haber
  • Tel: 452 82 13
  • Adres: Konak Mh. Konak Cd. Beşevler Orhaneli Yolu girişi Meydan Apt.D:3
  • Çalışma Saatleri: 08.00-17.30

Nilüfer Kadın Dayanışma Merkezi

Nilüfer Kadın  Danışma ve Dayanışma Merkezi Nilüfer Yerel Gündem 21 Kadın Çalışma Grubu’nun  gönüllü çalışmaları çerçevesinde kurulmuştur. Haziran 2011  tarihi itibariyle ise “Nilüfer Kadın Dayanışma Merkezi” adı altında uzman  personeli ile çalışmalarına devam etmektedir. Mart 2012  tarihinde Nilüfer Belediyesi Kadın Sığınmaevi hizmete açılmıştır.

Yasal  Dayanaklar

·         6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine  Dair Kanun

·         5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

·         Belediyelerin kuruluş, organ, yönetim, görev, yetki ve  sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 5393 sayılı kanun

 

Bakış Açımız

·         Haklı şiddet yoktur.

·         Kadın beyanı esastır, sorgulanamaz, kanıt aranamaz.

·         Hiçbir kadın yaşadığı şiddetin sorumlusu değildir.

·         Şiddeti durdurmak mümkündür.

·         Erkek şiddetinin nedeni; alkol, eğitimsizlik, ruh sağlığı  bozukluğu, işsizlik gibi nedenlere dayandırılamaz.

·         Şiddeti doğuran neden; toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir.

·         Hak temelli çalışılır.

·         Şiddet uygulayanlarla kadınlar arasında hiçbir şekilde  arabuluculuk yapılmaz.

·         Kadının dini, dili, mezhebi, etnik kökeni, rengi, siyasi görüşü,  yaşı, ekonomik durumu, engelli oluşu, cinsel tercihi, eğitim durumu, mesleği,  medeni hali, cinsel yönelimi ne olursa olsun; temel paydamız KADIN OLMAKTIR!

Nilüfer  Kadın Dayanışma Merkezi ve Nilüfer Belediyesi Kadın Sığınmaevi çalışanları;

 

·         Kadın bakış açısına sahiptirler,

·         Kadının insan haklarının farkındadırlar,

·         Asla şiddete maruz kalmayacak kurtarılmış kadınlar değillerdir,

·         Kadınlar adına karar almazlar,

·         Kadınların hayatlarıyla ilgili kararları kendilerinin alacağını  bilirler,

·         Kadınların aldıkları her karara saygı duyarlar,

·         Kendilerini sürekli bir iç denetime tabi tutarlar,

·         Kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir süreç olduğunu bilirler,

·         Kadınların öznel durumunu gözeten bir eşitlik ve adalet anlayışını  esas alırlar.

 

Kadın  Dayanışma Merkezi Çalışmaları

Kadınlar,   toplumda kadın olmaktan ötürü yaşadıkları veya yaşama ihtimalleri olan şiddet  nedeni ile telefonla veya yüz yüze başvurabilmektedir. Bu şiddetin türü;  fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik ve dijital şiddet olabilir. Çözüm  önerileri birlikte gözden geçirilir.

Bilgilendirme Desteği

Kadınların  yasal hakları ve bunları nasıl kullanabilecekleri konularında bilgilendirme ve  gerekli kurumlara yönlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin; hukuk, sağlık, eğitim.

Psikolojik  Destek

Şiddete maruz  kalmanın getirdiği psikolojik travmaları, umutsuzluğu, suçluluk duygusunu, utanç  ve korkuyu yenebilmek, yeni yaşam seçenekleri oluşturabilmek için Nilüfer Kadın  Dayanışma Merkezinde psikolojik danışmanlık desteği verilir. Kadınlara destek  verecek psikologlar kadın bakış açısına sahiptir.