haber

Nilüfer Belediyesi Bursa’da bir ilke daha imza atıyor

Enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve karbon salınımlarının azaltılması için Bursa’da bir ilke daha imza atmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi, Yenilenebilir Enerji Birimi'ni faaliyete geçiriyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan  Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni belediye hizmet binasında da rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanacağını belirtti. Başkan Bozbey açıklamasında şu satırlara yer verdi.

“Gerek belediyemizin yetki görev ve sorumluluk alanını etkileyen gerekse günümüzün çağdaş belediyecilik alanındaki gelişmelere paralel olarak belediyemiz bünyesinde yeni birimler kurulması konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar son aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

Bu birimlerden birisi de yenilebilir enerji konularında faaliyet gösterip bu konuda  yapılacak çalışmaları yürütüp yönlendirecek Yenilenebilir Enerji Birimi'dir.

Bu birimin en önemli görevlerinden birisi hiç şüphesiz belediye hizmetleri için kullanılan hizmet binalarımızda yenilenebilir enerjiden (güneş, rüzgar vs.) elde ettiğimiz enerjiyi enterkonnekte sisteme verip  mahsuplaşma yolu ile belediyemize ait hizmet binaları ve tesislerinde çok daha ucuz enerji kullanmaktır.

Bu maksatla Belediye başkanlığımız bünyesinde  gerek belediye binalarımız gerekse Nilüfer ilçemizdeki özel mülkiyete ait  konutlar için gerekli politika ve izlenecek stratejileri belirlemek ve uygulamalarını denetlemek üzere "Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu" teşkil edilecektir.

Hangi tür yenilenebilir enerji projesinin  seçileceği, enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve karbon salınımlarının azaltılması konularındaki nihai kararlar konunun uzmanlarından teşkil edilecek enerji yönetim kurulunca verilecek.

Daha sonra da belediyemizin yetkili organlarında görüşüldükten sonra enerji bürosu (birimi) tarafından uygulanacaktır. Nilüfer Belediyemiz birçok konuda olduğu gibi yenilenebilir enerji konusundaki çalışma ve projeleri ile de örnek ve öncü belediye olma özelliğini devam ettirecektir.”