haber

Türkiye Kent Konseyleri Platformu’ndan yaşam hakkı vurgusu

Buca Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformu 19. Genel Kurul Toplantısı 72 kent konseyinin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıya Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ve Gençlik Meclisi Eş Başkanı Hande Nur İpek de katıldı. Toplantıda Genel kurulda yerel ve merkezi yönetimlerin kent konseylerine bakış açıları, yurt dışında ve Türkiye'de halkın yerel yönetime katılma mekanizmaları ve ülkede eğitimden yargıya kadar geniş bir yelpazede yaşanan hak ihlalleri konuşuldu. İki gün süren genel kurul sonunda 5 maddelik bir sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesinin ilk maddesinde yaşam hakkı ön plana çıktı. İlk maddede “Ülkemizin her köşesinde yaşayan yurttaşlarımızın bir bütün olarak, din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin çatışmadan uzak,“Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi içinde, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı, terör, şiddet ve baskıdan uzak ve hak ihlallerinin olmadığı bir ortamda yaşam hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın korunması devletin görevidir” ifadelerine yer verildi. Çevre sorunlarına değinilen ikinci maddede de Platformun, tarihi, kültürel, doğal ve çevresel değerlerin talan edilmesine karşı olduğu vurgulanarak "Türkiye Kent Konseyleri Platformu doğal ve kültürel varlıklarımızı ortadan kaldıran, riskler yaratan HES, RES, termik ve nükleer santraller ile maden arama faaliyetlerine karşıdır. Doğanın talanı ve yağma edilmesinin önünü açan 6719 sayılı yasanın bu hükümlerden arındırılmasını talep eder. Gelecek nesillerin yaşam hakkını savunmak Platformun sorumluluğudur" denildi.

Basına müdahaleye eleştiri

Anayasada yer alan basın özgürlüğü ve haber alma hakkının hatırladığı üçüncü maddede de “Türkiye Kent Konseyleri Platformu, haber verme görevini üstlenen gazetecilerin, yazarların ve aydınların hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadan özgürlüklerinin kısıtlanmasına ve hukuki dayanağı olmadan basın kurumlarına kayyum atanmasına her zaman karşıdır” ifadesine yer verildi.

“Kayyuma karşıyız” 

Gündemde olan hükümetin yerel yönetimlere kayyum atanması planına da tepki gösterilen sonuç bildirgesi "Türkiye Kent Konseyleri Platformu katılımcılık ilkesini önemser ve bu ilkenin bütün Kent Konseyleri tarafından hayata geçirilmesini destekler" ifadeleri ile son buldu.