haber

Tamirhane’ye Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü

2023 yılını “İkinci Yüzyıl İçin Tasarım” yılı ilan eden Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte bu kapsamda hayata geçirdiği Tamirhane, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen Raci Bademli İyi Uygulamalar Yarışması’nda Özendirme Ödülü’ne değer görüldü.

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın, vefat eden  Prof. Dr. Raci Bademli’nin  anısını yaşatmak amacıyla iki yılda bir düzenlediği  Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülleri  sahiplerini buldu. Doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekânsal, sosyal ve ekonomik ve benzeri  konularda hazırlanarak uygulamaya konulmuş, sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projelerin tanıtımının yapılması ve örnek uygulamaların ortaya çıkarılarak değerlendirilmesi  amacıyla bu yıl 11`incisi düzenlenen yarışmaya 13 proje başvurdu. Nilüfer Belediyesi de  “Tamirhane; Zabıta Müdürlüğü’nü Kamusal Alan Olarak Yeniden Düşünmek Projesi”  ile yarışmaya katıldı. 

İyi Uygulamalar kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra  özendirme ödülü de verildi. Tamirhane Projesi de Özendirme  Ödülü’ne değer görüldü. Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi ortaklığı ile gerçekleşen Tamirhane Projesi, iklim krizi ile mücadelede onarım kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan bir proje olarak hazırlandı. Proje kapsamında, Nilüfer Belediyesi'ne ait eski bir zabıta karakolu binasının, katılımcı bir şekilde dönüştürülerek onarım kültürünü destekleyen bir mekân haline getirilmesi planlanıyor. Katılımcı tasarım yaklaşımını kullanarak tasarlanan projenin başlangıcında, Roof Coliving iş birliği ile yurttaşlarla anketler, odak grup görüşmeleri ve atölye çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, projenin konsepti ve mekânın işlevleri belirlendi. Tamirhane Projesinin şekillenmesi için çok sayıda çalıştay da yapıldı. Mahalle Komiteleri, çevre sakinleri, lise öğrencileri, çocuklar ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı çalıştaylar sonucunda içerik tasarımı şekillendi. Tüketimi azaltan yaklaşımları benimseyen, toplulukların yeteneklerini tüketimi azaltıcı deneyimlere dönüştürmeyi  amaçlayan Tamirhane  Projesinin çalışmaları devam etse de zaman zaman bisikleti tamiri gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.