haber

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü Karagöz’ün

2021 Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’nün sahipleri belli oldu. Melih Karagöz’ün “Bursa’nın Yetiştirdiği Bir Değer: Metin Güven (Hayatı, Sanatı, Eserleri)”  başlıklı yüksek lisans tezi,  Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne değer bulundu.

 

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi ile birlikte 2010 yılından bu yana düzenlediği Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne 2021 yılında, 4’ü doktora tezi, 40’ı yüksek lisans tezi, 5’i akademi dışından olmak üzere 49 yapıt aday gösterildi.
Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan,  Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak’tan oluşan Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2021 Ödülü Seçici Kurulu, uzun süren değerlendirme sonucunda ödüle değer görülen eserleri belirledi.
Seçici Kurul, Melih Karagöz’ün, “Bursa’nın Yetiştirdiği Bir Değer: Metin Güven (Hayatı, Sanatı, Eserleri)”  başlıklı yüksek lisans tezini Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne değer buldu.
Yapılan açıklamada çalışmanın,  “Metin Güven’in yaşamını ve yapıtlarını ayrıntısıyla incelediği, şiirini yetkinlikle tartıştığı, buradan günümüz edebiyatı bakımından vardığı sonuçları bütünlüklü olarak yansıttığı, ayrıca bu çabasının akademiyi şiirle buluşturmaya katkı olarak değerlendirilebileceği gözetilerek” ödüllendirildiği belirtildi.

Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2021 Ödülü Seçici Kurulu ayrıca Fatma Nur Özüpak’ın “Katılımcı Yaklaşımla Kültürel Rota Önerisi; Bursa Tarihi Kentsel Peyzajında Hisar Örneği” ve Oktay Kargül’ün “Tarihsel Kentlerde Turizm Yönetim Planı: Bursa Tirilye Örneği” başlıklı yüksek lisans tezlerine de Akkılıç Bursa Araştırmaları Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı.
Fatma Nur Özüpak’a  özel ödülün “Hisar semtinin kent sakinlerinin yaratıcısı ve sahibi olduğu tarihsel, kültürel miras bilinciyle korunup geleceğe aktarılmasının yönetsel, toplumsal, kültürel güçlüklerine somut çözümler önermesi, genel yaklaşımıyla da gelecekle geçmiş arasında bir köprü kurmayı başarması” gerekçesiyle verildiği belirtildi.  Oktay Kargül’e  “Bursa’nın önemli tarihsel ve kültürel değerlerinden Trilye’yi, koruma ama aynı zamanda bilinirliğini ve turizm açısından gelişimini sağlama yükümlülüğünü taraflara güçlü şekilde hatırlatması,  önermeleriyle de buna katkıda bulunması” nedeniyle verildiği açıklandı.
Onaylanmış doktora ve yüksek lisans tezleri ile akademi dışı olmak üzere üç kategoride 4’ü doktora, 40’ı yüksek lisans tezi, 5’i akademi dışı toplam 49 yapıtı değerlendiren ödül seçici kurulu, doktora ve akademi dışı daldaki iki kategoride ise ödül vermedi. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları 2021 Ödülleri töreni 13 Mayıs'ta, Akkılıç Kütüphanesi'nde düzenlenecek.
Bursa’nın doğal ve kültürel varlıkları ile tarihsel, sosyal ve ekonomik süreçlerinin incelenip araştırılmasını özendirmek amacıyla  2010 yılından bu yana verilen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödüllerine bugüne kadar doktora tezi, yüksek lisans tezi, akademi dışı olmak üzere toplam 371 eser başvuruda bulundu. Başarı ödülüne ya da seçici kurul özel ödülüne değer bulunan toplam 40 yapıt Nilüfer Belediyesi Akkılıç Kütüphanesi tarafından yayımlanarak okuyucu ile buluşturuldu. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Başarı Ödülü’ne değer bulunan yapıtlar, kütüphanenin titiz editörlüğü ile baskıya hazırlanıp yayınlanıyor. Yapıt sahibine başarıyı belgeleyen bir plaket ve çalışmasına katkı olarak 5 bin lira parasal ödül veriliyor.  Ayrıca özel ödüle değer bulunan yapıtların  da kitaplaştırılıp okuyucuya ulaşması sağlanıyor.