haber

Nilüfer’de kararlar mahallede alınıyor

Kentlilik olgusu ve kent sorunlarını sahiplenen bir toplumun ortaya çıkması amacıyla Türkiye’de ilk kez Nilüfer’de yaşama geçirilen Mahalle Komiteleri, demokrasi bilincinin tabana yayılması ve yerel yönetimlerde katılımcığı esas alan yaklaşımıyla yurttaşların kendi bölgelerinde yapılacaklar konusunda söz sahibi olmasına olanak tanıyor. Görükle’de de Kurtuluş Mahalle Komitesinin talebi üzerine, Nilüfer Belediyesi tarafından yatırım planına alınan park alanıyla ilgili karar gereği, öncelikle parkın yerinin belirlenmesi konusunda toplantı düzenlendi. Parkın yerinin belirlenmesi için mahalle sakinlerini toplayan Komite, daha sonraki süreçte ise parkın tasarım ilkelerini görüşmeye açacak.

Toplantının açılışında Mahalle Komiteleri’nin önemine değinen Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Şazi Çavuşoğlu, Nilüfer’de demokrasinin yerelden başladığını ifade etti. Çavuşoğlu, Nilüfer Belediyesi’nin yapacağı hizmeti bölge halkına sorarak Mahalle Komitesinin onayı doğrultusunda projeyi hayata geçirmek istemesinin de örnek bir davranış olduğunu kaydetti.

Nilüfer Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nden Şehir Plancısı Deniz Babacan da, bölgenin imar ve park alanları hakkında bilgi verdi. Bölgedeki yapılaşma ve yerleşim yoğunluğu hakkında açıklamalarda bulunan Babacan, imar planına göre park alanı olarak bırakılan alanların metrekareleri ve mevcut durumlarına da açıklık getirdi.

Konuşmaların ardından konu bölge sakinlerinin görüşüne açıldı. Diğer site bölgelerinde yeşil alan oranın daha fazla olduğunu, 270 hane olarak çok uzun zamandır belediyeden park için talepte bulunduklarını ifade eden SOYKOOP sakinleri, proje önceliğinin kendilerine verilmesini istedi. Mako Evleri, Doğal Sitesi ve Megaron sitelerinden toplantıya katılanlar ise parkın daha merkezi bir yerde yapılmasının adil olacağı görüşünü dile getirdi.

Toplantının sonunda, Nilüfer Kent Konseyi ve Görükle Kurtuluş Mahalle Komitesi’nin bölgede park ihtiyacı ve mevcut park alanlarının durumu hakkında bir analiz raporu çıkarması ve bunun ardından yer konusunda Mahalle Komitesi’nin belirleyici olmasına karar verildi.