haber

Nilüfer enerjisini boşa harcamıyor

Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Enerji Bürosu  2017 yılında başlattığı IS0 50001 Enerji Yönetim Sisteminin meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi’nin onayı ile pilot belediye olarak seçilen Nilüfer Belediyesi’nin hazırladığı yönerge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’ndan onay aldı ve Nilüfer Belediyesi meclis toplantısı kararı ile hayata geçirildi.

Böylece Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetimde uygulanmaya başlanan “Belediye Enerji Yönetim Birimi Yönergesi”  Nilüfer Belediyesi adına hazırlanmış oldu.

Nilüfer Belediyesi’nce uygulanan söz konusu yönerge ile enerji yönetimi uygulamalarının düzenlenmesi, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, israfın önlenerek, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması için verimliliğin artırılması hedefleniyor. Yönergede ayrıca, Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi’ne bağlı çalışacak Nilüfer Belediyesi Enerji Yönetim Birimi’nin kurulması ve enerji yöneticilerinin görevlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar da yer alıyor.

Enerji verimliliği kanunu ve 2019 Ağustos ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, Türkiye’de bu tarihten sonra kamu kurumları enerjiyi doğru kullanmak için enerji yönetim birimlerini kurmaya başladı. Oysa bu alandaki çalışmalarına 2014 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde Enerji Bürosu kurarak başlayan Nilüfer Belediyesi, 2017 yılında IS0 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını almış ve kamu binalarında, kent bostanı, park gibi kamu alanlarında güneş enerjisi kullanılması yönünde çalışmalar başlatmıştı. Yapılan düzenleme ile mevcut Enerji Bürosu, Nilüfer Belediyesi Enerji Yönetim Birimi’ne dönüştürülerek Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi ile koordineli bir şekilde çalışacak.