haber
  • Tel: 0(224) 452 32 00
  • Adres: Barış Mah. FSM Bulvarı No.15 Nilüfer / Bursa
  • Çalışma Saatleri: 360 SANAL TUR

Nilüfer Kent Konseyi

Yerel Yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için saydamlık, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve toplumsal ortaklıklara dayanan çok aktörlü yönetim anlayışını ifade eden Türkiye Yerel Gündem 21  Programı 1997 yılında uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılına gelindiğinde, 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 76. maddesi uyarınca, YG-21 süreçlerinin bundan böyle Kent Konseyleri’nin bünyesinde devam etmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Nilüfer Kent Konseyi 24.10.2009 tarihinde yapılan 1.Genel Kurul Toplantısı ile kurulmuştur.  

Nilüfer Kent Konseyi çalışma ve politikaları, Bursa ili  Nilüfer Belediyesi’nin vizyonu ile merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortak anlayışıyla oluşmuştur.  Hemşehrilik hukuku çerçevesinde, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim anlayışına dayalı ortak yapıları kapsar.

Nilüfer Kent Konseyi, yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi, uzlaşma kültürünü geliştirir; samimi, şeffaf ve esnek bir zeminde hareket eder. Kentimizin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal  değerlere sahip çıkan; kentin yaşam kalitesini geliştiren; çevreye duyarlı, sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına öncülük eden bir Konsey olmanın haklı gururunu taşıyoruz.

Nilüfer Kent Konseyi, Nilüfer İlçesi’nde yaşayan çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmayı, kent yönetimine katılmalarını ve  aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş yapıları kapsar. Kent Konseyi çatısı altında halen 3 Meclis, 16 Gönüllü Çalışma Grubu ve 3 Koro faaliyet göstermektedir.

Aynı zamanda Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun kurucu ve aktif üyelerinden biri olarak, ülkemizdeki kent Konseylerinin örgütlenmesinde öncülük etmeye çalışır.  

2009 yılından beri yürüttüğümüz Mahalle Komiteleri projemiz yerel demokrasinin en güzel örneklerinden biri olmuştur. 42 mahallede oluşturduğumuz mahalle komitelerinde vatandaşlar yaşadıkları kentin hizmet önceliklerini, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını kendileri belirliyor; böylece doğrudan kent yönetimine katılıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada mahalle komitelerinin Belediyemizin bütçe, stratejik planlama, altyapı/üstyapı gibi karar süreçlerinde yer aldıklarını görüyoruz.

Nilüfer Kent Konseyi, sivil inisiyatifi örgütlemeyi görev bilir. Onun için sokaklardadır, meydanlardadır, yaşamın içindedir ve öyle olmaya da özen gösterir. Uludağ’ın doğal güzellikleriyle birlikte korunması için çaba gösterir; İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Projesi’nin Uluabat Gölü’ne ve verimli tarım arazilerine zarar vermesini engellemeye çalışır. Elektrik bedellerinden kayıp kaçak miktarlarını bizden tahsil etmeye çalışanlara karşı çıkar. Tiyatro, konser ve benzeri etkinliklerin yanında halkın giymediği kıyafetleri ve okumadığı kitapları toplar ve onları ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Nilüfer’deki köylerin durumunu inceleyip, sorunlarını saptarken, ilçemizdeki anıt ağaçları tespit edip, onları koruma altına almaya çalışır. Nilüfer Belediyesi’nin Meclis toplantılarında temsil edilir ve sözünü söyler. Hesap verir ve hesap da sorar.

Nilüfer Kent Konseyi’nin de katkılarıyla ilçe sakinleri artık daha kaliteli bir yaşam sürüyor.  Atılan her adımın arkasında tüm ilçe halkının kararı ve emeği var. Birlikle ve dayanışmayla geleceğe umutla yürüyoruz.  

Nilüfer Kent Konseyi resmi internet sitesine http://www.niluferkentkonseyi.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.