haber

Bozbey: ‘ Demokrasi basın özgürlüğüyle gerçekleşir’

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaptığı yazılı açıklamada demokrasinin gelişmesinde basının önemine dikkat çekerek, özgür basının önemini vurguladı.

Bozbey şunları kaydetti: “Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel öğelerinden olan basın, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi yönünden vazgeçilmez bir işleve sahiptir. Basın özgürlüğü , düşünce ve anlatım özgürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını sağlayan bir özgürlüktür. Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, kurumlarla bireyler arasında bilgi akışı sağlama, toplumun çıkarlarını koruma, özgür tartışma ortamı yaratarak toplumsal bilinci güçlendirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi yaşamsal sorumlulukları bulunan basın, bu yönüyle kamusal görev yapmaktadır. Basının toplumun sesi olma işlevini yerine getirebilmesi, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin kaldırılmasına, doğru, ilkeli, kişilik haklarına ve özel yaşama saygılı habercilik anlayışının benimsenmesine, her koşulda meslek etiğinin gözetilmesine bağlıdır. Özgür basın, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirebildiği, yansız haber akışı sağlayabildiği ölçüde, bireyin, çevresindeki olayları, gerçekleri ve sorunları kavramasını, toplumla ve dünyayla bütünleşmesini, toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasını kolaylaştırabilir. Basın, tüm bunların yanı sıra düşüncenin gelişmesine, kişiliğin oluşmasına, yaşamın tüm aşamalarında yetenek ve becerilerin elde edilmesine yardımcı olacak bilgileri iletmek işlevini de üstlenmiştir. Basının bu önemli işlevini yerine getirebilmesi, özgür çalışma ortamı sağlanmasının yanı sıra, meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması ve doğru, ilkeli, nesnel, kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının benimsenmesiyle olanaklıdır.

Basınımızın gelişimini sürdürebilmesi, evrensel ölçütlerde çalışabilmesi ve kamuoyunun sesi olma görevini başarıyla yerine getirebilmesi, basının çoğulcu yapısını koruyacak yasal düzenlemelerin yaşama geçirilmesi ve meslek çalışanlarının sosyal güvenlik ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesiyle olanaklıdır. Basın çalışanlarının kişisel çıkar gözetmeden, kamu yararını göz önünde bulundurarak, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemesi, basın organlarının asıl amaçlarının dışında kullanılmasının önlenmesi, basın özgürlüğünü ve dolayısıyla demokratik gelişmeyi sürekli kılacaktır. Bu nedenle de demokrasi basın özgürlüğüyle gerçekleşir. Basın çalışanlarının sorunlarının duyarlı yaklaşımlar ve gerekli yasal düzenlemelerle çözülmesi ve olumsuzlukların en aza indirilmesi umuduyla, düşünce suçu nedeniyle cezaevinde bulunan, zorunlu nedenlerden dolayı işsiz kalan ve halen zor şartlarda görev yapan tüm gazetecilerin  Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum.”