haber

Çağdaş tango ve yeni türk kadını

Dr. Melin Levent Yuna konuşmasında, çağdaş tango ve modern kadını anlatarak, ‘Tango çok boyutludur ve insana dair pek çok şey içerir," dedi. Yuna çağdaş kadın kimliği ve bunun sembol olarak tango pratiğine yansıması, toplumsal cinsiyet kodlarının Tanzimat döneminden 2000’li yıllara, özellikle İstanbul’da nasıl değişikliğe uğradığını ve bunun da tango pratiğine nasıl yansıdığını anlattı.

Dr. Melin Levent Yuna Kimdir?

Dr. Melin Levent Yuna sosyolog ve antropologdur. Lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yaptı. Ardından Kültürel Antropoloji alanında doktorasını aldı Değişik alanlarda çalıştı. Trio Araştırma ve Tanıtım’da proje yöneticiliği, GFK’da saha yönetimi yaptı. Halen Yeditepe Antropoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Son dönemlerde Türkiye Yahudi Kimliği ve gençlik, tango, Türk kadın kimlik kurgusu üzerine makaleleri bulunmaktadır. Dr. Melin Levent Yuna 1997 yılından beri tango dans etmektedir.