haber

Bozbey: Yeşil alanlar konusunda dünya kentleriyle yarışıyoruz

Bozbey yönetmeliğe göre öngörülen kişi başına düşen yeşil alan miktarının 10 metre kare olduğunu hatırlatarak, bu oranın Nilüfer’de 12 metrekarenin üstünde olduğunu belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yaptığı açıklamada, Nilüfer’de  kişi  başına düşen yeşil alan miktarında da Türkiye  standartlarının üzerinde olduğuna dikkat çekerek, ilçenin  batı kentleriyle yarışacak düzeye geldiğini vurguladı. Bursa Büyükşehir kent merkezinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 4 buçuk metrekare olduğunu belirten Bozbey, Nilüfer’de bu oranın yaklaşık üç katına çıktığını belirtti.

iye kentlerine bakıldığında ise kişi başına düşen yeşil alan miktarlarınıürkn Ankara’da Başkan Bozbey şunları kaydetti: “İnsan yaşamı için diğer sosyal ve kültürel aktiviteler gibi yeşil alanlar da büyük önem taşımaktadır. Uluslararası sağlıklı çağdaş kent sıralamalarında  başlıca kriterlerden birisi de o kentteki yeşil ve sosyal donatı alanlarının  miktarıdır. Türkiye’de ise 3194 sayılı İmar kanunun, 02.09.1999 tarihli Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği’ne göre, bu oran kişi başına 10 metrekaredir. Buna rağmen ülkemiz kentlerinde insan başına düşen yeşil alan miktarları bu standartların çok altındadır. Türkiye kentlerine bakıldığında ise kişi başına düşen yeşil alan miktarlarının Ankara’da 2.3 metrekare, İstanbul’da 2.1 metrekare,  İzmir’de 2.8 metrekare oldukları görülmektedir. Bursa Büyükşehir kent merkezinde insan başına düşen yeşil alan miktarı 4 buçuk metrekaredir, Bu değerlerin yabancı ülke kentlerine oranla çok düşük olduğu söylenebilir. Dolayısıyla yaşam kalitesi anlamında da birçok olumsuzlukları beraberinde getirdiği açıktır.”

Nilüfer’de kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının 12.2 metrekare olduğunu söyleyen Bozbey, bu oranla dünya kentleriyle yarıştıklarını bildirdi. Bozbey şunları söyledi: “Nilüfer ilçemizde yönetmeliklerde öngörülen aktif yeşil alan miktarının üzerinde olup, 12. 2 metrekaredir. Bugün insan başına Stokholm’de 80 metrekare, Londra’da 65 metrekare, Zürih’de 60 metrekare, Frankfurt’da 40 metrekare, Rotterdam’da 38 metrekare, Lahey’de 21 metrekare, Kopenhag’da 18 metrekare, Berlin’de 15 metrekare , Hamburg’da 13 metrekare yeşil alan düşmektedir. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi Nilüfer İlçemiz birçok alanda olduğu gibi insan başına düşen yeşil alan miktarında da ülkemiz standartlarının üzerinde olup  batı kentleri ile  yarışacak düzeye gelmiştir. Kamusal yeşil alan, park ve bahçelerin, sosyal yaşama ve bireyin gelişimine katkısı göz önünde bulundurarak, bu alanların sayısında her geçen gün artış sağlanıyor. Bundan sonra da hedefimiz Nilüfer’i, yapacağımız yeni park ve yeşil alan  düzenlemeleri, ağaçlandırma, çim, orman ve piknik alanları ile yalnız ülkemiz standartlarının üzerine  değil uluslararası standartlara da taşımak olacaktır.”