haber

Bozbey’den “metropol alan” değerlendirmesi

Hükümet yerel yönetimlerde köklü değişiklikler için çalışmalarını sürdürürken, bu çerçevede gündeme gelen bazı ilçelerin bölünmesiyle ilgili düzenlemelere Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den tepki geldi.

Metropol alan sınırları çizilirken, optimal büyüklük ölçeğinin dikkate alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, bu alanların Ankara’da kapalı kapılar ardında, üstelik siyasi hesapların etkili olduğu bir şekilde değil, konusunda uzman yerel ve merkezi idare çalışanlarından oluşturulacak bir komisyon kurularak, batı ülkelerindeki uygulamaları da dikkate alan ciddi ve bilimsel çalışmalarla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu düzenlemenin Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarının 17 ilçeyi kapsayacak şekilde genişlemesini ve Nilüfer’in de bu çerçevede ikiye bölünmesi sonucunu ön gördüğünü anımsatan Başkan Bozbey, metropol alan sınırlandırmalarının optimumda kaldığı sürece yaşamın rahatladığını aktardı. Aksi halde başta doğa ve çevre olmak üzere sosyal ve teknik altyapı gibi pek çok sorunlar çıkacağının altını çizen Nilüfer Belediye Başkanı, bu noktada ölçütün, belirli kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacak nüfus ve alan ölçüsü olduğunu belirtti. Başkan Bozbey, günümüzde referans ülkelerde metropoliten alanın nüfusunun en az 500 bin kişi, yoğunluğunun en az kilometrekarede 1000 kişi, alanının en az 500 metrekare ve yarıçapının da 25 kilometrekarelik bir daire olarak tarif edildiğini kaydetti.

Metropoliten alan sınırlarının belirlenmesinde bölge içinde çalışan nüfus sayıları, çalışan nüfusun dokusu, günlük git-gel hareketleri gibi ölçütlerin de göz önünde tutulması gerektiğinin altını çizen Başkan Bozbey, alanında uzman kişiler tarafından metropol alanın belirlenmesi için ele alınması gereken tüm ölçütler dikkate alınarak yapılan çalışmalar ve ilgili yerel yönetimlerin görüşlerinin de alınmasının ardından, Bursa metropol sınırlarının belirlenmesinin daha gerçekçi olacağını savundu.

Söz konusu düzenleme çerçevesinde belediyelerde optimal nüfusun ne olması gerektiğinin de tartışma konusu olduğunu ifade eden Bozbey,  gelişmiş batı ülkelerindeki yaklaşımın küçük belediyeleri birleştirerek belediye nüfusunu artırıp, belediye sayısını azaltmak olduğunu aktardı.

Aynı şekilde büyükşehir bünyesindeki ilçe belediyelerinin de etkin ve verimli hizmet götürebilmeleri için optimum nüfusa kavuşmalarının önemine değinen Bozbey, “Bu belediyeler için batıda kabul edilmiş optimum nüfus standardı 250-300 bindir. Bu kriter kentimiz için de dikkate alındığında merkez ilçe belediyelerimizden Osmangazi ve Yıldırım’ın optimum nüfusun çok üzerinde olduğu Nilüfer ilçemizin ise bu sınırlar içerisinde kaldığı görülmektedir,” dedi.