İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Müdürlük: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü
Müdür: Zerrin Güleş
E-Posta: zerringules@nilufer.bel.tr

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Temel Görevi:

-Belediye tarafından yerine getirilmesi gereken çevre koruma ve kontrol hizmetlerini düzenli ve koordineli bir şekilde yürütmek. Doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunmasınave geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler yapmak, uygulamasını ve sürdürebilirliğini sağlamak. Çevre kirliliği yaratan unsurları tespit ederek gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak.

-Küresel iklim değişikliği ile mücadelede iklim değişikliğine uyum ve sera gazı azaltım çalışmalarına yönelik küresel ve ulusal çabalara sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde yerel düzeyde katkı sağlamak.

-Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık mevzuatı kapsamında, sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve izlenmesini sağlamak.

-Kırsal Alan mahallelerimizde tarım ve hayvancılık alanında projeler geliştirerek ürün çeşitliliğini ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak.

-Alternatif enerji kaynaklarını değerlendirerek yenilenebilir enerji ve verimliliği konusunda farkındalıkları artıracak proje çalışmalarını geliştirmek.

-Belediye genelinde Çevre / İş Sağlığı Güvenliği / Enerji Yönetim Sistemlerinin Yönetim Temsilcileri ile birlikte yürütülmesini sağlamak.

-DSÖ Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında çalışmalar yürütmek ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olarak birliğe aktif katılımı sağlamak.

-Geri kazanılabilir atıkların toplanması kapsamında yürütülen faaliyetlerin koordine edilmesini sağlamak.

-Müdürlüğe gelen/giden evrakların takibinin yapılarak, arşivlenmesini sağlamaktır.

 
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Yönetmeliği için TIKLAYIN.