haber

Nilüfer’de kadın dernekleri federasyona hazırlanıyor

Nilüfer Kent Konseyi tarafından desteklenen Nilüfer kadın dayanışma derneklerinin federasyon çatısı altında biraya gelmesi  için  çalışma başlatıldı. Kadın derneklerinin yöneticileri Dağyenice Kadın Kalkınma Derneği’nde düzenlenen toplantıya katılarak  konuya ilişkin bilgileri dinlediler ve görüşlerini açıkladılar. Toplantıya Nilüfer Belediyesi adına Meclis Üyeleri Aysel Okmuş, Pelin Sevgi, Basın Halkla İlişkiler Müdürü Pınar Yeşilçiçek Gürel, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Emel Helvacı, Konsey Üyesi İkbal Polat katıldı. Merkezi İstanbul’da bulunan Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı Yöneticileri de toplantıya katılarak sunum yaptılar. Toplantıda kadın derneklerinin işbirliği yaparak federasyon çatısı altında buluşmalarının getireceği yararlar anlatıldı, sağlıklı gelişim için sosyo- ekonomik şartlar değerlendirildi.