haber

Nilüfer Kent Konseyi güçleniyor, katılımcılık artıyor

Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve çok ortaklı yönetim anlayışını sağlamak amacıyla kurulan Nilüfer Kent Konseyi, 10’uncu Olağan Genel Kurul toplantısını Uğur Mumcu Salonu’nda  yaptı.. “Yerel Demokrasi, Katılımcılık ve Özgürlükler” temasıyla düzenlenen Nilüfer Kent Konseyi 10. Genel Kurul toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.
Divan heyetinin oluşturulmasının ardından açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kent Konseyi’nin önemine vurgu yaparak “Bir kent sadece başkanın ya da başkan yardımcısının ağzından çıkacak cümleyle değil, halkın da söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışıyla yönetilmesi gerekmektedir” dedi. 
Başkan Bozbey ayrıca Nilüferlilerin önümüzdeki dönemde yepyeni bir idari yapıyla tanışacaklarının da sinyalini verdi. Bozbey, “Önümüzdeki süreçle ilgili idari yapıda komple bir değişiklik yapıyoruz. Komisyonlar, artık hem meclislerde mecliste almış olduğu kararları oluşturacaklar, aynı zamanda da komisyon üyeleri başkanı ve üyeleri olarak da denetleyici pozisyonda bulunacaklar. 22 müdürlüğümüz var, her müdürlük bir komisyonun denetiminde belirli sürelerle denetlenecekler. Yıllardır yapmış olduğumuz stratejik plan ve projeye göre projelerin yapılıp yapılmadığını denetleyecekler ve meclise rapor sunacaklar. Aynı zamanda komisyonlar belirli sürelerde Mahalle Komiteleri’yle de ortak çalışma yürüterek katılımcı yönetim anlayışının en üst seviyede olmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu. 
Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey, Nilüferlilerin Mahalle Komitelerinde yer almalarını isteyerek, “Demokrasi yurttaşların katılımıyla yaşar. Bugün temsili demokrasi sisteminin halkın ihtiyaçlarını karşılayamadığı ortadır. Temsili demokrasi krizini aşabilmek için demokrasi kavramında yeni açılımlar aranmaktadır. Halkı; temsili demokrasinin süreçlerine, katılımcı ve çok özneli demokrasi anlayışı çerçevesinde katabiliriz. Biz bunu, Nilüfer’de, Mahalle Komiteleri’yle yaşama taşımaya çalışıyoruz. Mahalle Komiteleri bugün, Avrupa’da bile yaşama geçirilmemiş bir sistem. Önce insan ilkesiyle Nilüfer’i yönetirken, “Nilüfer’de yaşayanların sesine kulak verelim” dedik. Mahallelinin yapılacak yatırımlar, hizmetler konusunda söz sahibi olmasını sağlamak amacıyla Mahalle Komitelerini Nilüfer Kent Konseyi çatısı altında oluşturduk. Böylelikle demokrasi, Nilüfer’de son dönemde yaptığımız hizmetlerin birinci kaynağı oldu. Şimdi hepimizin ortak amacı bu demokratik katılımı daha da büyütmek ve geliştirmek olmalıdır” diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Atlıhan Öge de Kent Konseyi’nin yaptığı  çalışmaları anlatarak son dönemde Türkiye’de adaletin herkese eşit uygulanmadığını vurguladı. Atlıhan Öge, “Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Bir yanda bakan çocuklarıyla başlayan büyük operasyon yolsuzluklar, diğer tarafta ise dershane kriziyle açığa çıkan iktidar içi güç savaşları, ayakkabı kutularında bulunan servetler, imara açılan sit alanları, soruşturmayı yürüten polis ve savcıların görevden alınmaları nereden tutsanız bir rezalet, nereden tutsanız bir garabet hali. Biliyorsunuz TMMOB’la ilgili düzenlemelere gidildi. Anayasa’yla kurulan ve hukuku düzenlenen TMMOB, kanun hükmünde kararnamelerle bakanlıklara bağlanarak mali ve idari yönden denetlemeye karar verdiler. Bu kadar pisliğe, bu kadar yolsuzluğa bulaşanlar TMMOB’u denetleyemez, denetlese denetlese TMMOB onları denetler” şeklinde konuştu. Öge “Ayrımcılığa karşı yerel demokrasi ve özgürlüklerin iyileşmesini sağlamak için, toplumun farklı kesimlerinden olan farklı inanç kültür gruplardan, cinsiyetlerden, cinsel tercihlerden olanların, farklı siyasi görüşlerde olanların, farklı gelir gruplarında olanların hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Nilüfer Kent Konseyi 10. Genel Kurul Toplantısı’nın temasını oluşturan “Yerel Demokrasi, Katılımcılık ve Özgürlükler” konulu panele geçildi. Panele Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Emre Zeybekoğlu, SPOD Başkan Yardımcısı Erdal Demirdağ ve Aktivist Fikriye Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.