Eren (Recep Oğlu)

 

İrfaniye Mah. 1. Başak Cd.

11

Özlüce

4837 / 5

Erol Kuş-Cemile Kuş-Emine Günışık-Bilgin

Kuş-Nebiye Aykut-Serpil Sözer

Özlüce Mah. Özlem Sk. No:

Bial

 

12

 

Yaylacık

 

7241 / 8

 

Mustafa Taşkın-Seval Kumral

 

Yaylacık Mah. 17. Sk. No:6

 

13

 

Yaylacık

 

7178 / 5

 

Mehmet İçer

 

Yaylacık Mah. 52. Sk. No:9/3

 

14

 

Yaylacık

 

7235 / 10

 

Ali Derin-Göksel Çağril

 

Yaylacık Mah. 53. Sk. No:19/2

 

15

 

Çalı

 

6066 / 4

 

Ahmet Nuri KAFADAR

 

Çalı Mah. 108. Sk. No:5

 

16

 

Karacaoba

 

0 / 1514

 

Kayaali Güneş

 

Karacaoba Mah. 14. Sk. No:4/1

17

Çalı

5874 / 11

Seyit Adem Badem-Hasan Badem-Nilüfer

Turpçu

Çalı Mah. 190. Sk. No:15

 

18

 

Demirci

 

5148 / 4

Hatice Budak-Asiye Parlak-Ayser

Ayyıldız-Oğuzhan Ray-YM Dekorasyon İnş.Ltd.Şti.

Demirci Mah. Demirci Cad. No:42

 

19

 

Demirci

 

3269 / 16

 

Telat Mert

 

Demirci Mah. Dar Sk. No:28/A No: Bila

 

 

20

 

 

Konaklı

 

 

0 / 3067

Abdullah Sökmen-Akka Alp-Nurten

Temel-Ayten Çaylan-Hüsniye Toğrul-Osman Sökmen-Aysen Doruk-Hatice

Tarman-Rüstem Sökmen-Ergün Sökmen-Ayfem Parlakoğlu-Münevver Genç-Hasan Acar-İsmail Acar-Fuat

Acar-Feriha Aslan

 

 

Konaklı Mah. 20. Sk.No: Bila

21

Demirci

3296 ada park

alanı

Rafet ÖZTÜRK

Demirci Mah. Düş Sk.No: Bila