Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Müdürlük: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Müdür: Dilek Koraltürk
E-Posta: dilekkoralturk@nilufer.bel.tr

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün temel görevi; Nilüferin geleceğe yönelik yaşanılabilir, sağlıklı ve güvenli yaşamın tesis edildiği bir kent olmasını sağlamak amacıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına uygun olarak kamulaştırma faaliyetlerini yürütmek, Belediyemiz emlaklarının yönetimi, Belediyeye ait gayrimenkullerin envanterinin tutulması, takibi ve yerinde tetkikinin yapılması Belediye mülkiyetinde olan binaların doğal gaz, elektrik ve su aboneliklerinin yaptırılmasını sağlamak ve sonrasında kontrolünün sağlanması işlerini düzenli ve koordineli bir şekilde yürütmek. Belediye mülkiyetlerinin ihale suretiyle satış işlemleri,Belediyemizin hisselerinin satış işlemleri, Belediyemize ait parsellerin resmi kurumlara devir ve tahsis işlemlerinin yapılması, Kamulaştırma davalarına ait emsal olabilecek taşınmazlara ait satışların kayıtlarının ilgili Tapu müdürlüklerinde çıkarılması, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı imar planındaki fonksiyonu doğrultusunda Belediyemizce kullanılacak olan parsellerin devrinin sağlanması işlemleri, Belediyeye ait taşınmazların veya hisselerin kat karşılığı inşaata verilmesi, Takas veya Trampa işlemlerinin yürütülerek  Belediyemiz yetkilisi ile gerçek/tüzel kişiler arasında gerekli tapu terkin işlemlerinin yapılması, belediye mülkiyetinde olan binaların doğal gaz, elektrik ve su aboneliklerinin yaptırılmasını ve sonrasında kontrolünün sağlanması işlerini düzenli ve koordineli bir şekilde yürütmesidir.
 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Yönetmeliği için BURAYA TIKLAYIN.