haber

Nilüfer’deki uygulamalar dünyaya tanıtıldı

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, söz aldığı oturumda Nilüfer ölçeğinde gerçekleşen uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği’nin (UCLG) 4. Dünya Kongresi’ne yaklaşık 130 ülkeden 3 binden fazla yerel lider katıldı. UCLG üyesi olan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kongrenin 3. günü ‘Orta Ölçekli Kentlerin Finansmanı’ adlı panelde konuştu.

Orta ölçekli kentlerin küresel ve kentsel büyümenin büyük bir kısmını oluşturduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, “Orta ölçekli kentler, aynı zamanda ulusal ve uluslararası seviyede önemli bir role sahiptir. Bu kentler mali kaynaklara ulaşmada ve bu kaynakları  yönetmede birtakım zorluklarla karşılaşmaktadır. Ancak bu kentler sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı için, yenilikçi çözümler konusunda da yeterli potansiyele sahiptirler. Nilüfer ölçeğinde sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı için gerekli olan çalışmaları sürdürmekte ve projeler uygulamaktayız,” dedi.  

Kentlerin, artık ulus devletlerin mülki sınırlarını aşan etkilere sahip olduğunun altını çizen Başkan Bozbey, bu özellikle, kentlerin kararların alındığı yapılara dönüştüğünü ifade etti. Gelecekte, kentlerin etkinliklerinin daha da artacağını ifade eden Bozbey, “Burada ‘demokratik bir yapı’ oluşturulması zorunluluğunu dikkate almak gerekir. Dünyada demokrasi, yerel yönetimden başlayan katılımcı anlayış ile güçleniyor. Toplumlar bilinçleniyor, insanlar tartışıyor, konuşuyor. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak, demokrasi ve bireysel özgürlükler konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Hizmetlerimizi, “önce insan” ilkemiz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz,” diye konuştu.   

Ayrıca 01-04 Ekim arasında yapılan kongrede Birleşmiş  Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) 'nin Olağan Genel Kurulu da gerçekleşti. Mevcut UCLG Dünya Teşkilatı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, güven tazeleyerek 2016 yılına kadar başkanlığa seçildi.