haber
  • Tel: (0224) 245 50 56
  • Adres: Karaman Mah. İzmir Yolu Cd. No:90, Kat:6, Nilüfer/Bursa

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, Bursa’da sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, bölgenin konu ile ilgili kapasitesini artırmak ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını destekleyecek sosyal girişimlerin yerelde artması amacıyla, bu alanda çatı bir kuruluş olma hedefiyle BEBKA Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında kurulmuştur.

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi; eğitim ve etkinlik alanı, modelleme ve prototipleme atölyesi, paylaşımlı ofis alanı, sosyal alan, toplantı odası ve idari ofis alanı olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır. Merkezde potansiyel sosyal girişimcilerin kapasitesini artırarak toplumsal değer taşıyan, sosyal etki odaklı fikirleri ortaya çıkarmak ve desteklemek, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir.

Eğitim ve Etkinlikler

Toplumsal sorunlara sosyal fayda üretecek iş fikirlerinin ortaya çıkması ve desteklenmesi için sosyal girişimciler ve sosyal girişimci adaylarına yönelik eğitim ve etkinlikler düzenlenmektedir. Sosyal girişimciliğe giriş, sorun haritalama, sosyal medya ve teknoloji kullanımı, tasarım odaklı düşünme, patent, mindfulness, fon kaynakları, ekip liderliği ve ekip oluşturma, sosyal etki gibi eğitimlerin yanı sıra yükselen bir iş modeli olarak sosyal girişimciliğin konuşulduğu paneller gerçekleşmektedir.

Yarışma

Bursa’daki sosyal girişimcilik potansiyelini görebilmek, sosyal girişimcilere ve sosyal girişimci adaylarına girişimlerini geliştirme fırsatı sunabilmek, halkı sosyal ve çevresel sorunların çözümü için düşünmeye yönlendirerek, sorumlu vatandaşlık bilinci geliştirmek amacıyla sosyal girişimcilik yarışması düzenlenmektedir.

Mentorluk

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışmasını kazanan sosyal girişimlere mentorluk programı düzenlenmektedir. Mentorluk programı kapsamında sosyal girişimlerin gelişimleri ve öğrenme süreçleri desteklenmektedir.

Paylaşımlı Ofis

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Yarışmasını kazanan sosyal girişimler Nilüfer Sosyal Girişimcilik merkezinde bulunan paylaşımlı ofisi 1 yıl süre ile ücretsiz kullanma hakkına sahiptir.

Modelleme ve Prototipleme

Sosyal girişimciler ve sosyal girişimci adayları 3D yazıcı, 3D tarayıcı, ahşap modelleme kiti ve lazer kesicilerin bulunduğu modelleme ve prototipleme atölyesinde sosyal girişimlerini destekleyecek modellerin prototiplerini oluşturmaktadır.

Sosyal Alan

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezinde bulunan sosyal alan, sosyal girişimlerin diğer sosyal girişimlerle ve hedef kitleleriyle bir araya gelecekleri bir sosyalleşme alanı olarak tasarlanmıştır.

 

 

Sosyal Medya Hesapları:

 

Twitter: @sgmnilufer

Instagram: @sgmnilufer

Facebook: @sgmnilufer

 

E-Posta: sosyalgirisim@nilufer.bel.tr