haber

Eşitlik Birimi

Nilüfer Belediyesi yönetsel değerlerindeki eşitlik anlayışı doğrultusunda; yerel karar süreçlerine ve karar alma mekanizmalarına tüm vatandaşların katılımının sağlandığı, yaşam koşullarını iyileştirici, hayatın her alanında cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlayacak yerel eşitlik politikalarının oluşturulduğu, cinsiyet eşitliği politikalarının yerel yönetim anlayışına yerleştirildiği, eşitliği sağlayıcı yerel hizmet sunumlarının gerçekleştirildiği katılımcı bir yönetim ve hizmet politikasını hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2010/10 sayılı genelge ile tüm kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde Eşitlik Birimleri ve Eşitlik Komisyonlarının kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Nilüfer Belediyesi ise yaptığı araştırmalar ve çalışmalar sonucunda ve yukarıda da belirttiğimiz sebeplerden ötürü “hayatı ve kenti eşitliyoruz” sloganıyla Türkiye’de ilk Eşitlik Birimi’ni kurmuş ve halen çalışmalarını sürdürmektedir.

Nilüfer Belediyesi; sadece asli görevlerini yerine getirerek vatandaş taleplerini karşılamakla kalmaz. Vatandaşların farkındalığını arttırarak ihtiyaç yaratır. Böylece mevcut toplumsal sorunları görünür hale getirerek sosyal çalışmalarını bu doğrultuda planlar.

Nilüfer Belediyesi Eşitlik Birimi bu kapsamda;

  • Toplumsal farkındalık oluşturma,
  • Eşitlik anlayışının toplumda yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar üretme,
  • Şiddetin her türü ile mücadele etme,
  • Hak temelli bir bakış açısıyla savunuculuk yapma amaçlarını taşır.

Eşitlik Birimi’ne bağlı çalışan personellerinin, bu alanda aktif ve görünür çalışmalar yürütebilmeleri adına gerekli tüm eğitimlerin alınması sağlanmaktadır. Alana dönük ilgili toplantı, etkinlik, panel vs. gibi tüm faaliyetlere katılım sağlayan personeller, aynı zamanda farklı kurum ve kuruluşlardan eğitici eğitimleri de almaktadır. Bunlardan bazıları; Kadın Sağlığı Eğitici Eğitimi, Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi…