haber

Mehmet H. Doğan Ödülü bu yıl Pınar Aka’nın

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödülü’nün sahibi belli oldu. Jüri, Pınar Aka’nın “Ses Anlam ve Mazi- Etkilerin Kavşağında Yahya Kemal Şiiri”  isimli yapıtını ödüle değer gördü.

 

Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi’nin, öncelikle Türkçe’de yayınlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek amacıyla bu yıl 6. kez düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü’nün sahibi belli oldu.
Asuman Susam, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Metin Celal, Nilay Özer, Orhan Alkaya ve Orhan Tekelioğlu’ndan oluşan Seçici Kurul, 1 Ocak 2021– 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yayınlanmış, Türkçe şiir eleştirisi, inceleme, araştırma kitapları ve aday olan Türkçe makaleleri değerlendirmeye aldı. Yarışmada bu yıl ilk kez, basılan kitapların yanı sıra isteyenler tezleriyle de başvuru yaptı.  10 eseri inceleyen Seçici Kurul, yaptığı son toplantıda ödüle değer görülen eseri belirledi. Bu yıl, jürinin ortak kararı ile Pınar Aka’nın İletişim yayınlarından çıkan çalışması “Ses Anlam ve Mazi- Etkilerin Kavşağında Yahya Kemal Şiiri” isimli yapıtı  ödüllendirdi.
Kurul, Aka’nın yapıtını, üzerine çok yazılmış ve çalışılmış bir şair olan Yahya Kemal’e ve şiirine yaklaşımındaki özgünlük ve yenilik, tezin kuruluşundaki tutarlılık, derinlik; şiir ve şairi kişisel ve kültürel olandan tarihsel ve evrensel olana geçişlerle  “oluş” kavramı odağından düşünüş; bireysel, kültürel, tarihsel değişim ve dönüşümlere ilişkin karşılaşmalarla sağlanan “edebi” sürekliliğe vurgu açısından ödüle değer gördü. Yapılan açıklamada eserin karşılaştırmalı edebiyat yöntemiyle zengin bir örneklem evreni ile metne taşıma, özel alana ilişkin bilgiyi bu sayede evrenselin alanına  aktarma; etkilenme, edebi ikizlik, edebi miras kavramlarına yeni kavramsallaştırmalarla yeniden bakma; kişisel tarihin kültürel tarihle birlikte bir şiir inşasının oluşumuna etkilerini gösterme açısından da değerlendirildiği ifade edildi.  Seçici Kurul kararında  “Pınar Aka, yapıtının tüm bu özellikleriyle odak şair Yahya Kemal’e ilişkin kavrayışı zenginleştirmesi kadar şiir-şair oluşa ilişkin farklı bir yöntem ve bakışı edebiyatımıza kazandırması açısından taşıdığı önem ile 2022 yılının Mehmet H. Doğan Ödülü’ne değer görülmüştür” ifadesine yer verildi.

Seçici Kurul, makale dalında oy birliği ile ödüle değer bir çalışma bulamadı. Mehmet H. Doğan Ödülü önümüzdeki günlerde düzenlenecek törende sahibine verilecek.