haber

FUSILLI Projesi’nde ilk adım

Nilüfer Belediyesi’nin ortağı olduğu ve Avrupa Birliği HORİZON 2020 programından hibe almaya hak kazanan “Kentsel Gıda Sistemlerinin Yenilikçi Living Lab Uygulamalarına Dönüşümünün Güçlendirilmesi” (FUSILLI) projesi, çevrimiçi yapılan bir açılış toplantısı ile başladı.

İtalya, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg, Portekiz, Hırvatistan, Norveç, Ukrayna ve Yunanistan’dan 32 proje ortağının katılım gösterdiği toplantıda, 4 yıl sürecek proje faaliyetlerinin planlaması hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Yerel yönetim, teknoloji merkezi, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımcı olarak yer aldığı toplantıda, projeye Türkiye’den katılan tek yerel yönetim olan Nilüfer Belediyesi de bir sunum yaptı. Ar-Ge ve İnovasyon Büro Sorumlusu Umut Berker Sevilmiş yaptığı sunumla, Nilüfer Belediyesi’nin, Avrupa Birliği politikaları içerisinde yer alan kentsel gıda sistemleri konusundaki eylemlerini anlattı.

Proje ortaklarının kendini tanıttığı toplantıda, genel amacı sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı, adil ve düşük maliyetli gıda sistemlerine güvenli ve bütünsel bir geçiş süreci sağlamak, Avrupa Birliği FOOD 2030 politikalarının öncelikleri doğrultusunda uygulanabilir kentsel politikalar geliştirmek olan projeyle; tüketicilere, üretime ve gıda israfına yönelik teknoloji odaklı ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirileceği ifade edildi.