haber

İklim dostu Nilüfer için çalıştay düzenlendi

Sürdürülebilir ve iklim dostu bir kent için çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, Nilüfer ilçesi için Demir Enerji tarafından  hazırlanan İklim Eylem Planı’nı değerlendirmek amacıyla “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Uyum Çalıştayı” düzenledi. Çevrim içi olarak düzenlenen çalıştayda, kuraklık, aşırı yağışlar, taşkınlar ile kentsel ısı adası etkisi konularında, Nilüfer’in karşı karşıya olduğu tehditler ve alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Çalıştaya Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, ticaret ve sanayi odaları, BEBKA uzmanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi, UEDAŞ, Bursa Gaz, Bursa il Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, DSİ, ilgili akademik oda ve özel sektör temsilcileri, DOĞADER  ve Ekoder  gibi STK temsilcileri ile akademisyenler ve Nilüfer Belediyesi’nden ilgili müdürlük temsilcileri katıldı. Geniş katılımla gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yaptı.
Nilüfer ilçesi için çalışmaları devam eden İklim Eylem Planı çerçevesinde ilk aşamada, ilçe ve Nilüfer Belediyesi için kurumsal olarak farklı sektörlerde enerji ve karbon yoğunluklarının hesaplandığını ve Nilüfer için bir sera gazı envanterinin ortaya konulduğunu hatırlatan Başkan Erdem, bu envantere dair verilerin de paylaşılacağı çalıştay sonunda çıkacak projelerle  “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı”nın oluşturulacağını belirtti.
Başkan Erdem şöyle devam etti: “ Bu eylem planı, Nilüfer’deki sera gazı azaltım ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini içerecek. Plan tek bir sektör ya da etkinlik alanı ile sınırlı değil. Binalar, yenilenebilir enerji, ulaşım, tarım, biyoçeşitlilik, su yönetimi gibi birçok konuda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli faaliyetler sunulacak. Böylece ilçemizin 2030 yılına kadar belirlenen faaliyetlerle sera gazı azaltımı ve iklim değişikliğine uyum konusunda önemli adımlar atılmasına katkı sağlanacaktır. Kentin sera gazı salınımlarında düşüş sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi, kentteki tüm kurumların, tüm ekonomik aktörlerin katılacağı uzun soluklu bir süreci gerektiriyor. Bu eylem planının hayata geçirilmesi için, belediyemizin iç ve dış tüm paydaşlarının sağlıklı bir iletişim ve koordinasyon içinde olması gerekir” dedi.

Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek olan çalıştay katılımcıları, yeni envanter verileri ve son halini alacak “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı”nı kamuoyu ile paylaşacak.