haber

Yaylacık Uygulama İmar Planı

3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulamasına tabi tutulan 1/1000 ölçekli  Yaylacık Uygulama İmar Planı kapsamında H21c08b3c, H21c9a4d, H21c09a4c, H21c08c2b, H21c09d1a, H21c09d1b, H21c08c2c, H21c09d1d, H21c09d1c pafta ve muhtelif parsellerde geri dönüşüm ve yeniden 3194 sayılı yasanın 18. maddesi uygulamasına ait düzenleme harita ve hesap cetvelleri Encümenin  09.05.2018  gün  ve 528  sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Düzenleme Nilüfer Belediyesi Harita Bürosu İlan Panosunda 21.05.2018 tarihinden itibaren 1 ay  süreyle askıya çıkarılmıştır.