haber

Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin 2018 hedefleri belirlendi

Nilüfer Belediyesi’nin, yenilikçi ve özgün hizmetleri, katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek üzere hayata geçirdiği Nilüfer İnovasyon Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör yöneticileri ile akademisyenlerin paydaşı olduğu Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin 2018 hedefleri de Danışma Kurulu toplantısında belirlendi.


Toplumda inovasyon ve yaratıcılık algısının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere hayata geçirilen Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin ikinci Danışma Kurulu toplantısına, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör yöneticileri katıldı. Danışma Kurulu’nda Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Fırat Emiroğlu, Erhan Küçüksüleymanoğlu, Emin Direkçi, Erdem Kaya, Arzu Toygar, Turgay Çalışkan, Sami Erol, Barış Gül, Erdal Elbay, Oğuz Yapar, Hüseyin Güler, Merih Pasin ve Umut Ekmekçi yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Mustafa Bozbey, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için katılımcı fikir üretiminin ve yaratıcılığın önemine değindi. Bozbey, Danışma Kurulu üyelerinin yenilikçi bakış açılarıyla Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin 2018 hedeflerine ve çalışmalarına önemli katkılar sağladığını belirtti.


Danışma Kurulu toplantısının moderatörlüğünü üstlenen Sabancı Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Umut Ekmekçi ve Dr. Merih Pasin de yenilikçi toplumsal bakış açısının geliştirilmesi için sivil toplumun, özel sektörün, akademinin görüşlerinin önemine vurgu yaptı. Toplantıda, Nilüfer İnovasyon Merkezi faaliyet sunumunun ardından, merkezin işleyişine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu ve  2018 yılı  hedefleri belirlendi.