haber

Mutlukent Nilüfer’de muhtarlar da mutlu

Nilüfer Belediyesi muhtarların yıllardır çözülemeyen sorununa son verdi. Şubat Ayı Belediye Meclisi’nde alınan kararla Nilüfer Belediye sınırlarında yer alan köy ve mahalle muhtarlıklarının su, elektrik, doğalgaz gibi giderlerinin Belediye tarafından karşılanmasına oy birliğiyle karar verdi. Uygulama 30 Mart’a kadar devam edecek. 30 Mart’tan sonra ilçe sınırlarında bulunan köyler de mahalleye dönüşeceği için farklı bir süreç başlayacak. Bu tarihten sonra muhtarlık binaları Nilüfer Belediyesi Mahalle İletişim Merkezi’ne dönüşecek. Nüfusu beş bini aşan mahallelerde yer alan iletişim merkezlerinin bakım onarım dahil olmak üzere tüm genel giderleri karşılanacak; hem de merkezde  belediyenin tüm hizmetlerini yürütecek hem de muhtara yardımcı olacak belediye personeli  bulunacak.

Nüfusu beş binin altında bulunan mahallelerdeki muhtarların da genel giderleri yasaya uygun olarak karşılanacak.

Karar 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği alındı.

İlgili kanunda belediyelerin muhtarlıklara yapacağı yardım konusunda şöyle deniyor: “Belediyenin Kuruluşu ve Sınırları adlı ikinci bölümünün, Mahalle ve Yönetimi adlı 9.maddesinde; “Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır.”

Karar Şubat Ayı Meclis toplantısına katılan muhtarlar tarafından sevinçle karşılandı. Muhtarlar Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e böylesine önemli bir sorunun çözülmesi nedeniyle teşekkür etti.