haber

Kent kültürü ve kentlilik bilinci Nilüfer’de mercek altında

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, düzenlediği toplantılarla mahalle komiteleri üyelerini belediyecilik, şehircilik ve çevre sorunları hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Toplantıların bu haftaki ayağında Nilüfer Belediyesi Başkan Danışmanı Ziya Güney, kent kültürü ve kentlilik bilinci hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Köyden kente, doğudan batıdaki kentlere göçün eskisi kadar olmasa da devam ettiğini ifade eden Ziya Güney, “Batı bölgelerimizdeki diğer büyük kentlerimiz gibi Bursa’da da hızlı nüfus artışının getirdiği fiziksel altyapı yetersizliği, sosyal sistemlerin eksikliği ve manevi bağların güçsüzlüğü gibi çok ciddi teknik ve sosyal alt yapı problemler ile karşı karşıya kalınıyor. Bu konularda yerel yönetimlere de önemli görevler düşmektedir. Bunların başında da gençlik için spor, sinema, kütüphane, tiyatro, müzik gibi sosyal ve kültürel  tesislere öncelik ve ağırlık vermek diğer taraftan yeni toplumsal ve sosyal problemlere kurumsal çözümler üretmek gelmekte. Bizim yerel yönetim kültür ve geleneğimizde ise bu bilincin yeteri kadar geliştiğini söylemek mümkün olmadığı gibi kent kültürü ve kentlilik bilincinin ne olduğu dahi henüz tam olarak anlaşılamamıştır,” dedi.

Modern ve çağdaş bir kentin yalnız fiziki teknik alt yapıdan ibaret olmadığını dile getiren Ziya Güney, “Sosyal ve kültürel alt yapı da en az fiziki teknik alt yapı kadar önemlidir. Hatta batı ülkelerinde sosyal ve kültürel alt yapıya dayanmayan gelişmelerin kalıcı olamayacağına dair yaygın bir kanaat hakimdir. Bursa’da kent kültürü ve kentlilik bilincini, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek aidiyet duygusunu güçlendirip zenginleştirecek kent sosyolojisi çalışmaları ile derinlik kazandıracakları proje bir an önce hayata geçirilmelidir. Bursa’da bir anlamda sosyokültürel check-up yapılmalıdır. Böylesine ciddi akademik derinlik ve genişliği olan araştırmanın da hiç şüphesiz buna benzer çalışmaları yürütmüş, bu konularda tecrübe ve bilgi birikimine sahip profesyonel bir ekip tarafından yapılması gerekir,” diye konuştu.

Kent kültürü ve kentlilik bilinci için yapılması gerekenlerin altını çizen Güney, “Öncelikle gerek teknik ve sosyal altyapı gerekse kent kültürü ve hemşehrilik bilinci konularında  geçmişten geleceğe uzanan geniş bir perspektiften kısa, orta ve uzun vadeli yeni bir Bursa vizyonu, strateji ve politikaları belirlenmelidir. Bursa ve yakın çevresinin sanayi kenti olması durdurulmalı, kentimiz ileri teknoloji üreten araştırma, bilim, kültür, sanat, finans, ticaret, spor, turizm merkezi olmalıdır. Kent kültürü ve kentlilik bilinci projesi, belirlenecek yeni kimlik ve vizyonun öncelikli ayrılmaz bir etabını teşkil etmelidir. Bugün hızlı nüfus artışına ilaveten yeni metropol sınırların genişlemesi ile kentimizin hem fiziksel mekanı büyümüş hem nüfusu artmış hem de nüfusun sosyal ve kültürel yapısı önemli değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler 2014 yerel seçimler sonrasında 659 köyümüzün de mahalleye dönüşmesi, bütün ilçelerin metropol sınırlar içinde yer alması, belde belediyelerinin kalkması ile daha büyük önem kazanacaktır. Kentlilik bilinci son derece kapsamlı, sistemli ve uzun soluklu çabaları gerektirmektedir. Kent kültürü de mahalle kültürü ekseninde gelişir ve aidiyet duygusu mahalle köprüsü ile gerçekleşir. Bu sebeple sosyal dayanışma birimlerinin içinde mahalle mutlaka yer almalı, eski fonksiyonel yapısına kavuşturulmalı. Mahalle komitelerinin bu konuda da olumlu katkıları olacağına inanıyoruz,” diye kaydetti.

Hemşehri derneklerini de çalışmalara dahil ederek ortak kent kültürü ve bilincinin oluşmasında aktif katılımlarının sağlanması gerektiğini kaydeden Güney, Nilüfer Belediyesi’nin Balat’ta hayata geçireceği Anadolu Arastası projesinin bu amaca hizmet etmede önemli bir örnek olduğunu da sözlerine ekledi.


Toplantılar, 6 Haziran’da yeni Büyükşehir Yasası, metropolitan yönetimler, 13 Haziran’da imar ve planlama, kaçak ve çarpık yapılaşma, 20 Haziran’da İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ve Bursa’ya etkileri, 27 Haziran’da kentimizde afet ve deprem riskleri konu başlıkları ile Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde saat 18.30-20.00 arasında yapılmaya devam edecek.