Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdür: Hatice İlgi
E-Posta: haticeilgi@nilufer.bel.tr

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Temel Görevleri: Belediye, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlar gereğince Belediyelerce alınması gereken gelirleri yasalara uygun bir biçimde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak,Tahsil edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesini sağlamak; Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananları ödemek. Yıllık bütçe , kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak. Yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60. maddesinde sayılan görevlerden müdürlüğe verilenleri yürütmek.
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği için TIKLAYIN.