haber

Bozbey'den İmar Yasa Taslağı'na tepki

Kanun taslağını torba yasa içinde geçirmeye hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, düzenlemeyi akademik odalar, üniversiteler ve yerel yönetimlerin görüşlerini dikkate almadan, katılımcılıktan ve demokratik tartışmadan uzak bir şekilde hazırlamakla eleştiriliyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konu ile ilgili değerlendirmesinde “Yereli ilgilendiren planlar hükümetin kararına bırakılmamalı” dedi. 
Başkan Bozbey, taslağın yasalaşması halinde plan yapma ve onama yetkileri konusundaki yetki kargaşasının artarak devam edeceğini, tarım alanlarının sadece ilgili bakanlığın esas görüşüyle bile tarım dışı kullanıma açılabileceğini belirtti.

Taslakta, kaçak ve çarpık yapılaşmanın en önemli nedenlerinden biri olan, hisseli parsel satışlarını önleyecek bir hüküm bulunmadığını kaydeden Bozbey, ”Ne yazık ki; bu taslak, kentsel dönüşüm ve kırsal alanları ilgilendiren konularda da imar ve planlamayla ilgili sorunları ortadan kaldıracak bir yaklaşım ve düzenleme içermemektedir. Tarım alanları ve mera alanları bakanlığın insafına bırakılmaktadır,” dedi.

Yapı denetimi konusunda Türkiye’de henüz temeli olmayan bir sistemin uygulanmak istediğini ifade Bozbey, açıklamasına şöyle devam etti:
“Taslakta yapı denetim kuruluşlarına ilave olarak Batı ülkelerindeki gibi ‘teknik müşavirlik’ firmalarından bahsediliyor, ancak ülkemizde bu statüdeki proje ve denetim müellifi firmalar henüz kurulmamıştır. Taslakta, Batı ülkelerinde yaygın olarak kullanılan sosyal kültürel ve sportif yapılara ilave imar hakkı verilmesi gibi bir teşvik de yer almamaktadır. Bugün ülkemizde imar ve planlama ile ilgili yirmiden fazla yetkili kurum ve kuruluş var. Çağdaş belediyecilik ve planlama anlayışına uygun bir stratejik bakış açısı ve perspektifle hazırlanmadığı görülen taslak, kurumlar arasındaki yetki kargaşasını önleme konusunda bir düzenleme getirmediği gibi, planlama konusundaki yetkileri merkezde toplayan, bazı konularda da valiliklere veren bütünlükten yoksun parçacı anlayışı da aynen devam ettirmektedir. Biz çağdaş ve planlı kentler inşası için son derece önemli gördüğümüz imar yasa taslağının yasalaşmadan önce başta üniversiteler, belediyelerimiz ve ilgili meslek kuruluşlarınca kapalı kapılar arkasında değil, geniş katılımlı ve demokratik ortamlarda bütün boyutları ile ciddi olarak tartışılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.”

Başkan Bozbey, taslağın yasalaşmadan önce belediyelerden ve akademik çevrelerden de görüş alınmasını istedi. Bozbey “Biz çağdaş ve planlı kentler inşası için son derece önemli gördüğümüz imar yasa taslağının yasalaşmadan önce başta üniversiteler, belediyelerimiz ve ilgili meslek kuruluşlarınca kapalı kapılar arkasında değil  geniş katılımlı  ve demokratik ortamlarda bütün boyutları ile ciddi olarak tartışılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz,” diye konuştu.