Belediye Tiyatro Müdürlüğü
Müdürlük: Belediye Tiyatro Müdürlüğü
Müdür: Dilber Koç
E-Posta: dilberkoc@nilufer.bel.tr

Belediye Tiyatro Müdürlüğü

a) Nilüfer Belediyesi Belediye Tiyatro Müdürlüğü, her yıl Ekim ayının ilk haftasında perdelerini açar. Sanat yılının sonunu Sanat Kurulu belirler; ancak, bu tarih, olağanüstü bir neden olmadıkça nisan ayını son cumartesi gününden önceye, 19 Mayıs’tan sonraya Açık hava gösterimleri ve turneler bu kapsamın dışındadır.

b) Genel Sanat Yönetmeni talebi ya da Yürütme Kurulu'nun oyçokluğu kararıyla ile ya da Belediye Tiyatro Müdürlüğü personelinin salt çoğunluğunun olağanüstü gündeme ilişkin yazılı gerekçesi ile yılda sadece bir kez tüm müdürlük personelinin olağanüstü toplanmasını sağlayabilir. Çağrı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde tüm Belediye Tiyatro Müdürlüğü personeli ile toplantı yapılmak zorundadır.

c) Nilüfer Belediyesi Belediye Tiyatro Müdürlüğü personel toplantısı her yıl Haziran ayının ilk haftasında yapılır.

ç) Nilüfer Belediyesi Belediye Tiyatro Müdürlüğü’nün görevi; Nilüfer Belediyesi’nin kültür ve sanat alanlarındaki vizyon ve misyonu doğrultusunda; kent halkının kültürel üretimi ve sanat düzeyinin yükseltilmesi, tiyatronun geleceğine yönelik çağdaş, modern ve yaratıcı atılımların gerçekleşmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktır.

d) Nitelikli yerli ve yabancı eserleri çağdaş normlara uygun şekilde sahnelemek, yerel ve ulusal çapta tiyatro kültürünün gelişimine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, dünya klasiklerini ve tiyatro sanatındaki yenilikleri tanıtmak, tiyatro sanatını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yabancı sanat insanlarıyla işbirliği yaparak ülkemizle diğer ülkeler arasındaki işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek.

e) Nilüfer Belediyesi Belediye Tiyatro Müdürlüğü, her yıl Ekim ayının ilk çarşamba günü perdelerini açar. Sanat yılının sonunu Sanat Kurulu belirler; ancak, bu tarih, olağanüstü bir neden olmadıkça nisan ayını son cumartesi gününden önceye, 19 Mayıs’tan sonraya tarihlenemez.

f) Genel Sanat Yönetmeni ve Yürütme Kurulu oybirliği ile ya da Belediye Tiyatro Müdürlüğü personelinin salt çoğunluğunun olağanüstü gündeme ilişkin yazılı gerekçesi ile yılda sadece bir kez tüm müdürlük personelinin olağanüstü toplanmasını sağlayabilir. Çağrı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde tüm Belediye Tiyatro Müdürlüğü personeli ile toplantı yapılmak zorundadır.

g) Nilüfer Belediyesi Belediye Tiyatro Müdürlüğü personel toplantısı her yıl Haziran ayının ilk haftasında yapılır.

ğ) Nilüfer Belediyesi Belediye Tiyatro Müdürlüğü’nün görevi; Nilüfer Belediyesi’nin kültür ve sanat politikası doğrultusunda; kent halkının kültürel üretimi ve sanat düzeyinin yükseltilmesi, tiyatronun geleceğine yönelik çağdaş, modern ve yaratıcı atılımların gerçekleşmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktır.

h) Nitelikli yerli ve yabancı eserleri çağdaş normlara uygun şekilde sahnelemek, yerel ve ulusal çapta tiyatro kültürünün gelişimine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, yerli oyun yazarlarının yetişmesine destek olmak, dünya klasiklerini ve tiyatro sanatındaki yenilikleri tanıtmak, tiyatro sanatını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yabancı sanat insanlarıyla işbirliği yaparak ülkemizle diğer ülkeler arasındaki işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası festivaller düzenlemek.

ı) Sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik halkın kültürel üretiminin, estetik duygularının, sanat düzeyi ve sanat bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, tiyatro sanatını geliştirmek, yaygınlaştırmak.

i) Tiyatronun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlar yapmasına katkıda bulunmak, bu katkıyı gerçekleştirmek için yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerine repertuarda yer vermek ve bu eserleri seyircisine ulaştırmak, yerli oyun yazarlarının yetişmesini ve eserlerin sergilemesini teşvik etmek.

j) Yürütme Kurulu kararı ile tiyatro eserlerini sahnelemek, sahneletilmesini sağlamak, yerli ve yabancı tiyatrolar, ülke temsilcileri, görsel ve sahne sanatlarıyla iştigal eden kurum, kuruluş ve sanatçı kişilerle ortak prodüksiyon ve projeler yürütmek,

k) Festivaller, ödüllü-ödülsüz etkinlikler ve organizasyonlar gerçekleştirmek, yurt içi ve yurt dışı festival ve organizasyonlara katılmak,

l) Sanatın yaygınlaştırılması ve sanatçının gelişimi için çeşitli kurslar/atölyeler düzenlenmesini ve hizmet içi/hizmet dışı eğitim kursları açılmasını, icra edilmesini sağlamak, amatör ve profesyonel tiyatrolara destek olmak.

m) Nilüfer Belediyesi Belediye Tiyatro Müdürlüğü’nde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında mal ve hizmet alımları gerçekleştirmek.

 

Tiyatro Müdürlüğü Yönetmeliği için TIKLAYIN.